Wzór recepty

Wzór recepty

Wzór recepty określa załącznik nr 6, a wzór recepty na lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Wymiary recept, o których mowa w ust. 1, nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” są wystawiane na druku w kolorze białym.

     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (t.j.Dz.U z 2018 r., poz. 745 z późn.zm.)

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2012 r.; aktualizacja: 8 marca 2019 r.