Administrowanie dostępem do Portalu Personelu (zmiana hasła)

Poniżej prezentujemy wnioski dla aptek, które posiadają już konto dostępu do portalu. Wniosek należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Oddziału. Możliwości złożenia wniosku:

    Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Oddziału,

    Pocztą elektroniczną (skan pisma) na adres sekretariat.wgl@nfz-gdansk.pl

Niezależnie od wersji przekazanej elektronicznie (e-mail lub faks) wniosek należy złożyć w formie papierowej w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej. W przeciwnym wypadku nastąpi blokada konta administratora. W przypadku pozytywnej weryfikacji, jednorazowe hasło dostępu zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail.    

Wniosek o zmianę hasła administratora (Portal Personelu) (PDF)

podpisała: Małgorzata Paszkowicz Dyrektor POW NFZ

data publikacji: 22 stycznia 2015 r., aktualizacja: 3 kwietnia 2024 r.