Recepty dla pacjentów z UE i EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa

Recepty wystawiane na podstawie przepisów o koordynacji

Podczas realizacji recept wystawionych na podstawie przepisów o koordynacji należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

  • Dokument, jakim może posługiwać się pacjent na podstawie przepisów o koordynacji

    Pacjent przedstawiając receptę do realizacji powinien okazać dokument potwierdzający prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Wzory takich dokumentów oraz ich opis znajdują na stronie poświęconej przepisom o koordynacji.

    Prosimy o zapoznanie się z wyglądem i opisem dokumentów.

  • Identyfikator pacjenta

    Przy wprowadzaniu do zestawień finansowych danych szczegółowych z recept zrealizowanych na podstawie przepisów o koordynacji należy pamiętać o wpisaniu prawidłowego identyfikatora pacjenta. Numer ten znajduje się w polu nr 8 Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatu zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeżeli pacjent posługuje się poświadczeniem wydanym przez NFZ, jako identyfikator pacjenta należy wprowadzić numer poświadczenia. Identyfikator pacjenta nie może mieć więcej niż 20 znaków.