Program do ofertowania

Programy potrzebne do przygotowania ofert i wniosków

W postępowaniach o zawarcie umów świadczeniodawcy przygotowują oferty/wnioski w formie pisemnej oraz elektronicznej przy użyciu jednego z poniżej udostępnianych programów:

 • NFZ-KO - w Pomorskim OW tylko do ofert na leczenie uzdrowiskowe
  program i dokumentacja znajdują się na stronie Centrali NFZ w dziale Komunikaty dla uzdrowisk

Przed rozpoczęciem pracy prosimy starannie zapoznać się z instrukcjami obsługi „Portalu Potencjału” oraz programu do przygotowania ofert „Konkurs ofert 2”, zamieszczonymi na otwartej stronie wejściowej do Portali POW NFZ.

Regulamin techniczny przygotowania oferty:

 • plik PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Reader

 

Wersja OFERT_2_15.76.0606

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 OFERT _2_15.76.0606 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę prezentacji treści na wydrukach oraz formatkach obsługujących wnioski o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień w aptece.

Data publikacji: 7 czerwca 2024 r.

Wersja OFERT_2_15.75.0430

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 OFERT _2_15.75.0430 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie systemu informatycznego- elektronizacji składania wniosków przez świadczeniodawców do zmian wprowadzonych w związku z rozporządzeniem MZ w ramach świadczeń podstawowej opiece zdrowotnej.
 • dostosowanie funkcji eksportu pliku oferty elektronicznej do obsługi dynamicznej kolekcji wskazanych grup dziedzinowych w postępowaniach POZ.

Data publikacji: 2 maja 2024 r.

Wersja OFERT_2_15.74.0325

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.74.0325 wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono wydruk w zakresie harmonogramu miejsca realizacji w części dotyczącej szczegółów oferty dla przypadku, gdy w szablonie określono "Brak harmonogramu komórki" (dotyczy NiŚ opieki w POZ oraz PDT)

Data publikacji: 26 marca 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.73.0304

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.73.0304 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji w zakresie poprawności procesu eksportu oferty elektronicznej dla postępowań w rodzaju „Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie”.

Data publikacji: 5 marca 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.72.0216

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.72.0216 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w zakresie domyślnej konfiguracji rozbicia liczby na miesiące.
 • Wykonano naprawę występujący w momencie próby wydruku / wydruku próbnego.

Data publikacji: 19 lutego 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.71.0213

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.71.0213 wraz z dokumentacją.

 • Naprawiono działanie funkcji sprawdzającej poprawność wskazanych miejsc udzielania świadczeń w kontekście przekazanej w definicji postępowania konfiguracji miejsc.

Data publikacji: 14 lutego 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.70.0131

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

 OFERT_ 2_15.70.0131 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę wydruku dla postępowań CZP w zakresie prezentacji listy zasobów dla miejsc udzielania świadczeń.

Data publikacji: 31 stycznia 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.69.0122

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

 OFERT_ 2_15.69.0122 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji generowania dokumentów elektronicznych w procesie tworzenia wniosku w postępowaniach POZ.

Data publikacji: 23 stycznia 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.68.0111

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.68.0111 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę prezentacji komunikatu błędu o braku komórek organizacyjnych o właściwym kodzie resortowym w postępowaniach o udzielanie szczepień ochronnych w aptekach.
 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu pliku oferty elektronicznej dla postępowań POZ.

Data publikacji: 15 stycznia 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.66.0108

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.66.0108 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności generowania załączników do postępowań w zakresie programów pilotażowych.

Data publikacji: 8 stycznia 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.65.1229

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.65.1229 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę eksportu oferty elektronicznej, gwarantując możliwość wyeksportowania kompletnej pod kątem harmonogramu komórki oferty.
 • Wykonano naprawę błędu uniemożliwiającego złożenia oferty w postępowaniu "Dobry Posiłek".
 • Uzupełnienie funkcji sprawdzającej czy osoba może zbierać deklaracje wyboru w POZ
 • Dostosowano aplikację Ofertowanie do importu plików SSX w wersji 2.28.
 • Dostosowano aplikację Ofertowanie do importu plików KCH w wersji 9.41.
 • Uzupełnienie funkcji sprawdzającej czy osoba może zbierać deklaracje wyboru w postępowaniach POZ.
 • Zapewnienie wsparcia SI NFZ dla realizacji programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach "Dobry posiłek w szpitalu".

Data publikacji: 2 stycznia 2024 r.

Wersja OFERT_ 2_15.64.1212

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.64.1212 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę importu pliku SSX w zakresie ponownego importu informacji dotyczących umów podwykonawstwa;

 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu danych z formularzy tabelarycznych do pliku MS Excel;

 • Dostosowano wydruk postępowania CZP, gwarantując obecność propozycji ilościowo-cenowej na wersji papierowej zgodnie z wytycznymi.

Data publikacji:13 grudnia 2023 r

Wersja OFERT_ 2_15.63.1207

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.63.1207 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w zakresie walidacji dat obowiązywania umów podwykonawstwa w trakcie walidacji poprawności oferty/wniosku przed jej eksportem oraz przy zamykaniu formularza edycji punktu oferty/wniosku.

Data publikacji:8 grudnia 2023 r

Wersja OFERT_ 2_15.62.1205

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_ 2_15.62.1205 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę prezentacji numerów seryjnych zasób na wydruku oferty, eliminując problem z uciętymi wartościami.
 • Dostosowano prezentację wartości na wydruku ankiety, eliminując zjawisko niepełnych odpowiedzi wynikających z uciętej treści

Data publikacji:6 grudnia 2023 r

Wersja OFERT_2_15.61.1204

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.61.1204 wraz z dokumentacją.

 • Ofertowanie: umiejscowienie zasobów błędnej nazwy jednostki organizacyjnej Opieka Długoterminowa - Oddział Podkarpacki II i kodu J/09R/030614/019                                                                                                                                                                                                                                
 • Wykonano dostosowanie prezentacji filii na przeglądzie zasobów w punkcie oferty, gwarantując tym samym spójność pod tym względem.

Data publikacji:4 grudnia 2023 r

,,Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2'' – program do przygotowania ofert we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym

 

Wersja OFERT_2_15.60.1123

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.60.1123 wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano formularz edycji punktu wniosku o umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach, zapewniając parametryzację konieczności wskazania zakładu leczniczego.
 • Wykonano naprawę formularza edycji listy personelu w punkcie wniosku/oferty.

Data publikacji:23 listopada 2023 r

Wersja OFERT_2_15.59.1122

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.59.1122 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie polegające na wyeliminowaniu błędu wynikającego z błędnego przypisania do punktu oferty tym samym gwarantując możliwość poprawnego wyeksportowania danych.,
 • Wykonano poprawę załączników do wniosku o szczepienia w aptekach tym samym eliminując zgłoszone błędy.

Data publikacji:23 listopada 2023 r

Wersja OFERT_2_15.58.1117

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.58.1117 wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano wydruk w postępowaniu ZPO zapewniając kompletność pod względem harmonogramu, gwarantując spójność danych w tej materii,
 • Wykonano naprawę wydruków oraz komunikatów i walidacji podczas sprawdzania wniosku KOS Zawał, gwarantując tym samym poprawność sprawdzenia danych na wniosku.

Data publikacji:20 listopada 2023 r

Wersja OFERT_2_15.57.1110

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.57.1110 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę na wydruku formularzu wniosku o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece, gwarantując poprawne prezentowanie danych.

Data publikacji:13 listopada 2023 r

Wersja OFERT_2_15.56.1109

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.56.1109 wraz z dokumentacją.

 • Naprawiono błąd podczas sprawdzania oferty – podwykonawcy.
 • Wykonano dostosowanie mechanizmu odpowiedzialnego za obsługę umów podwykonawstwa w ramach punktu oferty, eliminując zgłoszone błędy i gwarantując możliwość przeprowadzenia postępowania.

Data publikacji:10 listopada 2023 r

Wersja OFERT_2_15.55.1106

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.55.1106 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę dot. interpretacji parametrów konkursu, tym samym umożliwiając poprawne przeprowadzenie postępowania ofertowego.

Data publikacji:7 listopada 2023 r

Wersja OFERT_2_15.54.1102

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.54.1102 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji wyliczania wartości kwartalnych w formularzu edycji punktu oferty dla postępowań standardowych.

Data publikacji:3 listopada 2023 r

Wersja OFERT_2_15.53.1019

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.53.1019 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie walidacji grup dziedzinowych w postępowaniu POZ, gwarantując pomyślne przeprowadzenie procedury.

Data publikacji: 23 października 2023 r

Wersja OFERT_2_15.52.1017

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.52.1017 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie polegające na eliminacji błędu błędnie przypisanej daty, pozwalając na pomyślne przeprowadzenie postępowania.
 • Wykonano naprawę w zakresie obsługi daty wygenerowania oferty/wniosku.

Data publikacji: 18 października 2023 r

Wersja OFERT_2_15.51.1013

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.51.1013 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę prezentacji komunikatu dot. zasobów na wniosku pilotażu standardowego, oraz opracowano sposób na naprawdę danych w aplikacji, pozwalając tym samym na poprawne utworzenie wniosku.
 • Dostosowano sposób przepisywania sprzętu z potencjału do struktur tymczasowych podczas wejścia w punkt oferty, gwarantując tym samym możliwość przeprowadzenia postępowania.
 • Dostosowano walidację oraz metody sprawdzenia i komunikowania błędów umożliwiając tym samym bezproblemowe wykonanie postępowania.

Data publikacji: 16 października 2023 r

Wersja OFERT_2_15.50.1004

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.50.1004 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę formatowania daty utworzenia oferty.

 • Wykonano naprawę w zakresie tworzenia punktu oferty dla postępowań pilotażowych.

 • Obsługa grup dziedzinowych z uwzględnieniem dodawanej grupy Nefrologia.

Data publikacji: 5 października 2023 r

Wersja OFERT_2_15.49.1003

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.49.1003 wraz z dokumentacją.

 •  Wykonano dostosowanie kształtu załączników, spełniając tym samym wymogi nowego typu umów dot. dobrego posiłku w szpitalu, pozwalając na bezproblemowe przeprowadzenie postępowania.

Data publikacji: 4 października 2023 r

Wersja OFERT_2_15.48.0920

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.48.0920 wraz z dokumentacją.

 •  Wykonano poprawę działania obliczania łącznego czasu pracy w ramach harmonogramu personelu, eliminując błąd i gwarantując tym samym poprawny stan danych.

Data publikacji: 21 września 2023 r

Wersja OFERT_2_15.47.0906

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.47.0906 wraz z dokumentacją.

 •  poprawienie błędu tworzenia wniosku ZPO.

Data publikacji: 6 września 2023 r

Wersja OFERT_2_15.46.0904

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.46.0904 wraz z dokumentacją.

 • Naprawiono problem z wydrukiem występujący przy próbie wydruku ofert PSY.

Data publikacji: 5 września 2023 r

Wersja OFERT_2_15.45.0831

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.45.0831 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji dodawania i edycji personelu w punkcie oferty.
 • Implementacja obsługi grup dziedzinowych w postępowaniach POZ dla zakresu świadczeń 01.0010.120.11.
 • Implementacja obsługi w postępowaniach wartości liczbowych z nową precyzją.
 • Dostosowano struktury do przechowywania danych o zwiększonej precyzji.

Data publikacji: 1 września 2023 r

Wersja OFERT_2_15.44.0816

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.44.0816 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę prezentacji danych na wydruku, gwarantując tym samym spójność dokumentu oraz zgodność z obecnie obowiązującym wzorem.

Data publikacji: 17 sierpnia 2023 r

Wersja OFERT_2_15.43.0811

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.43.0811 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę wydruku oferty, gwarantując poprawną prezentację polskich znaków i tym samym spójność całego dokumentu.

Data publikacji: 14 sierpnia 2023 r

Wersja OFERT_2_15.41.0802

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.41.0802 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę walidacji poprawności zakresu dat obowiązywania umowy podwykonawstwa w kontekście zakresu dat proponowanej umowy.

Data publikacji: 3 sierpnia 2023 r

Wersja OFERT_2_15.40.0727

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.40.0727 wraz z dokumentacją.

 • Zablokowano możliwość generowania wydruku próbnego dla postępowań elektronicznych POZ.

Data publikacji: 27 lipca 2023 r

Wersja OFERT_2_15.39.0725

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.39.0725 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty dla postępowań CZP.
 • Poprawiono generowanie polskich znaków w nagłówku części dotyczącej podwykonawców.

Data publikacji: 26 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.38.0724

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.38.0724 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie aplikacji Ofertowanie do zmian w formacie pliku manifestu wniosku elektronicznego POZ do wersji OF_MANIFEST 1.01.

Data publikacji: 25 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.37.0721

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.37.0721 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności generowania załączników do wniosku elektronicznego POZ.
 • Wykonano dostosowanie kształtu wydruku w postępowaniu SOK< gwarantując spójność i eliminując błędy wykazane w zgłoszeniu.

Data publikacji: 21 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.34.0718

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.34.0718) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wyboru oraz generowania załączników do wniosków w ramach postępowań elektronicznych POZ.

Wersja OFERT_2_15.33.0717

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.33.0717) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę formularza edycji punktu oferty dla postępowań SOK.
 • Wykonano poprawę prezentacji danych o asortymencie produktów handlowych, gwarantując tym samym poprawny kształt informacji zgodny z tym co zostaje przekazane dalej na ścieżce postępowania.
 • Wykonano naprawę generowanych przez aplikację Ofertowanie 2 oświadczeń w procesie tworzenia wniosku elektronicznego POZ.
 • Wykonano naprawę generowanych przez aplikację oświadczeń w ramach tworzenia elektronicznego wniosku POZ.

Data publikacji: 18 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.32.0712

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.32.0712) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie umożliwiające korektę dat wniosku w postępowaniu wnioskowym, umożliwiając tym samym poprawny przebieg procesu.

Data publikacji: 13 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.31.0706

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.31.0706) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano mechanizm walidacji personelu w postępowaniu POZ, pod kątem zbierania deklaracji POZ, gwarantując tym samym poprawną weryfikację danych we wniosku.

Data publikacji: 7 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.30.0630

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.30.0630) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowanie do pełnej obsługi elektronicznego ofertowania.
 • Wykonano dostosowanie do obsługi nowej wersji pliku struktury świadczeniodawcy (2.27).
 • Wykonano dostosowanie do importu nowej wersji pliku definicji postępowania (9.39).
 • Wykonano zmianę mechanizmu inicjowania potencjału - harmonogramu personelu oraz jego walidacji.
 • Utworzono struktury dla przechowywania informacji o załącznikach do postępowań POZ, informacji o dokumentach przechowywanych w repozytorium świadczeniodawcy oraz utworzono funkcjonalność generowania plików PDF.

Data publikacji: 3 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.29.0621

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.29.0621) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w części związanej z drukowaniem numerów seryjnych zasobów.

Data publikacji: 22 czerwca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.28.0607

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.28.0607) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie polegające na modyfikacji precyzji wartości liczbowych w obsłudze oferty ilościowo-cenowej, tym samym gwarantując możliwość poprawnego przeprowadzenia procesu ofertowego.

Data publikacji: 9 czerwca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.27.0602

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.27.0602) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu oferty ZPO.

Data publikacji: 5 czerwca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.25.0531

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.25.0531) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu oferty dla postępowań POZ w zakresie eksportu zasobów przypisanych do miejsca realizacji.
 • Wykonano zmianę nazewnictwa stosowanego w systemie - w przypadku podmiotów leczniczych używanie pojęcia "Zakład leczniczy" zamiast "Przedsiębiorstwo".

Data publikacji: 1 czerwca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.25.0525

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.25.0525) wraz z dokumentacją.

Data publikacji: 31 maja 2023 r.