Niewykorzystane numery recept

Informujemy, że numery recept mogą być wykorzystane wyłącznie przez osoby, którym zostały przydzielone. Niewykorzystane numery należy zgłaszać do Oddziału, który dokona ich blokady, aby nie mogły być użyte przez osoby trzecie. Niedopuszczalne jest samodzielne przekazanie numerów przez świadczeniodawcę, jak również przepisanie numerów przed akceptacją zmian personelu dokonaną przez Oddział. Po akceptacji świadczeniodawca samodzielnie generuje zakresy numerów dla nowego personelu. Indywidualne przypadki związane z problemami w funkcjonowaniu Portalu prosimy zgłaszać w formie pisemnej.

Ponadto przypominamy, że przydzielone zakresy numeryczne mogą zostać wykorzystane do naniesienia na drukach recept wyłącznie jednorazowo.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 września 2011 r.