Program do ofertowania

Programy potrzebne do przygotowania ofert i wniosków

W postępowaniach o zawarcie umów świadczeniodawcy przygotowują oferty/wnioski w formie pisemnej oraz elektronicznej przy użyciu jednego z poniżej udostępnianych programów:

 • NFZ-KO - w Pomorskim OW tylko do ofert na leczenie uzdrowiskowe
  program i dokumentacja znajdują się na stronie Centrali NFZ w dziale Komunikaty dla uzdrowisk

Przed rozpoczęciem pracy prosimy starannie zapoznać się z instrukcjami obsługi „Portalu Potencjału” oraz programu do przygotowania ofert „Konkurs ofert 2”, zamieszczonymi na otwartej stronie wejściowej do Portali POW NFZ.

Regulamin techniczny przygotowania oferty:

 • plik PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Reader

,,Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2'' – program do przygotowania ofert we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym

Wersja OFERT_2_15.48.0920

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.48.0920 wraz z dokumentacją.

 •  Wykonano poprawę działania obliczania łącznego czasu pracy w ramach harmonogramu personelu, eliminując błąd i gwarantując tym samym poprawny stan danych.

Data publikacji: 21 września 2023 r

Wersja OFERT_2_15.47.0906

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.47.0906 wraz z dokumentacją.

 •  poprawienie błędu tworzenia wniosku ZPO.

Data publikacji: 6 września 2023 r

Wersja OFERT_2_15.46.0904

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.46.0904 wraz z dokumentacją.

 • Naprawiono problem z wydrukiem występujący przy próbie wydruku ofert PSY.

Data publikacji: 5 września 2023 r

Wersja OFERT_2_15.45.0831

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.45.0831 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji dodawania i edycji personelu w punkcie oferty.
 • Implementacja obsługi grup dziedzinowych w postępowaniach POZ dla zakresu świadczeń 01.0010.120.11.
 • Implementacja obsługi w postępowaniach wartości liczbowych z nową precyzją.
 • Dostosowano struktury do przechowywania danych o zwiększonej precyzji.

Data publikacji: 1 września 2023 r

Wersja OFERT_2_15.44.0816

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.44.0816 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę prezentacji danych na wydruku, gwarantując tym samym spójność dokumentu oraz zgodność z obecnie obowiązującym wzorem.

Data publikacji: 17 sierpnia 2023 r

Wersja OFERT_2_15.43.0811

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.43.0811 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę wydruku oferty, gwarantując poprawną prezentację polskich znaków i tym samym spójność całego dokumentu.

Data publikacji: 14 sierpnia 2023 r

Wersja OFERT_2_15.41.0802

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.41.0802 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę walidacji poprawności zakresu dat obowiązywania umowy podwykonawstwa w kontekście zakresu dat proponowanej umowy.

Data publikacji: 3 sierpnia 2023 r

Wersja OFERT_2_15.40.0727

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.40.0727 wraz z dokumentacją.

 • Zablokowano możliwość generowania wydruku próbnego dla postępowań elektronicznych POZ.

Data publikacji: 27 lipca 2023 r

Wersja OFERT_2_15.39.0725

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.39.0725 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty dla postępowań CZP.
 • Poprawiono generowanie polskich znaków w nagłówku części dotyczącej podwykonawców.

Data publikacji: 26 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.38.0724

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.38.0724 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie aplikacji Ofertowanie do zmian w formacie pliku manifestu wniosku elektronicznego POZ do wersji OF_MANIFEST 1.01.

Data publikacji: 25 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.37.0721

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2

OFERT_2_15.37.0721 wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności generowania załączników do wniosku elektronicznego POZ.
 • Wykonano dostosowanie kształtu wydruku w postępowaniu SOK< gwarantując spójność i eliminując błędy wykazane w zgłoszeniu.

Data publikacji: 21 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.34.0718

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.34.0718) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wyboru oraz generowania załączników do wniosków w ramach postępowań elektronicznych POZ.

Wersja OFERT_2_15.33.0717

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.33.0717) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę formularza edycji punktu oferty dla postępowań SOK.
 • Wykonano poprawę prezentacji danych o asortymencie produktów handlowych, gwarantując tym samym poprawny kształt informacji zgodny z tym co zostaje przekazane dalej na ścieżce postępowania.
 • Wykonano naprawę generowanych przez aplikację Ofertowanie 2 oświadczeń w procesie tworzenia wniosku elektronicznego POZ.
 • Wykonano naprawę generowanych przez aplikację oświadczeń w ramach tworzenia elektronicznego wniosku POZ.

Data publikacji: 18 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.32.0712

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.32.0712) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie umożliwiające korektę dat wniosku w postępowaniu wnioskowym, umożliwiając tym samym poprawny przebieg procesu.

Data publikacji: 13 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.31.0706

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.31.0706) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano mechanizm walidacji personelu w postępowaniu POZ, pod kątem zbierania deklaracji POZ, gwarantując tym samym poprawną weryfikację danych we wniosku.

Data publikacji: 7 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.30.0630

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.30.0630) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowanie do pełnej obsługi elektronicznego ofertowania.
 • Wykonano dostosowanie do obsługi nowej wersji pliku struktury świadczeniodawcy (2.27).
 • Wykonano dostosowanie do importu nowej wersji pliku definicji postępowania (9.39).
 • Wykonano zmianę mechanizmu inicjowania potencjału - harmonogramu personelu oraz jego walidacji.
 • Utworzono struktury dla przechowywania informacji o załącznikach do postępowań POZ, informacji o dokumentach przechowywanych w repozytorium świadczeniodawcy oraz utworzono funkcjonalność generowania plików PDF.

Data publikacji: 3 lipca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.29.0621

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.29.0621) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w części związanej z drukowaniem numerów seryjnych zasobów.

Data publikacji: 22 czerwca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.28.0607

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.28.0607) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie polegające na modyfikacji precyzji wartości liczbowych w obsłudze oferty ilościowo-cenowej, tym samym gwarantując możliwość poprawnego przeprowadzenia procesu ofertowego.

Data publikacji: 9 czerwca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.27.0602

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.27.0602) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu oferty ZPO.

Data publikacji: 5 czerwca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.25.0531

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.25.0531) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu oferty dla postępowań POZ w zakresie eksportu zasobów przypisanych do miejsca realizacji.
 • Wykonano zmianę nazewnictwa stosowanego w systemie - w przypadku podmiotów leczniczych używanie pojęcia "Zakład leczniczy" zamiast "Przedsiębiorstwo".

Data publikacji: 1 czerwca 2023 r.

Wersja OFERT_2_15.25.0525

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert 2 – Ofertowanie 2 (OFERT_2_15.25.0525) wraz z dokumentacją.

Data publikacji: 31 maja 2023 r.