Rozliczanie refundacji

Rozliczanie refundacji za okres od 1 stycznia 2012 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych podmiot prowadzący aptekę, który zawarł umowę na realizację recept, po przedstawieniu właściwemu oddziałowi Funduszu zestawienia, otrzymuje refundację ustalonego limitu finansowania.

Ponadto przypominamy, że dane: podmiotu prowadzącego aptekę i apteki zawarte na zestawieniach zbiorczych muszą być zgodne z podpisaną umową.
Nazwa rachunku bankowego z § 4  powinna być tożsama z nazwą podmiotu prowadzącego aptekę.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 stycznia 2012 r.; aktualizacja: 22 lutego 2021 r.