Wzór recepty

Wzór recepty

Wzór recepty określa załącznik nr 6, a wzór recepty na lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424)

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2012 r.; aktualizacja: 22 lutego 2021 r.