Instrukcja Obsługi Portalu Personelu

Portal Personelu przeznaczony jest dla lekarzy/lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek, położnych posiadających uprawnienia do pobierania numerów recept. Główną funkcją portalu jest generacja numerów dla recept wystawianych w ramach powyższego uprawnienia. Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi portalu.

Instrukcja obsługi Portalu Personelu: plik PDF.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 marca 2013 r.;   aktualizacja 10 września 2018 r.