Monitorowanie Działań Niepożądanych Leków

Informujemy o inicjatywie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczącej monitorowania działań niepożądanych leków:  http://www.dnl.gumed.edu.pl/.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 stycznia 2013 r.