Opinie konsultantów dotyczące stosowania leków - informacje archiwalne

INFORMACJE ARCHIWALNE

Przedstawiamy opinie i komunikaty konsultantów wojewódzkich, dotyczące stosowania poniższych leków:

  • Pragnę poinformować, że w lutym 2012 r.  ukazał się artykuł zatytułowany „Hypnotics’ association with mortality or cancer: a matched cohort study” w znanym czasopiśmie British Medical Journal Open (wydanie internetowe). W pracy wykazano, na populacji 10529 pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną liczącą 23676 osób, że przewlekłe stosowanie leków nasennych, takich jak zolpidem, temazepam, s-zopiklon, zaleplon, barbituranów i leków przeciwhistaminowych działających uspakajająco ponad trzykrotnie zwiększa śmiertelność i ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

    W związku z powyższym, wskazana jest daleko idąca ostrożność w ordynowaniu wymienionych leków, najlepiej  tylko w uzasadnionych przypadkach i doraźnie, do momentu wyjaśnienia wszystkich aspektów i konsekwencji wymienionych w  pracy.

    Prof. dr hab. med. Ivan Kocić
    Konsultant Wojewódzki ds. Farmakologii Klinicznej

    Piśmiennictwo: Kripke DF, Langer RD, Kline LE: Hypnotics’ association with mortality or cancer: a matched cohort study. BMJ Open 2012:2:e000850.

data publikacji: 12 marca 2012 r.