Program do ofertowania

Programy potrzebne do przygotowania ofert i wniosków od roku 2011

W konkursach ofert od 2011 roku, świadczeniodawcy muszą przygotowują oferty/wnioski w formie pisemnej oraz elektronicznej  przy użyciu jednego z poniżej udostępnianych programów:

 • ,,SWD-KO'' - w Pomorskim OW tylko do ofert na leczenie uzdrowiskowe

Pierwsza instalacja programu i kolejne aktualizacje, oraz najnowsza dokumentacja znajdują się na stronie Centrali NFZ w dziale „Komunikaty dla uzdrowisk”.

data aktualizacji: 4 listopada 2016 r.

 • ,,Konkurs Ofert - Ofertowanie''
  - w Pomorskim OW do ofert we wszystkich rodzajach świadczeń, poza leczeniem uzdrowiskowym.

  data pierwszej publikacji: 15 września 2010 r.

Przed rozpoczęciem pracy prosimy starannie zapoznać się z dokumentacją użytkownika, dostarczoną razem z programami.

Regulamin techniczny przygotowania oferty:

 • plik PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

  data publikacji: 7 listopada 2012 r.

Uwaga - prosimy zapoznać się z najnowszymi instrukcjami obsługi ,,Portalu Potencjału'' oraz programu do przygotowania ofert ,,Konkurs ofert - ofertowanie'', zamieszczonymi na otwartej stronie wejściowej do Portali POW NFZ.

 

,,Konkurs Ofert - Ofertowanie'' - program do przygotowania ofert we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym

Wersja OFERT-14.03.0317

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 14.03.0317) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie kształtu wydruku oferty w postępowaniu POZ, nanosząc zmiany gwarantujące spójność bieżącej wersji papierowej z obecnie obowiązującym formatem wprowadzonym w ramach wersji 13.78 dnia 16.09.2022 r.
 • Wykonano naprawę funkcjonalności edycji harmonogramu wizyt domowych personelu.
 • Naprawiono błąd wydruku oferty cz. III Wykaz miejsc udzielania świadczeń.

           Data publikacji: 20 marca 2023 r.

Wersja OFERT-14.01.0309

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 14.01.0309) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie eksportu eliminując błąd wynikający z braków w zasileniu danymi, umożliwiając tym samym poprawną generację i wczytanie oferty elektronicznej.

           Data publikacji: 10 marca 2023 r.

Wersja OFERT-14.00.0228

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 14.00.0228) wraz z dokumentacją.

 • Konkurs ofert SOK- wykazanie w ofertach wielu komórek organizacyjnych w ramach jednego punktu umowy.

           Data publikacji: 1 marca 2023 r.

Wersja OFERT-13.99.0227

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.99.0227) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie walidacji harmonogramu pracy personelu.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie walidacji kompletności / wypełnienia ankiety.

           Data publikacji: 28 lutego 2023 r.

Wersja OFERT-13.98.0222

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.98.0222) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie edycji harmonogramu szczegółowego pracy personelu w miejscu udzielania świadczeń.

           Data publikacji: 23 lutego 2023 r.

Wersja OFERT-13.97.0220

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.97.0220) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano import pliku świadczeniodawcy powodując automatyczne uzupełnienie kodów terytorialnych w słowniku aplikacji, pozwalając tym samym na bezproblemowe działanie w ramach dalszych etapów procedury.

           Data publikacji: 21 lutego 2023 r.

Wersja OFERT-13.96.0213

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.96.0213) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie oświadczenia polegające na uzupełnieniu brakującej klauzuli, tym samym zapewniając spójność wydruku oferty jako całości.

 • Poprawiono walidację wymagalności NPWZ personelu na poziomie specjalności dla grupy 3254.

           Data publikacji: 14 lutego 2023 r.

Wersja OFERT-13.95.0127

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.95.0127) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w zakresie inicjalizacji harmonogramu pracy miejsca udzielania świadczeń w postępowaniach typu Profilaktyka 40 Plus.
 • Wykonano dostosowanie etykiety w aplikacji co spowodowało lepsze odwzorowanie stanu rzeczywistego funkcjonalności uzupełniania umowy.

           Data publikacji: 30 stycznia 2023 r.

Wersja OFERT-13.93.0120

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.93.0120) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację OFERTOWANIE gwarantując kompletność stopek w dokumencie papierowym, tym samym zapewniając możliwość poprawnego przeprowadzenia postępowania.

           Data publikacji: 23 stycznia 2023 r.

Wersja OFERT-13.92.0118

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.92.0118) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie generowania pliku oferty elektronicznej w postępowaniach ZPO.

           Data publikacji: 23 stycznia 2023 r.

Wersja OFERT-13.91.0103

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.91.0103) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę instalatora aplikacji.

           Data publikacji: 4 stycznia 2023 r.

Wersja OFERT-13.90.1230

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.90.1230) wraz z dokumentacją.

 • Zmiana obsługi załącznika Harmonogram-zasoby dla umów zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Poprawa błędu - nie można było zaimportować w OW wniosku POZ
 • Zagwarantowano podniesienie minimalnej oczekiwanej wersji OFERT dla aplikacji KC_KO za pomocą dedykowanego skryptu.
 • Poprawa walidacji dotycząca wymagalności wypełnienia harmonogramu miejsca realizacji.

           Data publikacji: 2 stycznia 2023 r.

Wersja OFERT-13.88.1220

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.88.1220) wraz z dokumentacją.

 • Umożliwiono obsługę postępowań w ramach jednolitej procedury pilotażowej dla więcej niż jednego podstawowego zakresu świadczeń.

            Data publikacji: 21 grudnia 2022 r.

Wersja OFERT-13.86.1202

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.86.1202) wraz z dokumentacją.

 • Wyeliminowano problem występujący na etapie eksportu personelu oferty, umożliwiając tym samym skuteczne przeprowadzenie postępowania.

            Data publikacji: 2 grudnia 2022 r.

Wersja OFERT-13.85.1123

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.85.1123) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano zakres walidacji umów podwykonawstwa oraz uzupełniono brakujące struktury, tym samym dając możliwość poprawnego przeprowadzenia postępowania.

            Data publikacji: 24 listopada 2022 r.

Wersja OFERT-13.84.1122

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.84.1122) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie korygujące działanie walidacji dat okresów zawierania umów podwykonawczym względem umowy bazowej, dając tym samym możliwość bezproblemowego przeprowadzenia postępowania.

Data publikacji: 23 listopada 2022 r.

Wersja OFERT-13.83.1108

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.83.1108) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę walidacji obecności numeru prawa wykonywania zawodu podczas eksportu oferty.

Data publikacji: 15 listopada 2022 r.

Wersja OFERT-13.82.1104

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.82.1104) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie klasy eksportu oferty POZ, redukując zjawisko dublowania się personelu, pozwalając tym samym na poprawne przeprowadzenie postępowania.

Data publikacji: 7 listopada 2022 r.

Wersja OFERT-13.81.1003

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.81.1003) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano mechanizm dodawania miejsca w aplikacji OFERT, umożliwiając tym samym bezproblemowe przeprowadzenie postępowania w rodzaju psychiatrii.

Data publikacji: 4 października 2022 r.

Wersja OFERT-13.80.0928

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.80.0928) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie mechanizmu kopiowania personelu w punkcie oferty z potencjału, tym samym umożliwiając bezproblemowe przygotowanie oferty.

Data publikacji: 29 września 2022 r.

Wersja OFERT-13.79.0926

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.79.0926) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano wydruk oferty papierowej dla postępowań ZPO, umożliwiając tym samym poprawne wygenerowanie niezbędnych dokumentów..

Data publikacji: 27 września 2022 r.

Wersja OFERT-13.78.0916

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.78.0916) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie umożliwiające dodanie nowego zakresu do punktu oferty oraz zmodyfikowano wersję papierową zgodnie z wytycznymi, umożliwiając tym samym poprawne przeprowadzenie postępowania POZ.

Data publikacji: 21 września 2022 r.

Wersja OFERT-13.77.0905

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.77.0905) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę wydruku oferty dla postępowań POZ.
 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku wniosku papierowego dla postępowań ZPO

Data publikacji: 6 września 2022 r.

Wersja OFERT-13.76.0802

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.76.0802) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji aktualizacji istniejącej instancji aplikacji.

Data publikacji: 3 sierpnia 2022 r.

Wersja OFERT-13.75.0729

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.75.0729) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie aplikacji OFERT do obsługi plików definicji postępowań w wersji 9.37.

Data publikacji: 1 sierpnia 2022 r.

Wersja OFERT-13.74.0630

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.74.0630) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie w sferze walidacji podczas postępowania POZ, tym samym zagwarantowano możliwość poprawnego przeprowadzenia postępowania w tym zakresie.
 • Wykonano naprawdę błędu tworzenia oferty dla koordynatorów z powodu "zbieranie deklaracji POZ" co pozwoliło na bezproblemowe przeprowadzenie postępowania zgodnie z założeniami.

Data publikacji: 1 lipca 2022 r.

Wersja OFERT-13.73.0609

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.73.0609) wraz z dokumentacją.

 • Naniesiono poprawki na wydruk oświadczenia, umożliwiając poprawne uzupełnienie dat konkursu, tym samym pozwalając na bezproblemowe przeprowadzenie postępowania w aplikacji OFERT.

Data publikacji: 10 czerwca 2022 r.

Wersja OFERT-13.72.0531

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.72.0531) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację OFERTOWANIE do wymogów nowej funkcjonalności, rozszerzającej postępowanie w typie POZ o obsługę filii POZ oraz oznaczenie zbierania deklaracji POZ przez wyznaczony do tego personel.

Data publikacji: 1 czerwca 2022 r.

Wersja OFERT-13.71.0523

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.71.0523) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie polegające na ujednoliceniu wersji oprogramowania zapobiegając tym samym sprzecznościom oraz konfliktom wersjonowania w razie aktualizacji oprogramowania.

Data publikacji: 24 maja 2022 r.

Wersja OFERT-13.70.0517

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.70.0517) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji generowania wydruku papierowego dla postępowań ZPO.

Data publikacji: 18 maja 2022 r.

Wersja OFERT-13.69.0429

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.69.0429) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do nowych standardów, tym samym umożliwiając przeprowadzenie postępowania w typie Pilotażu Standardowego.
 • Dostosowano wydruk oferty ZPO do oczekiwanych standardów, przez co uzyskano pożądany kształt wszystkich załączników.

Data publikacji: 2 maja 2022 r.

Wersja OFERT-13.68.0405

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.68.0405) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie oświadczenia wnioskodawcy o wpisach do rejestrów eliminując błąd dotyczący wpisu do CEIDG, umożliwiając tym samym wygenerowanie prawidłowej oferty w rodzaju PROFILAKTYKA 40 PLUS.

Data publikacji: 6 kwietnia 2022 r.

Wersja OFERT-13.67.0309

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.67.0309) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę obsługi edycji harmonogramu personelu tym samym likwidując problem związany z brakiem jego zapisu oraz gwarantując możliwość poprawnego przeprowadzenia postępowania.

Data publikacji: 10 marca 2022 r.

Wersja OFERT-13.66.0209

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.66.0209) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano mechanizm zapisu harmonogramu personelu w postępowaniu psychiatrii tym samym gwarantując poprawne jego działanie i efektywną aktualizację danych.

Data publikacji: 10 lutego 2022 r.

Wersja OFERT-13.65.0128

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.65.0128) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę mechanizmu dodawania zasobu do pozycji oferty.

Data publikacji: 31 stycznia 2022 r.

Wersja OFERT-13.64.0117

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.64.0117) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę w kodzie aplikacji gwarantując poprawną interpretację danych dotyczących wpisów do rejestru, tym samym eliminując zjawisko błędnego zaznaczenia wpisów do rejestrów na wydruku oświadczenia.

Data publikacji: 18 stycznia 2022 r.

Wersja OFERT-13.63.1215

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.63.1215) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę mechanizmu eksportu oferty.
 • Wykonano poprawkę mechanizmu zatwierdzania punktu oferty umożliwiając tym samym poprawne przejście pełnej ścieżki postępowania.

Data publikacji: 16 grudnia 2021 r.

Wersja OFERT-13.62.1117

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.62.1117) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę wczytywania pliku SSX oraz dokonano poprawek w zakresie dodatkowo zgłaszanych błędów.
 • Umożliwiono ustawienie daty początku innej niż narzuconej z góry przez ramy konkursu umożliwiając poprawne przeprowadzenie postępowania Profilaktyka 40 plus.
 • Wykonano naprawę wydruku Oświadczenia wnioskującego o wpisach do rejestrów.
 • Wykonano naprawę wydruków w zakresie prezentacji zakresu wniosku.

Data publikacji: 18 listopada 2021 r.

Wersja OFERT-13.61.1109

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.61.1109) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie eksportu pliku oferty elektronicznej.
 • Naniesiono poprawki w materii wniosków do postępowania adhezyjnego uwzględniając zgłoszone uwagi do zakresów kompleksowej opieki onkologicznej, umożliwiając tym samym poprawne przygotowanie wniosku.

Data publikacji: 10 listopada 2021 r.

Wersja OFERT-13.60.1029

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.60.1029) wraz z dokumentacją.

 • Umożliwiono wybór zakresu 01.0012.001.01 podczas tworzenia wniosku w trybie uzupełnienia.

Data publikacji: 29 października 2021 r.

Wersja OFERT-13.59.1022

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.59.1022) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano załączniki wniosku POZ do oczekiwanych standardów zgodnych ze wzorcem.
 • Dostosowano wydruk pliku wniosku POZ gwarantując wizualizację nowego zakresu - Koordynacja Opieki.

Data publikacji: 25 października 2021 r.

Wersja OFERT-13.58.0920

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.58.0920) wraz z dokumentacją.

 • Naniesiono poprawki na wydruki załączników w postępowaniu RTM, eliminując tym samym niespójności ze wzorem.

Data publikacji: 21 września 2021 r.

Wersja OFERT-13.57.0916

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.57.0916) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności edycji oraz wydruku ankiet dla postępowań w rodzaju Psychiatria i leczenie uzależnień.

Data publikacji: 16 września 2021 r.

Wersja OFERT-13.56.0902

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.56.0902) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie zapisu danych w formularzu dodawania/edycji punktu oferty.

Data publikacji: 2 września 2021 r.

Wersja OFERT-13.55.0830

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.55.0830) wraz z dokumentacją.

 • Zmiany dotyczące realizacji zgłoszenia.
 • Naprawa błędu przy sprawdzaniu dat umowy podwykonawstwa dla nowo generowanych plikowych definicji postępowań.
 • Naprawa walidacji poprawności zakesu dat obowiązywania umów podwykonawstwa.

Data publikacji: 31 sierpnia 2021 r.

Wersja OFERT-13.54.0805

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.54.0805) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty w zakresie listy zasobów.

Data publikacji: 9 sierpnia 2021 r.

 

Wersja OFERT-13.53.0723

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.53.0723) wraz z dokumentacją.

 • Umożliwienie czynności związanych z przygotowaniem i składaniem wniosków, tworzenie umów zawieranych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS – Etap 2.
 • W programie do przygotowania wniosku zostanie dodana walidacja „miękka” – w przypadku braku wymaganego wpisu do rejestrów system będzie wyświetlał ostrzeżenie.
 • Złożenie wniosku będzie możliwe nawet w przypadku braku wpisu do rejestru).
 • System będzie weryfikował istnienie dla wnioskującego wpisu do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (systemowy kod rodzaju wpisu = 944, KOD_NFZ=44).

Data publikacji: 26 lipca 2021 r.

Wersja OFERT-13.52.0716

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.52.0716) wraz z dokumentacją.

 • Naniesiono poprawki na  edycję puntu oferty, umożliwiając usuwanie zasobów pozycji oferty w postępowaniu ofertowym Profilaktyka 40 Plus.

Data publikacji: 19 lipca 2021 r.

Wersja OFERT-13.51.0713

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.51.0713) wraz z dokumentacją.

 • Rozwiązano problem podczas dodawania pozycji wniosku z zakresu 40 PLUS umożliwiając tym samym pomyślne przeprowadzenie postępowania.

Data publikacji: 14 lipca 2021 r.

Wersja OFERT-13.50.0702

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.50.0702) wraz z dokumentacją.

 • Poprawa wydruku oferty papierowej w związku z błędem występującym po edycji harmonogramu komórki. Wykonano poprawki w zakresie definiowania potencjału dla wniosków tworzonych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS.

Data publikacji: 5 lipca 2021 r.

Wersja OFERT-13.42.0630

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.42.0630) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty papierowej dla postępowań w typie KOS-Zawał.

Data publikacji: 1 lipca 2021 r.

Wersja OFERT-13.40.0624

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.40.0624) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do czynności związanych z przygotowaniem i składaniem wniosków, tworzenie umów zawieranych w ramach programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".
 • Dodano oświadczenie wnioskodawcy, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia.
 • Dostosowano zestaw oświadczeń do wniosków składanych w pilotażu "Profilaktyka 40 PLUS".
 • Dostosowano aplikację do czynności związanych z przygotowaniem i składaniem wniosków, tworzenie umów zawieranych w ramach programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".
 • Wykonano zabezpieczenie przed wprowadzeniem więcej niż jednego punktu wniosku dla jednego zakresu świadczeń dla postępowań "Profilaktyka 40 PLUS".

Data publikacji: 25 czerwca 2021 r.

Wersja OFERT-13.20.0623

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.20.0623) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono funkcjonowanie harmonogramu personelu w punkcie oferty postępowania dot. psychiatrii, co w efekcie pozwoliło wyeliminować zdublowane dane.

Data publikacji: 24 czerwca 2021 r.

Wersja OFERT-13.19.0609

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.19.0609) wraz z dokumentacją.

 • Przywrócono możliwość prawidłowego przygotowania wniosku POZ - z wydrukiem i plikiem obrazującym harmonogram godzinowy na wizyty domowe - praca położnej w środowisku pacjenta - kobiety i noworodka.

Data publikacji: 10 czerwca 2021 r.

Wersja OFERT-13.18.0526

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.18.0526) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie obsługi postępowań ZPO.

Data publikacji: 27 maja 2021 r.

Wersja OFERT-13.17.0521

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.17.0521) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku papierowej oferty dla postępowań w typie umowy 04/1 dla roku 2021 w zakresie wykazu personelu.

Data publikacji: 24 maja 2021 r.

Wersja OFERT-13.16.0520

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.16.0520) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku papierowej oferty dla postępowań w typie umowy 04/1 dla roku 2021.

Data publikacji: 21 maja 2021 r.

Wersja OFERT-13.15.0519

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.15.0519) wraz z dokumentacją.

 • Usunięto błąd związany z walidacją wniosku ZPO.

Data publikacji: 21 maja 2021 r.

Wersja OFERT-13.14.0504

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.14.0504) wraz z dokumentacją.

 • Wprowadzono walidację zakresu dat obowiązywania wskazanej przez operatora umowy podwykonawstwa względem zakresu dat obowiązywania postępowania.
 • Poprawiono walidację personelu w ofertach standardowych w zakresie rodzaju harmonogramu pracy.

Data publikacji: 13 maja 2021 r.

Wersja OFERT-13.12.0420

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.12.0420) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w zakresie prezentacji personelu oraz harmonogramu pracy miejsca realizacji świadczeń.

Data publikacji: 20 kwietnia 2021 r.

Wersja OFERT- 13.11.0408

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 13.11.0408) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji importu plików SSX w wersji 2.25.

Data publikacji: 9 kwietnia 2021 r.

Wersja OFERT- 12.78.0215

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.78.0215) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano kształt wydruku wieńczącego postępowanie RTM w aplikacji Ofertowanie - konieczne zmiany, wskazane we wzorach, naniesiono na załączniki zawierające oświadczenie oferenta oraz świadczeniodawcy.

Data publikacji: 16 lutego 2021 r.

Wersja OFERT- 12.77.0119

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.77.0119) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono błąd polegający na tym, że otwierało się niewłaściwe okno po wyborze Oferta -> Pozycje Oferty -> Nowy.

Data publikacji: 20 stycznia 2021 r.

Wersja OFERT- 12.76.0115

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.76.0115) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w zakresie generowania wydruków dla postępowań RTM.

Data publikacji: 19 stycznia 2021 r.

Wersja OFERT- 12.75.0112

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.75.0112) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w zakresie poprawności działania edytora punktu oferty dla postępowań dla lat od 2021.

Data publikacji: 14 stycznia 2021 r.

Wersja OFERT- 12.74.1230

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.74.1230) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie generowania wydruku oferty/wniosku.

Data publikacji: 31 grudnia 2020 r.

Wersja OFERT- 12.73.1215

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.73.1215) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę aplikacji Ofertowanie w zakresie obsługi postępowań na rok 2021.

Data publikacji: 15 grudnia 2020 r.

Wersja OFERT- 12.72.1208

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.72.1208) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono generowanie dokumentu wniosku dla postępowań adhezyjnych w typie umowy 03/8 w zakresie potencjału.

Data publikacji: 8 grudnia 2020 r.

Wersja OFERT- 12.71.1204

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.71.1204) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację Ofertowanie do obowiązującej aktualnej (wersja 1.0 z 2020 roku) wersji procedury w sprawie objęcia świadczeń opieki kompleksowej umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Data publikacji: 8 grudnia 2020 r.

Wersja OFERT- 12.28.1130
Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.28.1130) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano przegląd personelu rejonu RTM do wytycznych na rok 2021 (rezygnacja z wyróżnienia dyspozytorów medycznych).

Data publikacji 1 grudnia 2020 r.

Wersja OFERT- 12.27.1102
Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.27.1102) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę formularza edycji harmonogramu pracy personelu (nie było możliwości zatwierdzenia zmiany harmonogramu).

Data publikacji 2 listopada 2020 r.

Wersja OFERT- 12.26.1029
Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.26.1029) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano działanie programu OFERTOWANIE do oczekiwanych standardów - przywrócono możliwość zatwierdzania punktów oferty.

Data publikacji 30 października 2020 r.

Wersja OFERT- 12.25.0923

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.25.0923) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty POZ Plus.

Data publikacji 24 września 2020 r.

Wersja OFERT- 12.24.0904

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.24.0904) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono komunikat dotyczący ankiet w przypadku postępowania POZ PLUS;
 • Uzupełniono dokumentację użytkownika.

Data publikacji 7 września 2020 r.

Wersja OFERT- 12.23.0723

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.23.0723) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację OFERT do obsługi gmin miejsko-wiejskich (końcówka kodu: 3) w ramach definicji obszaru CZP.

Data publikacji 24 lipca 2020 r.

Wersja OFERT- 12.22.0717

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.22.0717) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji importu plików definicji postępowań.

Data publikacji 20 lipca 2020 r.

Wersja OFERT- 12.21.0707

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.21.0707) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono generowanie dokumentów ofert dla postępowań KOSM (typ umowy 18/2).

Data publikacji: 15 lipca 2020 r.

Wersja OFERT- 12.20.0703

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT- 12.20.0703) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano import definicji postępowania do wersji KCH 9.33.
 • Dostosowano generowanie wniosku ofertowego do wymagań postępowania KOSM.
 • Dostosowano aplikację OFERTOWANIE do obsługi nowego postępowania 18/2 KOSM.
 • Dostosowano załącznik 'OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WPISACH DO REJESTRÓW' do wymogów postępowania KOSM zgodnie z zarządzeniem nr 93/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 16.07.2019.
 • Dostosowano załącznik 'OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY' do wymogów postępowania KOSM zgodnie z zarządzeniem nr 93/2018/2019 Prezesa NFZ z 16.07.2019.
 • Dostosowano załącznik 'OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMODZIELNYM WYKONYWANIU UMOWY' do wymogów postępowania KOSM zgodnie z zarządzeniem nr 93/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 16.07.2019.

Data publikacji: 6 lipca 2020 r.

Wersja OFERT-11.47.0609

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT-11.47.0609) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano Systemy Informatyczne NFZ do zmienionych wymagań określonych zarządzeniem 41/2020/DAiI oraz 64/2020/DAiI niezbędnych do przeprowadzenia konkursów uzupełniających w pilotażu POZ Plus.

Data publikacji: 10 czerwca 2020 r.

Wersja OFERT-11.46.0526

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT-11.46.0526) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano postać załączników do wniosku (oświadczeń wnioskodawcy) w postępowaniach CZP do wzorów z zarządzenia 55/ DSOZ/2020 Prezesa NFZ.

Data publikacji: 26 maja 2020 r.

Wersja OFERT-11.45.0429

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT-11.45.0429) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację Ofertowanie do nowej procedury RTM w wersji 1.15 w zakresie wzoru oznaczenia oferty.

Data publikacji: 29 kwietnia 2020 r.

Wersja OFERT_11.44.00303

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT_11.44.00303) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do nowej wersji (9.32) formatu definicji postępowań (KCH).

 • Na podstawie dostarczonego parametru umożliwiono rozróżnienie wersji definicji dedykowanej dla konkretnego modułu ofertowego ze starą lub nową bazą danych.

Data publikacji: 4 marca 2020 r.

Wersja OF-11.43.0228

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OF-11.43.0228) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do nowej wersji (9.32) formatu definicji postępowań (KCH).

 • Na podstawie dostarczonego parametru umożliwiono rozróżnienie wersji definicji dedykowanej dla konkretnego modułu ofertowego ze starą lub nową bazą danych.

Data publikacji: 1 marca 2020 r.

Wersja OF-11.42.0226

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OF-11.42.0226) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono generowanie VI części oferty (szczegóły oferty), w części dotyczącej zasobów.

Data publikacji: 26 lutego 2020 r.

Wersja OFERT_11.41.0225

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OFERT_11.41.0225) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę wydruku oferty ilościowo cenowej w zakresie zasobów przypisanych do miejsca realizacji.

Data publikacji: 26 lutego 2020 r.

Wersja OF-11.40.0221

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (OF-11.40.0221) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do przygotowania wniosków w związku z wprowadzeniem zmian w załącznikach do wniosku o zawarcie umowy POZ.

 • Dostosowano prezentację danych w formatce wniosku o zawarcie umowy dotyczącej zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Data publikacji: 24 lutego 2020 r.

Wersja 11.39.0206

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.39.0206) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano oznaczenie oferty do wzoru z procedury standardowej 2020/001/BO/KONTR/6.07.

Data publikacji: 7 lutego 2020 r.

Wersja 11.38.0205

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.37.0204) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono generowanie załącznika "wykaz współrealizatorów" dla postępowań konkursowych w typach umów 03/9 i 11/5.

Data publikacji: 6 lutego 2020 r.

Wersja 11.37.0204

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.37.0204) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę błędu dotyczącego wydruku współrealizatorów w postępowaniu konkursowym dla typów umów 03/9 oraz 11/5.

Data publikacji: 5 lutego 2020 r.

Wersja 11.36.1118

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.36.1118) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono treść oświadczenia nr 2 wnioskodawcy w postępowaniu ZPO na rok 2020: w pkt 2 zmieniono numer zarządzenia prezesa NFZ na pkt 2 na 131/2019/DSOZ.

Data publikacji: 19 listopada 2019 r.

Wersja 11.35.1107

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.35.1107) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano formę załącznika nr. 2 dot. oświadczenia wnioskodawcy dla postępowań ZPO do nowego wzoru obowiązującego od 1 stycznia 2020.
 • Dostosowano formę załącznika nr. 3 dot. oświadczenia wnioskodawcy o wpisach do rejestrów dla postępowań ZPO do nowego wzoru obowiązującego od 1 października 2019.

Data publikacji: 12 listopada 2019 r.

 • Wersja 11.34.0828

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.34.0828) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano import formatu SSX w aplikacji, pozwalający na obsługę personelu rejonu operacyjnego z podziałem na dyspozytorów medycznych oraz pozostały personel.
 • Dostosowano aplikację OFERTOWANIE do obsługi nowego modelu oferty RTM, w tym: dodatkowej grupy personelu w rejonie operacyjnym - dyspozytorów medycznych.
 • Dostosowano eksport oferty RTM z uwzględnieniem podziału personelu rejonu na dyspozytorów medycznych oraz pozostały personel.
 • Dostosowano format wydruku oferty postępowania RTM z uwzględnieniem podziału osób personelu rejonu operacyjnego na dyspozytorów medycznych oraz pozostały personel.

Data publikacji: 26 września 2019 r.

 • Wersja 11.33.0712

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.33.0712) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę działania w zakresie harmonogramu wizyt domowych personelu.

Data publikacji: 15 lipca 2019 r.

 • Wersja 11.32.0621

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.32.0621) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę funkcjonalności eksportu elektronicznej oferty w postępowaniach ZPO.

Data publikacji: 25 czerwca 2019 r.

 • Wersja 11.31.0607

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.31.0607) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu wniosku elektronicznego ZPO oraz wydruku wersji papierowej.

Data publikacji: 7 czerwca 2019 r.

 • Wersja 11.30.0606

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.30.0606) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności walidacji wniosku ZPO.
 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty elektronicznej dla postępowań ZPO.
 • Wykonano naprawę walidacji eksportu ofert w typie KOS Zawał.

Data publikacji: 6 czerwca 2019 r.

 • Wersja 11.29.0514

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.29.0514) wraz z dokumentacją.

 • Realizacja zgłoszenia GLKNAPR-69083
 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu oferty elektronicznej dla postępowań ZPO.

Data publikacji: 17 maja 2019 r.

 • Wersja 11.28.0514

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.28.0514) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę walidacji dotyczącej poprawności miejsca realizacji świadczeń dla zakresu skojarzonego.

Data publikacji: 14 maja 2019 r.

 • Wersja 11.27.0509

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.27.0509) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wypełniania ankiety w punkcie oferty.

Data publikacji: 10 maja 2019 r.

 • Wersja 11.26.0506

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.26.0506) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki w zakresie importu plików ZPHX.

Data publikacji: 8 maja 2019 r.

 • Wersja 11.25.0426

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.25.0426) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w zakresie importu plików SSX,
 • Wykonano naprawę w zakresie importu plików ZPHX.

Data publikacji: 6 maja 2019 r.

 • Wersja 11.23.0322

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.23.0322) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności importu pliku SSX w wersji 2.24.

Data publikacji: 25 marca 2019 r.

 • Wersja 11.22.0320

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.22.0320) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji walidacji wniosku/oferty przed eksportem pliku oferty elektronicznej.

Data publikacji: 21 marca 2019 r.

 • Wersja 11.21.0318

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.21.0318) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę walidacji podczas eksportu oferty sprawdzającej wymagalność numeru prawa wykonywania zawodu.
 • Do prawidłowego działania aplikacji wymagane jest ponowne wygenerowanie pliku profilu potencjału (SSX) i zaimportowanie go do aplikacji Ofertowanie.

Data publikacji: 20 marca 2019 r.

 • Wersja 11.20.0315

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.20.0315) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności importu plików SSX w wersji 2.24
 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty/wniosku

Data publikacji: 19 marca 2019 r.

 • Wersja 11.19.0313

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.19.0313) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę w zakresie prezentacji dat w wydruku oznaczenia wniosku/oferty.

Data publikacji: 15 marca 2019 r.

 • Wersja 11.18.0312

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.18.0312) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności edycji punktu oferty/wniosku w zakresie dat.

Data publikacji: 13 marca 2019 r.

 • Wersja 11.16.0308

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.16.0308) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę wydruku części ilościowo-cenowej wydruku dla postępowań RTM.

Data publikacji: 11 marca 2019 r.

 • Wersja 11.15.0307

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.15.0307) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności importu plików SSX w wersji 2.24.

Data publikacji: 8 marca 2019 r.

 • Wersja 11.14.0306

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.14.0306) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki w zakresie wydruków dla postępowań RTM.

Data publikacji: 7 marca 2019 r.

 • Wersja 11.13.0305

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.13.0305) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki w zakresie wydruków dla postępowań RTM.

Data publikacji: 6 marca 2019 r.

 • Wersja 11.12.0228

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.12.0228) wraz z dokumentacją.

 • Uzupełniono prezentację numeru prawa wykonywania zawodu w przeglądzie personelu punktu oferty.
 • Dodano warunkową walidację możliwości wskazania osoby do oferty w zawodzie/specjalności, dla którego wymagane jest posiadanie numeru prawa wykonywania zawodu dla tych uprawnień, które tego wymagają z punktu widzenia początku okresu finansowania składanej oferty.

Data publikacji: 1 marca 2019 r.

 • Wersja 11.11.0227

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.11.0227) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności tworzenia punktu oferty oraz zarządzania zasobami przypisanymi do miejsca realizacji punktu oferty.

Data publikacji: 28 lutego 2019 r.

 • Wersja 11.10.0226

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.10.0226) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono błąd braku możliwości importu plików profilu potencjału SSX w wersji 2.24.
 • Umożliwiono przygotowanie oferty RTM dla postępowań o zawarcie umów od 01.04.2019.
 • Dostosowano aplikację OFERT do importu plików profilu potencjału (format SSX) w wersji 2.24.
 • Dostosowano generowanie oferty (papierowej) RTM do wymagań zgłoszenia, z uwzględnieniem załączników do oferty.
 • Dostosowano generowanie oznaczenia oferty RTM do wymagań zgłoszenia.
 • Dostosowano wydruk załączników do oferty RTM według aktualnych wzorów.
 • Rozszerzono opis umów podwykonawstwa o prezentację świadczeniodawców - obu stron umowy.

Data publikacji: 27 lutego 2019 r.

 • Wersja 11.09.1202

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.09.1202) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę generowania oferty papierowej z aplikacji Konkurs Ofert w części podwykonawcy (opis) i sprzęt (dostępność) - poprawiono drukowanie dłuższych wartości pól.

Data publikacji: 14 lutego 2019 r.

 • Wersja 11.08.1204

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.08.1204) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty w zakresie prezentacji wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego personelu.
 • Przywrócono możliwość wskazywania dokumentów dołączanych do oferty.

Data publikacji: 6 grudnia 2018 r.

 • Wersja 11.07.1122

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.07.1122) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano import definicji postępowań (pliku KCH) do wersji 9.29.
 • Dodano wyświetlanie opcjonalnych informacji dla oferentów w trakcie przygotowywania oferty.
 • Dodano możliwość grupowania punktów ofert, jeśli definicja postępowania pozwala na takie działanie – wówczas ankieta jest wypełniana na poziomie grupy punktów oferty.
 • Wykonano dostosowanie aplikacji Ofertowanie do eksportu oferty elektronicznej z możliwością grupowania punktów oferty celem ich wspólnej oceny.
 • Wykonano dostosowanie wydruku oferty dla scenariusza z możliwością grupowania punktów oferty, celem wspólnego ich oceniania.

Data publikacji: 26 listopada 2018 r.

 • Wersja 11.06.1115

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.06.1115) wraz z dokumentacją.

 • Usunięto błąd związany z brakiem prezentacji pozycji oferty w postępowaniu KOS-Zawał.
 • Dostosowano walidację harmonogramu pracy personelu w zakresie wizyt domowych, wykonywaną podczas procesu eksportu oferty elektronicznej.

Data publikacji: 16 listopada 2018 r.

 • Wersja 11.05.1009

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.05.1009) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w zakresie tworzenia punktu oferty dla zakresu świadczeń, będącego zakresem skojarzonym.

Data publikacji: 16 października 2018 r.

 • Wersja 11.03.0814

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.03.0814) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji edycji listy personelu w punkcie oferty STD, dla przypadku z więcej niż jedną grupą zawodową.

Data publikacji: 16 sierpnia 2018 r.

 • Wersja 11.02.0810

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.02.0810) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w formularzu tworzenia/edycji punktu oferty/wniosku.

Data publikacji: 10 sierpnia 2018 r.

 • Wersja 11.01.0802

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.01.0802) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu oferty elektronicznej dla postępowań RTM.

Data publikacji: 3 sierpnia 2018 r.

 • Wersja 11.00.0716

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (11.00.0716) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku kodu kreskowego na formularzu oznaczenia oferty/wniosku.
 • Wykonano naprawę wydruku wykazu personelu w zakresie prezentacji jego wykształcenia.
 • Wykonano naprawę funkcji edycji/przeglądu harmonogramu personelu wskazanego w punkcie oferty/wniosku.

Data publikacji: 17 lipca 2018 r.

 • Wersja 10.99.0711

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.99.0711) wraz z dokumentacją.

 • Częściowa realizacja zgłoszenia GLKNAPR-56349
 • Wykonano naprawę funkcji eksportu pliku oferty elektronicznej.

Data publikacji: 12 lipca 2018 r.

 • Wersja 10.98.0704

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.98.0704) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcji wydruku oznaczenia oferty.

Data publikacji: 5 lipca 2018 r.

 • Wersja 10.97.0702

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.97.0702) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności sprawdzania poprawności oferty przed jej eksportem.
 • Poprawiono przegląd zasobów oferty. W specyficznym układzie danych skutkował błędem „Format %s invalid or…”

Data publikacji: 3 lipca 2018 r.

 • Wersja 10.96.0628

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.96.0628) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie aplikacji Ofertowanie w zakresie przygotowania wniosków i ofert pozwalających na wskazanie wielu miejsc udzielania świadczeń oraz wykorzystanie konfiguracji miejsc w procesie przygotowania oferty/wniosku dla kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego.
 • Wykonano dostosowanie aplikacji do obsługi słowników TERYT udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny.

Data publikacji: 2 lipca 2018 r.

 • Wersja 10.95.0622

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.95.0622) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w formularzu wyboru punktu oferty do edycji lub przeglądu.

Data publikacji: 26 czerwca 2018 r.

 • Wersja 10.94.0619

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.94.0619) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w zakresie eksportu plików oferty elektronicznej.

Data publikacji: 19 czerwca 2018 r.

 • Wersja 10.93.0518

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.93.0518) wraz z dokumentacją.

 • Modyfikacja interfejsu użytkownika oraz bazy danych w celu umożliwienia przechowywania danych adresowych charakteryzujących się zwiększoną pojemnością.

Data publikacji: 21 maja 2018 r.

 • Wersja 10.91.0426

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.91.0426) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano dostosowanie aplikacji do wymagań zawartych w zarządzeniu nr 30/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r.
 • Utworzono zabezpieczenie przed importem kodów terytorialnych obszaru kontraktowania, wskazanych dla danego postępowania, do definicji innych postępowań. Poprawiono błąd tworzenia załącznika nr 3 do oferty POZ PLUS w zakresie obliczenia deklarowanej w okresie obowiązywania umowy wartości procentowej badań bilansowych względem populacji uprawnionej do przeprowadzenia badań.

Data publikacji: 27 kwietnia 2018 r.

 • Wersja 10.90.0424

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.90.0424) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki w zakresie prezentacji punktów oferty w postępowaniach POZ Plus

Data publikacji: 25 kwietnia 2018 r.

 • Wersja 10.89.0420

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.89.0420) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki w zakresie funkcjonalności obsługi atrybutów przypisanych do zakresów świadczeń w postępowaniach POZ Plus

Data publikacji: 24 kwietnia 2018 r.

 • Wersja 10.88.0411

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.88.0411) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki w zakresie funkcjonalności kopiowania harmonogramu personelu w zakresie wizyt domowych.

Data publikacji: 12 kwietnia 2018 r.

 • Wersja 10.87.0328

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.87.0328) wraz z dokumentacją.

 • Umożliwiono poprawne przygotowanie oferty w postępowaniu POZ PLUS dla scenariusza z więcej niż 1 miejscem realizacji na poziomie zakresu grupującego.

Data publikacji: 9 kwietnia 2018 r.

 • Wersja 10.86.0327

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.86.0327) wraz z dokumentacją.

 • Usunięto błąd polegający na braku możliwości importu plików definicji postępowań w wersji formatu definicji plikowej postępowań KCH niższej lub równej 9.27.

Data publikacji: 28 marca 2018 r.

 • Wersja 10.85.0322

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.85.0322) wraz z dokumentacją.

 • Zaimplementowano import definicji postępowania KCH w wersji 9.28 (POZ PLUS).
 • Umożliwiono przygotowanie oferty w postępowaniach dot. POZ PLUS.
 • Zaimplementowano eksport formatu OFERT w wersji 9.10 (POZ PLUS).

Data publikacji: 26 marca 2018 r.

 • Wersja 10.84.0219

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.84.0219) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do nowych wymagań związanych z kontraktowaniem zakresu świadczeń o kodzie 07.0000.401.02 (ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE - RYCZAŁT).

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej). Konieczne jest to tylko w przypadku wystąpienia błędu podczas generowania oferty. Wyjątek stanowią oferty na dentobus, które można przygotować dopiero w wersji 10.84.0219.

Data publikacji: 20 lutego 2018 r.

 • Wersja 10.83.0129

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.83.0129) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano załączniki do wniosku o zawarcie umowy POZ numer 11, 12 oraz 13 zgodnie z Zarządzeniem Nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15.12.2017 r.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej). Konieczne jest to tylko w przypadku wystąpienia błędu podczas generowania oferty.

Data publikacji: 1 lutego 2018 r.

 • Wersja 10.82.0116

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.82.0116) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono treść oferty papierowej generowanej z aplikacji dla postępowań dot. opieki koordynowanej.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej). Konieczne jest to tylko w przypadku wystąpienia błędu podczas generowania oferty.

Data publikacji: 24 stycznia 2018 r.

 • Wersja 10.81.0110

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.81.0110) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do obsługi wielu miejsc realizacji świadczeń oraz umożliwiono definiowanie listy miejsc współrealizacji dla postępowań w zakresie KOS-Zawał oraz KOC-1.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej). Konieczne jest to tylko w przypadku wystąpienia błędu podczas generowania oferty.

Data publikacji: 10 stycznia 2018 r.

 • Wersja 10.80.1211

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.80.1211) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w zakresie prezentacji kolekcji komórek współrealizatorów na wydruku oferty.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 14 grudnia 2017 r.

 • Wersja 10.79.1120

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.79.1120) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę funkcjonalności eksportu plików elektronicznej oferty w zakresie sekcji [MIEJSCA_SPRZET_ADD] oraz [PERSON].

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 21 listopada 2017 r.

 • Wersja 10.78.1116

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.78.1116) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę błędu uniemożliwiającego poprawny eksport pliku oferty elektronicznej dla postępowań POZ.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej). Konieczne jest to tylko w przypadku wystąpienia błędu podczas generowania oferty.

Data publikacji: 17 listopada 2017 r.

 • Wersja 10.77.1110

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.77.1110) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono sposób przygotowania i generacji oferty elektronicznej oraz wydruku w rodzaju świadczeń RTM.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej). Konieczne jest to tylko w przypadku wystąpienia błędu podczas generowania oferty.

Data publikacji: 14 listopada 2017 r.

 • Wersja 10.76.1109

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.76.1109) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono sposób przygotowania i generacji oferty elektronicznej oraz wydruku w rodzaju świadczeń RTM.

UWAGA – operacją konieczną, po wykonaniu aktualizacji, jest edycja i zatwierdzenie danych w każdym punkcie oferty RTM, zgodnie ze ścieżką:

 • OFERT > Postępowania > Oferta > Zakres 1 > Pozycje oferty > Dane > Zespół 1> Dane > Edycja > Zatwierdź
 • OFERT > Postępowania > Oferta > Zakres 1 > Pozycje oferty > Dane > Zespół 2> Dane > Edycja > Zatwierdź
 • OFERT > Postępowania > Oferta > Zakres 2 > Pozycje oferty > Dane > Zespół 1> Dane > Edycja > Zatwierdź
 • OFERT > Postępowania > Oferta > Zakres 2 > Pozycje oferty > Dane > Zespół 2> Dane > Edycja > Zatwierdź
   
 • Wykonano poprawki eksportu pliku oferty elektronicznej dla postępowań STD i POZ.
 • Wykonano poprawki w zakresie obsługi funkcjonalności definiowania listy współrealizatorów.

Konieczne jest aby oferenci ponownie wyeksportowali ofertę elektroniczną z najnowszej wersji aplikacji.

Data publikacji: 10 listopada 2017 r.

 • Wersja 10.75.1030

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.75.1030) wraz z dokumentacją.

 • Naprawa eksportu ofert z zakresu Ratownictwa Medycznego.

Konieczne jest aby oferenci ponownie wyeksportowali ofertę elektroniczną z najnowszej wersji aplikacji.

Data publikacji: 7 listopada 2017 r.

 • Wersja 10.74.1026

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.74.1026) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki eksportu oferty elektronicznej.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 27 października 2017 r.

 • Wersja 10.73.1025

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.73.1025) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki eksportu pliku elektronicznej oferty w zakresie oferty ilościowo-cenowej.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 25 października 2017 r.

 • Wersja 10.72.1024

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.72.1024) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w zakresie funkcjonalności importu plików definicji postępowania na rok 2018.
 • Wykonano poprawkę w zakresie funkcjonalności eksportu oferty elektronicznej.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 24 października 2017 r.

 • Wersja 10.70.0919

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.70.0919) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w zakresie funkcjonalności edycji listy współrealizatorów dla postępowań KOS-Zawał.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 20 września 2017 r.

 • Wersja 10.69.0915

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.69.0915) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawki oraz optymalizację wydajności funkcjonalności eksportu pliku elektronicznej oferty.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 18 września 2017 r.

 • Wersja 10.68.0911

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.68.0911) wraz z dokumentacją.

 • Naprawiono błąd związany z brakiem wymaganej sekcji w pliku oferty elektronicznej.
 • Dodatkowo usunięto zauważony błąd polegający na drukowaniu „zer” w polu liczba w części finansowej wniosku w postępowaniach adhezyjnych do sieci PSZ (03/8).
 • Usunięto błąd polegający na braku możliwości eksportu pliku elektronicznej oferty związany z nieprawidłową obsługą sekcji "Profile medyczne - harmonogram".

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 14 września 2017 r.

 • Wersja 10.67.0908

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.67.0908) wraz z dokumentacją.

 • Umożliwiono zdefiniowanie "Wykazu współrealizatorów" dla ofert w typie umowy 11/5,
 • Wykonano implementację importu plików KCH w formacie 9.27 zawierających nowe atrybuty w sekcji [USLUGI],
 • Dostosowano wydruki wniosków dla postępowań w typie 03/8,
 • Dodano możliwość wskazywania w liście współrealizatorów komórek podwykonawców w postępowaniach w typie 03/8,
 • Wykonano zmianę wydruku załącznika "Wykaz podwykonawców" celem prezentacji danych komórek współrealizatorów,
 • Zmieniono wydruk załącznika "Wykaz współrealizatorów" celem ograniczenia go do wyłącznie komórek własnych,
 • Zapewniono możliwość wskazania tylko jednego miejsca udzielania świadczeń we wniosku w postępowaniu w typie 03/8,
 • Zaimplementowano import definicji konkursu w wersji 9.27.

Data publikacji: 11 września 2017 r.

 • Wersja 10.66.0901

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.66.0901) wraz z dokumentacją.

 • Usunięto błąd związany z nieprawidłowym wydrukiem opisu zakresu umowy podwykonawstwa.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 4 września 2017 r.

 • Wersja 10.65.0821

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.65.0821) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę usuwającą błąd uniemożliwiający eksport oferty z powodu nieprawidłowej obsługi nazw ulic z długościami powyżej 30 znaków.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.

 • Wersja 10.64.0817

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.64.0817) wraz z dokumentacją.

 • Usunięto błąd występujący podczas próby importu pliku SSX2.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.

 • Wersja 10.63.0809

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.63.0809) wraz z dokumentacją.

 • Usunięto błąd polegający na braku możliwości wydruku wniosku dla umów typu 11/6, 11/7 oraz 11/8.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.

 • Wersja 10.62.0808

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.62.0808) wraz z dokumentacją.

 • Usunięto błąd polegający na braku możliwości importu profilu ofertowego SSX w wersji 2.21.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 9 sierpnia 2017 r.

 • Wersja 10.61.0804

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.61.0804) wraz z dokumentacją.

 • Usunięto błąd polegający na braku możliwości edycji wykazu współrealizatorów w oknie "Pozycja oferty / wniosku".
 • Usunięto błąd uniemożliwiający przygotowanie wniosku ofertowego w zakresie koordynowanej opieki nad matką i dzieckiem.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 9 sierpnia 2017 r.

 • Wersja 10.60.0712

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.60.0712) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do obsługi wniosków w typie umowy 11/8 zgodnie z zarządzeniem 32/2017/DSOZ Prezesa NFZ.
 • Wykonano poprawki oraz optymalizację obszaru aplikacji Ofertowanie związanego z obsługą wniosków w typie umowy 11/8 (KO-CZR w rodzaju SOK).
 • Wykonano poprawkę w zakresie wydruku danych wnioskującego oraz wpisów do rejestrów dla wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w ZPO.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 24 lipca 2017 r.

 • Wersja 10.59.0711

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.59.0711) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano aplikację do obsługi wniosków w typie umowy 11/8 zgodnie z zarządzeniem 32/2017/DSOZ Prezesa NFZ.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersjach wcześniejszych nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej).

Data publikacji: 13 lipca 2017 r.

 • Wersja 10.58.0627

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.58.0627) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w formularzu dodawania/edycji danych pozycji oferty/wniosku w zakresie określenia zakresu miesięcy wprowadzania wartości ilościowo-cenowych.

Złożenie oferty przygotowanej za pomocą programu w wersji 10.56.0529 lub wcześniejszej nie wymaga jej aktualizacji (wycofania i złożenia nowej). Natomiast oferty przygotowane za pomocą wersji 10.57.0621 udostępnionej 26.06.2017 obarczone są błędem (plan finansowy obejmuje w nich wyłącznie grudzień) i jako takie powinny być wycofane i zastąpione nową ofertą, przygotowaną za pomocą najnowszej wersji programu. Dotyczy to wyłącznie wersji 10.57.0621 udostępnionej 26.06.2017.

Data publikacji: 27 czerwca 2017 r.

 • Wersja 10.57.0621

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.57.0621) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w zakresie ograniczenia możliwości wprowadzania planu dla miesięcy wychodzących poza zakres dat wniosku/oferty.
 • Wykonano poprawkę w zakresie prezentacji nazwy komórki organizacyjnej w wydruku ankiet oraz formularzu edycji profilu medycznego komórki.

Data publikacji: 26 czerwca 2017 r.

 • Wersja 10.56.0529

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.56.0529) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawkę w zakresie działania instalatora aplikacji Ofertowanie dla 64-bitowych systemów rodziny Windows 7 oraz Windows 10.

Data publikacji: 31 maja 2017 r.

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.55.0522) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę błędu polegającego na nieprawidłowej prezentacji dostępności sprzętu.
 • Wykonano naprawę błędu uniemożliwiającego złożenie oferty dla nowych instalacji OFERT.s

Data publikacji: 25 maja 2017 r.

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.54.0517) wraz z dokumentacją.

 • Dla wniosków POZ składanych w trybie tylko uzupełnienia o zakres kojarzony zablokowano możliwość złożenia oferty na inne zakresy podstawowe (niepowiązane z zakresem 01.0034.029.11 - ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ).
 • Wykonano zmianę w pliku instalatora aplikacji Ofertowanie w celu optymalizacji parametrów BDE.
 • Wykonano poprawkę zmieniającą zasadę walidacji danych adresowych podczas importu plików SSX.

Data publikacji: 19 maja 2017 r.

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.52.0421) wraz z dokumentacją.

 • Wprowadzono zmiany w załączniku numer 2 do oferty, w celu uzyskania zgodności z Zarządzeniem nr 18/2017/DSOZ z dnia 14.03.2017.
 • Wprowadzono zmiany w załączniku numer 3 do oferty z zakresie treści punktu numer 14.
 • Wprowadzono poprawki w zakresie funkcjonalności wyboru dokumentów dołączonych do innych postępowań.
 • Wprowadzono zmiany w formularzu edycji danych świadczeniodawcy w celu umożliwienia wprowadzenia danych o numerze koncesji na stosowanie naturalnych środków leczniczych oraz nazwy jej wydawcy.
 • Wykonano poprawkę usuwającą błąd polegający na braku możliwości wykonania prawidłowego eksportu pliku oferty elektronicznej w zakresie słownika personelu.
 • Poprawiono walidację kodu umowy wprowadzonego w trybie tworzenia wniosku/oferty: "Uzupełnienie tylko o nowe zakresy skojarzone posiadanej umowy".

Data publikacji: 24 kwietnia 2017 r.

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.51.0403) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano naprawę funkcjonalności eksportu pliku oferty dla postępowań w trybie D (KOCII/III i DOK).
 • Rozszerzono komunikat informacyjny dotyczący zasobów udostępnianych na podstawie umowy podwykonawstwa, kiedy dany zasób przestał być udostępniany - po zmianie jest pokazywana dodatkowo informacja pozwalająca na jednoznaczną identyfikację zasobu.
 • Wykonano aktualizację pliku pomocy.
 • Wykonano naprawę w zakresie braku możliwości prezentacji pomocy dla systemów operacyjnych Windows 10 (od tej wersji systemu operacyjnego będzie wymagane posiadanie na komputerze programu pozwalającego na przeglądanie plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader, aby  mieć dostęp do pliku pomocy).

Data publikacji: 4 kwietnia 2017 r.

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.50.0322) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano optymalizację funkcjonalności eksportu oferty do pliku w zakresie obsługi dużych zbiorów danych.

Data publikacji: 24 marca 2017 r.

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.49.0321) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano wydruki oświadczeń (załączniki nr 2, 4 oraz 9 dla trybu postępowania STD oraz RTM) w związku z Zarządzeniem numer 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.03.2017.

Data publikacji: 22 marca 2017 r.

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.48.0307) wraz z dokumentacją.

 • Umożliwiono przygotowanie wniosku o zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK).
 • Dla wniosków obsługiwanych zgodnie z procedurą nr 2017/002/DSOZ/DSSW/1.0 umożliwiono zdefiniowanie "Wykazu współrealizatorów".
 • Dla wniosków obsługiwanych zgodnie z procedurą nr 2017/002/DSOZ/DSSW/1.0 dodano do elektronicznej oferty listę komórek organizacyjnych wskazanych jako współrealizatorów.
 • Dla wniosków obsługiwanych zgodnie z procedurą nr 2017/002/DSOZ/DSSW/1.0 umożliwiono wydruk wskazanych komórek organizacyjnych w załączniku "Wykaz współrealizatorów".
 • Umożliwiono wydruk oznaczenia wniosku dla wniosków obsługiwanych zgodnie z procedurą nr 2017/002/DSOZ/DSSW/1.0
 • Umożliwiono wydruk załączników 9a, 9b, 10, 11, 12a oraz 12b do zarządzenia Prezesa NFZ nr 125/2016/DSOZ.

Data publikacji: 17 marca 2017 r.

 •  Wersja 10.47.0116

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.47.0116­­) wraz z dokumentacją.

 • Poprawiono błąd nadmiarowej walidacji kodu umowy dla postępowań STD.

Data publikacji: 17 stycznia 2017 r.

 •  Wersja 10.46.0110

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.46.0110) wraz z dokumentacją.

 • Wprowadzono obsługę nowego wniosku o zawarcie umów POZ (zgodnego z zarządzeniem 125/2016/DSOZ).
 • W formularzu wniosku lub oferty dodano funkcjonalność wyboru trybu przekazania pliku oferty.
 • Zmodyfikowano szablon wydruku oferty poprzez wprowadzenie nowego zakresu świadczeń: świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej.
 • Dodano w formularzu oferty walidację zgodności wprowadzonej daty początku okresu obowiązywania oferty z rokiem bieżącego postępowania.

Data publikacji: 12 stycznia 2017 r.

 • Wersja 10.45.1027

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.45.1027) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano import do nowej wersji formatu profilu potencjału oferenta SSX w wersji 2.21.
 • Dostosowano sposób prezentacji danych adresowych z uwzględnieniem cechy ulicy na formularzach przeglądu danych świadczeniodawcy, przedsiębiorstwa, lokalizacji, miejsca oraz wydruku oferty. Adresy prezentowane przy elementach struktury oferenta będą poprawnie prezentować cechę ulicy (np. ul., plac, aleja itp.), o ile użyto aktualnego profilu świadczeniodawcy wygenerowanego w portalu potencjału z danych, gdzie opis ulic wykorzystuje słownik ulic.

Data publikacji: 2 listopada 2016 r.

 • Wersja 10.44.0923

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.44.0923) wraz z dokumentacją.

 • Zaimplementowano import definicji postępowania w wersji 9.26.
 • Rozszerzono maksymalne rozmiary elementów związanych z ankietami.
 • Przebudowano sposób wypełniania ankiety pod kątem konieczności użycia obiektów typu BLOB.
 • Dostosowano funkcję drukowania oferty pod kątem prezentowania danych typu BLOB.
 • Dostosowano wydruki ankiety pustej i wypełnionej drukowanej z poziomu ankiety.
 • Dostosowano aplikację do obsługi nowego formatu pliku oferty 9.04 - uwzględniono rozszerzone odpowiedzi na pytanie ankietowe do 2000 znaków.

Data publikacji: 27 września 2016 r.

 • Wersja 10.43.0714

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.43.0714) wraz z dokumentacją.

 • Dostosowano wzór oświadczenia wnioskującego o zawarcie umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ZPO, 12/2) zgodnie z treścią zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.

Data publikacji: 18 lipca 2016 r.

 • Wersja 10.42.0524

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.42.0524) wraz z dokumentacją.

 • Wykonano poprawę walidacji  (dla postępowań RTM) dotyczącej  wykazania w ofercie personelu opisanego wg tej  samej grupy zawodowej.

data publikacji: 25 maja 2016 r.

 • Wersja 10.41.0510

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.41.0510) wraz z dokumentacją.

 • Dla każdego z podwykonawców wykazanych w ofertach dotyczących umów „11/5 - SKO - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)” oferent będzie wskazywał, czy podmiot jest podwykonawcą, czy działa na podstawie art. 132a ustawy. Podczas wskazywania umowy podwykonawstwa w punkcie oferty operator będzie wybierał jedną z następujących wartości:
  • Podwykonawca,
  • Podmiot działający na podst. art. 132a ustawy o świadczeniach.

Atrybut jest dodawany w momencie dopisywania informacji o podwykonawstwie do oferty. Dodano prezentację nowego atrybutu.  Modyfikacja atrybutu wymaga usunięcia zapisu o podwykonawstwie, jego ponowne potwierdzenie. Ponowne dodanie informacji o podwykonawstwie wymusi konieczność określenia rodzaju podwykonawstwa.

 • Został zmieniony sposób drukowania wykazu podwykonawców, bez zmiany formatu formularza ofertowego. Zmiana została wprowadzona tylko dla ofert dotyczących umów „11/5 - SKO - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)”. Obok identyfikatora podwykonawcy  w zostanie wydrukowane wybrane oznaczenie (jeden, wybrany tekst z listy):
  • Podwykonawca,
  • Podmiot działający na podst. art. 132a ustawy o świadczeniach,
  • Podwykonawca i Podmiot działający na podst. art. 132a ustawy o świadczeniach.
 • Wybrane oznaczenie podwykonawcy jest  zapisane w ofercie elektronicznej i przekazane do systemu OW NFZ.  Został dostosowany format elektronicznej wersji oferty:
  • nowa informacja jest uwzględniana dla oferty STD i RTM (wspólny format),
  • nowa informacja nie jest uwzględniana dla POZ i ZPO.

data publikacji: 16 maja 2016 r.

 • Wersja 10.40.0112

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.40.0112) wraz z dokumentacją.

 • Po wskazaniu komórki do oferty (komórka realizująca świadczenia, jako zespół RTM - dane adresowe miejsca wyczekiwania) zostaną skopiowane z adresu komórki i będą niedostępne do edycji.

Dotychczas adres miejsca wyczekiwania w zakresie miejscowości i poczty był wstępnie podpowiadany na podstawie słownika kodów terytorialnych po wybraniu odpowiedniego kody terytorialnego. Wymagane było ręczne uzupełnienie kodu pocztowego oraz ulicy i numeru domu/lokalu. Zmiana dotyczy ofert dla postępowań na rok 2016 i lata następne od momentu udostępnienia funkcjonalności.

data publikacji: 14 stycznia 2016 r.

 • Wersja 10.39.1221

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.39.1221) wraz z dokumentacją.

 • W  celu ujednolicenia drukowania ofert i wniosków we wszystkich OW NFZ z nagłówka została usunięta "miejscowość".
 • Zmiana dotyczy wszystkich ofert i wniosków:
  • Oferta standardowa (dla większości rodzajów świadczeń)
  • Oferta RTM
  • Oferta POZ (Nocna i świąteczna opieka medyczna)
  • Wniosek POZ
  • Wniosek ZPO

Dla wszystkich wyżej wymienionych pozycji została wprowadzona jednakowa wersja dokumentu: v1.0_2015.

data publikacji: 23 grudnia 2015 r.

 • Wersja 10.38.1215

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.38.1215) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Zaimplementowano format SSX w wersji 2.20.
 • Dodano możliwość wnioskowania o zawarcie umowy na czas nieoznaczony dla umów POZ 2016. Operator będzie miał następujące możliwości:
  • jeżeli w postępowaniu nie można składać wniosków o umowę na czas nieoznaczony, to wskazana we wniosku data końca obowiązywania umowy musi się zawierać w przedziale dat zapisanych w definicji postępowania (podpowiadana będzie data końca umowy wskazana w postępowaniu).
  • jeżeli w postępowaniu będzie możliwość wnioskowania o zawarcie umowy na czas nieoznaczony, to operator będzie miał możliwość wskazania daty końca umowy, o którą wnioskuje lub zaznaczenie, że wnioskuje o umowę na czas nieoznaczony. System nie będzie weryfikował poprawności daty końca umowy, jeżeli taka zostanie wpisana we wniosku.

Informacja o wnioskowaniu o umowę na czas nieoznaczony zostanie przekazana w elektronicznej wersji wniosku. Informacja ta zostanie także uwzględniona podczas generowania kodu kreskowego.

 • Dostosowano import nowej definicji postępowania *.kch2 w wersji 9.25.
 • Dodano nowy atrybut informujący czy jest dopuszczalne składanie wniosków o zawarcie umowy na czas nieoznaczony dla umów POZ 2016.
 • Dostosowano wydruk załączników dla wniosków POZ 2016, zostały zmienione niektóre załączniki do wniosku o zawarcie umowy:
  • Oznaczenie wniosku - jest zgodne z wzorem określonym w załączniku 11 do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ. Zamiast zwrotu "na rok" wprowadzono zwrot "na okres". Zamiast np. "na rok 2016" będzie drukowany tekst wg następującej zasady "na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016" lub "na okres od 01.01.2016 na czas nieoznaczony",
  • Oświadczenie o wpisach do rejestrów - jest zgodne z wzorem określonym w załączniku 12 do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ,
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków - jest zgodne z wzorem określonym w załączniku 13 do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ.

Data publikacji: 16 grudnia 2015 r.

 • Wersja 10.37.1201

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.37.1201) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  • Dostosowano wydruk wniosku ZPO do kontraktowania 2016.

data publikacji: 2 grudnia 2015 r.

 • Wersja 10.36.1130

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.36.1130) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dostosowano aplikację do najnowszych wersji formatów plików wymiany danych:
  • definicji postępowania,
  • oferty/wniosku.

Data publikacji: 1 grudnia 2015 r.

 • Wersja 10.35.1030

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.35.1030) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Zaimplementowano format definicji postępowania w wersji 9.24.
 • Jeżeli wartości  odpowiednich parametrów przekazywanych w definicji postępowania związane z wykorzystaniem umów podwykonawstwa zostaną ustawione na „NIE” program odpowiednio uniemożliwi:
  • wskazanie w punkcie oferty komórki innego świadczeniodawcy (udostępnionej mu na podstawie umowy podwykonawstwa),
  • wskazanie do pozycji oferty umowy podwykonawstwa, na podstawie której podwykonawcy mieliby realizować świadczenia lub usługi  (dotyczy komórek własnych).

Data publikacji: 1 grudnia 2015 r.

 • Wersja 10.34.0824

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.34.0824) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Poprawiono funkcję sprawdzania personelu oferty w zakresie jednolitego opisu grup i zawodów/specjalności.
 • Zoptymalizowano proces sprawdzania personelu podczas sprawdzania oferty.
 • Poprawiono wydruk oferty RTM dla specyficznego układu danych.

Data publikacji: 25 sierpnia 2015 r.

 • Wersja 10.33.0529

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.33.0529) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Umożliwiono przyjęcie identyfikatora personelu innego niż PESEL.

data publikacji: 29 maja 2015 r.

 • Wersja 10.32.0417

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.32.0417) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  • Dodano walidację przy imporcie profilu potencjału (plik SSX). Dodano sprawdzenie, czy zasób udostępniony nie ma ustawionej flagi braku dostępności dla innych komórek. Dodatkowo uzupełniono opis komunikatu błędu w analogicznej walidacji przy dodawaniu zasobu do oferty o informację o identyfikatorze takiego zasobu.

data publikacji: 20 kwietnia 2015 r.

 • Wersja 10.31.0330

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.31.0330) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Poprawa działania formatki "Osoba personelu w punkcie oferty" pod kątem warunku dot. wersji słownika grup zawodowych.

data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.

 • Wersja 10.30.0307

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.30.0307) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Zaimplementowano import plik ssx w wersji 2.18.

Możliwe będzie wczytanie ssx tylko takiego gdy wszystkie osoby personelu wykazane w tym pliku będą albo wg starego albo wg nowego okodowania. Przyjmuje się, że dana osoba będzie mogła być opisana tylko wg jednego okodowania.

 • Zaimplementowano import definicji postępowania w wersji 9.23.Dodano jawne wymuszenie wymagalności opisu personelu w ofercie wg wersji słownika grup zawodowych i specjalności określonej jawnie na poziomie definicji postępowania.
 • Na poziomie osoby personelu dodano jawnie flagę mówiącą o tym czy personel jest wg okodowania starego czy nowego.
 • Dodano walidację do tworzenia oferty taką, aby można było używać do budowania oferty wyłącznie danych personelu opisanych wg oczekiwanej wersji słownika grup i zawodów/specjalności, o ile takie wymaganie jest w tej definicji jawnie określone.
 • Dodano walidację przed eksportem oferty czy wszystkie osoby personelu są wg nowego albo starego okodowania - eksport oferty możliwy tylko w przypadku, gdy wszystkie osoby wg danego okodowania.
 • Dostosowano wzory załączników do określonych w Zarządzeniu Prezesa NFZ 12/2015/DSOZ:
  • - wprowadzono zmiany w treści  załączników  2, 3 oraz 4,
  • - dodano wydruk załącznika nr 9,
  • - odblokowano do edycji pole e-mail w danych świadczeniodawcy.

Data publikacji: 16 marca 2015 r.

 • Wersja 10.29.1114

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.29.1114) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Przygotowano aplikację Ofertowanie do kontraktowania na rok 2015.

Data publikacji: 14 listopada 2014 r.

 • Wersja 10.28.0829

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.28.0829) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Program dostosowano do współdziałania z Portalem Świadczeniodawcy pozwalającym na ewidencję jednostek świadczeniodawcy funkcjonujących jako miejsca udzielania świadczeń. Dodatkowo wykonano drobne poprawki związane z nazewnictwem atrybutów.

Data publikacji: 19 września 2014 r.

 • Wersja 10.27.0506

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.27.0506) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  • Wprowadzono techniczne zmiany związane z buforowaniem wydruku pod kątem usunięcia błędu braku stron oferty na wydruku.

Data publikacji: 12 maja 2014 r.

 • Wersja 10.26.0324

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.26.0324) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  • Poprawa drukowania czasu harmonogramu komórki na wydruku oferty w części szczegóły oferty ( przykładowo 8 - 10 zamiast 8 - 22 ). Błąd występował  w przypadku ustawienia czasu jako krótki tj. g:s:m dla ustawień angielskich w Windows 8 i Windows 7.
  • Dodano możliwość wydruku załącznika do oferty zgodnego z załącznikiem nr 7 do zarządzenia nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ zmienionego zarządzeniem 12/2013/DSM.

Data publikacji: 26 marca 2014 r.

 • Wersja 10.25.0317

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.25.0317) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  • Dostosowano aplikację do obsługi nowego trybu rokowań z art. 154 w postępowaniach RTM.
  • Dostosowano obsługę nowej wersji komunikatu SSX.

Data publikacji: 19 marca 2014 r.

 • Wersja 10.24.0217

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.24.0217) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dodano obsługę trybu postępowania - rokowania podjęte z powodu uwzględnienia odwołania świadczeniodawców (art. 154 Ustawy pkt. 7).
 • Dostosowano treść wydruku oświadczenia oferenta do wymogów zarządzenia 2/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (załącznik 4 do zarządzenia 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia).

Data publikacji: 19 lutego 2014 r.

 • Wersja 10.23.0121

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.23.0121) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Wykonano dostosowanie załączników wniosku ZPO do wzorów z zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ.

Data publikacji: 23 stycznia 2014 r.

 • Wersja 10.22.0109

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.22.0109) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dla procedury STD 5.92 dodano możliwość wyboru dokumentów przekazanych w innych postępowaniach.

Data publikacji: 9 stycznia 2014 r.

 • Wersja 10.21.1209

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.21.1209) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  • Dostosowanie aplikacji OFERT do kontraktowania POZ na rok 2014. Zmiana dotyczy możliwości wykazania we wniosku zakresu skojarzonego na poziomie oferty/wniosku.
  • Dostosowano załączniki do wzorów zgodnych z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 69/2013/DSOZ.

Data publikacji: 10 grudnia 2013 r.

 • Wersja 10.20.1120

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.20.1120) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  • Poprawiono błąd skutkujący nadmiarową walidacją dotyczącą możliwości wykazania ambulansu w ofercie RTM.

Data publikacji: 22 listopada 2013 r.

 • Wersja 10.19.0920

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.19.0920) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Na wydruku oferty cz. II Wykaz Podwykonawców poprawiono drukowanie danych adresowych siedziby podmiotu. Dane drukowane są w kolejności: miejscowość, ulica,  numer domu/ nr lokalu, kod pocztowy, poczta.
 • Przygotowano wersję aplikacji pozwalającą na przygotowywanie ofert dla postępowań na lata 2013-2014.

Data publikacji: 26 września 2013 r.

 • Wersja 10.18.0621

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.18.0621) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  • Wprowadzono techniczną zmianę budowania punktu oferty pod kątem usunięcia błędu związanego z dodawaniem bardzo licznego potencjału do punktu oferty a związanego z ograniczeniami technicznymi bazy Paradox.
  • Dla oferty RTM poprawiono błąd wyliczania liczby w przypadku gdy okres finansowania rozpoczynał się w innym niż pierwszy dzień miesiąca a okres dostępności zespołu rozpoczynał się w miesiącu następnym.

Data publikacji: 25 lipca 2013 r.

 • Wersja 10.17.0520

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.17.0520) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Zmieniono położenie jednostki rozliczeniowej dla zakresu świadczeń w oknie definiowania punktu oferty - zmiana dotyczy roku 2013 i ofert przygotowywanych dla postępowań STD, POZ i ZPO.

Data publikacji: 23 maja 2013 r.

 • Wersja 10.15.0115

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.15.0115) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Wprowadzono korektę drukowania kodu resortowego cz. IV w opisie oferenta/wnioskującego na wydruku oferty na rok 2013.

Data publikacji: 16 stycznia 2013 r.

 • Wersja 10.14.1231

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.14.1231) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dotyczy wydruku oferty STD – poprawa części VI w części personel – dane harmonogramu pracy (harmonogramu komórki) drukowane są dla każdej osoby personelu.
 • Zaimplementowano import w formacie SSX 2.16. Dostosowano prezentację danych o  jednostce komórki tak uwzględniać przynależność komórki do jednostki na dzień przygotowania profilu potencjału.

Data publikacji: 2 stycznia 2013 r.

 • Wersja 10.13.1116

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.13.116) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Przebudowa zapisu informacji o lokalizacjach komórek podczas odczytu pliku SSX w zakresie momentu deaktywacji danych lokalizacji.
 • Poprawa wydruku oferty standardowej w przypadku wykazania w ofercie udostępnianego sprzętu.

Data publikacji: 19 listopada 2012r.

 • Wersja 10.12.1113

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.12.1113) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Usunięto nadmiarowo drukowane informacje o zasobach w VI cz. szczegółów ofert standardowych.

Data publikacji: 15 listopada 2012r.

 • Wersja 10.11.1105

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert – Ofertowanie (10.11.1105) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dodano atrybut oferty "data przygotowania oferty":
  • Pole dodano w nagłówku oferty i nie jest dostępne do edycji.
  • Pole jest automatyczne wypełnianie przy pierwszym eksporcie oferty.
  • Jeśli pierwszy eksport został wykony to zmiana dowolnej z pozycji oferty skutkuje zmianą daty przygotowania oferty – podczas kolejnego eksportu w prawym górnym rogu za miejscem będzie drukowana ta data.
 • Wprowadzono poprawki w wydrukach ofert i wniosków, zgłoszone podczas testów akceptacyjnych.

Data publikacji: 7 listopada 2012r.

 • Wersja 10.10.1031

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (10.10.1031) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dostosowano oznaczenie oferty do zarządzenia 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.10.2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Dostosowano instalator OFERT do kontraktowania na 2012 i 2013 rok.
 • Dla ofert/wniosków na lata 2013+ zmieniono zasady generowania zawartości kodów kreskowych w oznaczeniu oferty i na każdej stronie oferty/wniosku stosownie do zmian zakresu danych opisujących oferenta/wnioskującego.
 • Dostosowano aplikację do możliwości wczytania pliku SSX w formacie v.2.15. Wymuszono wczytanie minimalnej wersji pliku SSX w wersji 2.15
 • W menu głównym aplikacji w drugiej kolumnie (Dane podstawowe) pod danymi świadczeniodawcy, a przed jednostkami dodano nową pozycję menu – „Przedsiębiorstwa”.
 • Opcja powoduje wyświetlenie słownika przedsiębiorstw. Na słowniku umożliwiono przeglądanie danych przedsiębiorstwa po dwukrotnym kliknięciu na pozycji tabelki lub po wybraniu opcji Dane.
 • Osoba przygotowująca ofertę jest zobowiązana do wskazania powiązania pomiędzy komórką/komórkami użytymi w ofercie a właściwym przedsiębiorstwem.

1.1.  Jeżeli w liście przedsiębiorstw będzie występowała tylko jedna pozycja – jedno przedsiębiorstwo, to powiązanie pomiędzy wszystkimi komórkami użytymi w ofercie a przedsiębiorstwem zostanie zapamiętane automatycznie, bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek operacji przez operatora.

1.2.  Warunek opisany w poprzednim punkcie dotyczy odpowiednio świadczeniodawcy – oferenta, jak i każdego z ewentualnych podwykonawców oddzielnie.

1.2.1. Jeżeli jest tylko jedno przedsiębiorstwo oferenta, to wszystkie jego komórki zostaną przypisane automatycznie.

1.2.2. Jeżeli dla jakiegoś podwykonawcy występuje tylko jedno przedsiębiorstwo, to wszystkie komórki tego podwykonawcy zostaną przypisane do jego przedsiębiorstwa automatycznie.

1.3. Jeżeli w liście przedsiębiorstw będzie więcej niż jedno przedsiębiorstwo, to powiązanie pomiędzy komórką/komórkami będzie musiał wskazać operator przygotowujący ofertę, wybierając właściwe przedsiębiorstwo z listy.

1.4. Odpowiednio będzie uwzględniony podział na komórki i przedsiębiorstwa oferenta i każdego z występujących podwykonawców.

1.5. Informacja o powiązaniu pomiędzy komórką a przedsiębiorstwem zostanie zapamiętana w aplikacji do przygotowania ofert, dzięki czemu w przypadku kolejnego użycia tej samej komórki nie będzie już potrzebne ponowne wskazywanie odpowiedniego przedsiębiorstwa.

1.6. W aplikacji będzie możliwa zmiana informacji o powiązaniu pomiędzy komórką a przedsiębiorstwem, co pozwoli na poprawę zauważonych pomyłek.

1.7. Zapamiętanie informacji o powiązaniach pomiędzy komórką a przedsiębiorstwem będzie dotyczyło nie tylko przygotowywania jednej oferty, ale będzie to również dotyczyło ewentualnie przygotowywanych kolejnych ofert.

1.8. Jeżeli w kolejnym wczytanym pliku profilu potencjału lista przedsiębiorstw ulegnie zmianie w ten sposób, że występujące wcześniej przedsiębiorstwo już nie występuje (np. w przypadku poprawy zauważonej pomyłki) to komórki, które były przypisane do tego przedsiębiorstwa, (jeżeli takie występują) będą wymagały przypisania do innego – któregoś z istniejących (aktywnych) przedsiębiorstw.

1.9. Informacja o powiązaniu pomiędzy komórkami a przedsiębiorstwami zostanie zapamiętana w elektronicznej wersji oferty. Nie będzie drukowana w formularzu ofertowym.

1.10. W związku z dodaniem do elektronicznej wersji oferty informacji o powiązaniach pomiędzy komórkami a przedsiębiorstwami, zostanie zmieniony format pliku z elektroniczną wersją oferty i funkcja eksportu oferty.

1.11. Obowiązek kojarzenia komórek z przedsiębiorstwami będzie dotyczyć tylko nowych postępowań na rok 2013 realizowanych po dniu udostępnienia niniejszego dostosowania.

 • Kod graficzny na wydrukach skorygowano do rozmiaru wysokości ok 3cm i szerokości 5cm na wydrukach pod kątem skuteczności odczytu kodu.
 • Wprowadzono zmianę związaną z wnioskowaniem oferenta o odpowiedni wariant przygotowania umów – czy w przypadku posiadania więcej niż jednego przedsiębiorstwa będzie chciał mieć jedną wspólną umowę (w przypadku gdy w ofercie wskazano więcej niż jedno własne  przedsiębiorstwo), obejmująca wszystkie przedsiębiorstwa, czy też dla każdego przedsiębiorstwa ma być utworzona odrębna umowa.
 • W związku z dodaniem nowej informacji do pliku oferty dodano zapytanie „W ofercie występują komórki z różnych przedsiębiorstw. Czy ma zostać utworzona wspólną umowę, obejmująca wszystkie przedsiębiorstwa (TAK) czy też dla każdego przedsiębiorstwa ma być utworzona odrębna umowa (NIE)?” podczas eksportu oferty. Dodano potwierdzenie odpowiedzi co do sposobu utworzenia umowy na jedno lub więcej przedsiębiorstw. Informacja ta jest zapisywana w ofercie elektronicznej.
 • W oknie nagłówka oferty dodano informację o udzielonej w trakcie eksportu oferty/wniosku odpowiedzi na powyższe pytanie. Odpowiedź ta ma charakter wniosku i może zostać zmieniona przez operatora w OW NFZ.
 • Zgodnie z decyzją zamawiającego  dostosowano format i zakres danych drukowanych w formularzu ofertowym:
 • jest drukowana nazwa i adres świadczeniodawcy (podmiotu) zamiast drukowanych poprzednio danych świadczeniodawcy rozumianego wcześniej jako przedsiębiorstwo;
 • zmiana – drukowanie danych podmiotu zamiast danych przedsiębiorstwa dotyczy formularza ofertowego i załączników. Zmiana dotyczy wszystkich ofert i wniosków dla różnych rodzajów świadczeń (dla postępowań standardowych, RTM, POZ i ZPO);
 •  zmieniono sposób drukowania „Oznaczenia oferty” – nie jest drukowana nazwa przedsiębiorstwa a tylko nazwa świadczeniodawcy (podmiotu) i kod w rejestrze świadczeniodawców, co pozwoli obecnie na identyfikację „z jakiego konta w rejestrze” została przygotowana oferta a w przyszłości – po zmianach w rejestrze nadal będzie aktualna ponieważ ten kod pozostanie kodem świadczeniodawcy;
 • dostosowano wydruk oferty dla postępowań RTM na rok 2013 do obowiązującego na ten rok szablonu wydruku.
 • W tabelce prezentującej przedsiębiorstwa:
 • wyszarzono nieaktywne przedsiębiorstwa;
 • dodano filtr Status pozwalający wyselekcjonować aktywne i nieaktywne przedsiębiorstwa.

Na formatce Dane przedsiębiorstwa dodano pole Status informujące o aktywności przedsiębiorstwa. Rozszerzono walidację sprawdzania oferty tak aby sprawdzić czy do przygotowania oferty nie użyto nieaktywnych przedsiębiorstw.

 • Dla lat 2013+ zmieniono na poniższych załącznikach dane wyświetlane w nagłówku o adresie, nazwie, nip (itp.) świadczeniodawcy na dane w odniesieniu do podmiotu.
 • Dla ofert/wniosków na lata 2013+ zmieniono zasady generowania zawartości kodów kreskowych w oznaczeniu oferty i na każdej stronie oferty/wniosku stosownie do zmian zakresu danych opisujących oferenta/wnioskującego.
 • W menu głównym aplikacji w drugiej kolumnie (Dane podstawowe) pod danymi świadczeniodawcy, a przed jednostkami dodano nową pozycję menu – 'Przedsiębiorstwa'. Opcja powoduje wyświetlenie słownika przedsiębiorstw. Na słowniku umożliwiono przeglądanie danych przedsiębiorstwa po dwukrotnym kliknięciu na pozycji tabelki lub po wybraniu opcji Dane.
 • Dostosowano formatki pod kątem prezentacji odpowiednich danych wynikających z nowej struktury rejestru świadcz.
 • Ukryto informacje o organie założycielskich na zakładce Dane dodatkowe Dane świadczeniodawcy (Dane podstawowe/Dane świadczeniodawcy). Na w/w formatce przeniesiono sekcję kontakt z zakładki Dane podstawowe na Dane dodatkowe. Na formatce danych komórki dodano sekcję Przedsiębiorstwo na zakładce Dane ogólne.
 • Modyfikacja załącznika nr 4 dla RTM pod kątem prezentowania odpowiednich informacji o podwykonawcy, a związanych ze zmianami w rejestrze świadczeniodawców.
 • Dla ofert na rok 2013 w nagłówku oferty po wykonaniu eksportu jest wyświetlana  informacja o odpowiedzi na pytanie–wniosek o sposób utworzenia umowy .
 • Zmiana dla ofert/wniosków 2013+ obejmuje  drukowanie informacji o formie organizacyjno-prawnej świadczeniodawcy/podwykonawców. Dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych jest  drukowany i kod i nazwa, dla pozostałych tylko nazwa. Na wydrukach postępowań konkursowych POZ w cz. VI Szczegóły oferty wyświetlono w sekcji „Zasoby” sprzęt bez pojazdów, natomiast na wydrukach postępowań STD w cz. VI Szczegóły oferty wyświetlono w sekcji „Zasoby” sprzęt wraz z pojazdami.
 • Dla ofert z postępowań na rok 2013:
 • dodano komunikat informujący o rozbieżności pomiędzy przedsiębiorstwem komórki wykazanym w słowniku a przedsiębiorstwem komórki wykazanym w punkcie oferty;
 • zniesiono walidację dotyczącą wymagalności podania VI cz. KR jednostki;
 • dodano sprawdzenie, czy każda komórka wykazana w ofercie jest skojarzona z przedsiębiorstwem;
 • dodano sprawdzenie, czy w ramach jednej oferty ta sama komórka jest zawsze skojarzona z tym samym przedsiębiorstwem.
 • Dostosowano generowanie pliku oferty do wymagań określonych  w formacie 8.98, tj. w zakresie zmian związanym z 2 etapem wprowadzania zmian  rejestrze świadczeniodawców.
 • Dostosowano oznaczenie wniosku POZ/ZPO do zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Dostosowano wydruk oferty dla postępowań POZ na rok 2013 zgodnie ze wzorem 09.2_2012.
 • Model wydruku dotyczy postępowań POZ w typie umowy 0112.
 • Dostosowano wydruk oferty dla postępowań STD na rok 2013 wg założeń przekazanych Centralę NFZ zgodnie  z wersją 09.5_2012. Dostosowano wydruk oferty dla postępowań ZPO na rok 2013 wg wzoru 09.4_2012. Dostosowano wydruk wniosku dla postępowań POZ na rok 2013 wg założeń przekazanych Centralę NFZ zgodnie z wersją 09.4_2012.
 • Kod graficzny na wydrukach skorygowano do rozmiaru wysokości ok 3cm i szerokości 5cm na wydrukach pod kątem skuteczności odczytu kodu.
 • Oferta RTM  – brak pytania o  utworzenie jednej/kilku umów, gdy w ofercie istnieją komórki z więcej niż jednego przedsiębiorstwa własnego oferenta – dla RTM ma zawsze być jedna wspólna umowa.
 • Uwzględniono nowe techniczne procedury pod kątem dokumentów dodatkowych dla ofert/wniosków dla postępowań na rok 2013:

o   STD – 5.91

o   POZ – 6.01

o   ZPO – 1.31

o   RTM – 1.41

 • W stopce wydruku dodano informację dotyczącą wersjonowania wydruku dla postępowań 2012+.
 • Wprowadzono zmianę związaną z wnioskowaniem oferenta o odpowiedni wariant przygotowania umów – czy w przypadku posiadania więcej niż jednego przedsiębiorstwa będzie chciał mieć jedną wspólną umowę (w przypadku gdy w ofercie wskazano więcej niż jedno własne  przedsiębiorstwo), obejmująca wszystkie przedsiębiorstwa, czy też dla każdego przedsiębiorstwa ma być utworzona odrębna umowa.
 • W związku z dodaniem nowej informacji do pliku oferty dodano zapytanie „W ofercie występują komórki z różnych przedsiębiorstw. Czy ma zostać utworzona wspólną umowę, obejmująca wszystkie przedsiębiorstwa (TAK) czy też dla każdego przedsiębiorstwa ma być utworzona odrębna umowa (NIE)?” podczas eksportu oferty. Dodano potwierdzenie odpowiedzi co do sposobu utworzenia umowy na jedno lub więcej przedsiębiorstw. Informacja ta jest zapisywana w ofercie elektronicznej. W oknie nagłówka oferty dodano informację o udzielonej w trakcie eksportu oferty/wniosku odpowiedzi na powyższe pytanie. Odpowiedź ta ma charakter wniosku i może zostać zmieniona przez operatora w OW NFZ.

Data publikacji: 2 listopada 2012 r.

 • Wersja 10.09.0921

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (10.09.0921) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Do listy wariantów  podziału liczby na miesiące  dodano nowy algorytm "Kalendarzowo - wg liczby dni w miesiącu".
 • Istnieje możliwość przygotowania oferty z uwzględnieniem rozbicia liczby wg kalendarza, uwzględniony jest rok przestępny oraz istnieje możliwość rozbicia liczby wg dni kalendarzowych z odpowiednim całkowitym współczynnikiem (wielokrotność liczby dni w danym miesiącu). W tym celu należy użyć przycisku 'Rozpisz' w ramce 'Podział liczby na miesiące - na każdy miesiąc'.

Tak przygotowane rozbicie liczby na miesiące w pliku oferty było dotychczas oznaczone jako rozbicie ręczne - obecnie jawnie zostanie przekazana informacja o tym, że jest to rozbicie wg dni kalendarzowych.

 • Jeżeli - po wyborze takiego trybu rozbicia - liczba, którą należy podzielić (liczba jednostek dla pozycji oferty) będzie całkowicie podzielna przez liczbę dni okresu, którego dotyczy przygotowywana oferta, to taki automatyczny podział zostanie wykonany i zapamiętany jako "Kalendarzowo - wg liczby dni w miesiącu".

W przeciwnym przypadku aplikacja wyświetli komunikat o niezgodności liczby zbiorczej i sumy liczby z rozbicia na miesiące oraz umożliwi wprowadzenie korekty w danych do ostatecznego uzyskania zgodności.

 • Podział wg dni kalendarzowych spowoduje przypisanie do poszczególnych miesięcy liczby równej wielokrotności liczby dni w kolejnych miesiącach od daty początku okresu do dnia końca okresu, którego dotyczy oferta, wynikającej z liczby stanowiącej ofertę.
 • Bieżące dostosowanie nie zmienia zasad obsługi ofert w rodzaju świadczeń Ratownictwo medyczne, w którym oferent nie podaje ani liczby jednostek ani podziału tej liczby na miesiące odpowiednie wartości wynikają z okresu objętego ofertą i listy zespołów RTM, okresów występowania zespołów RTM w Rejonie operacyjnym.
 • Informacja o nowym zastosowanym typie rozbicia liczby na miesiące jest przekazywana w pliku oferty.
   

Data publikacji: 24 września 2012r.

 • Wersja 10.08.0907

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie(10.08.0907) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dostosowano aplikację do możliwości przygotowania ofert postępowań RTM odwołujących się do tego samego zespołu RTM, ale z różną dostępnością, którego dostępność została zmieniona w ramach każdego postępowania.
 • Dostosowano wydruk wniosku ZPO do orientacji poziomej.
 • Dostosowano aplikację tak, aby do przygotowania oferty można było wykorzystać  3-znakowe kody resortowe X.

Data publikacji: 11 września 2012r.

 • Wersja 10.07.0703

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie(10.07.0703) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Korekta części VI wydruku oferty/wniosku w części dotyczącej zasobów w przypadku bardzo długiego opisu cech sprzętu.
 • Umożliwienie przygotowania oferty dla rokowań w zakresie usług RTM na rok 2012 bez wykazania zatrudnionego personelu.

Uwaga:

Ze względu na dużą ilość zapytań i zdiagnozowanych błędów dotyczących bazy danych  (uszkodzone indeksy) producent zalecił wykonać naprawę bazy danych za pomocą narzędzia „Naprawa bazy danych” – PDXRBLD.exe udostępnianego wraz z aplikacją z poniższymi ustawieniami:

 • w części „Zakres” – zaznaczyć „Przebuduj wszystkie tabele”
 • w części „Wybierz tabelę...” – zaznaczyć „Spakuj tabele” oraz „Zapisz LOG”.

Wykonanie tej operacji pozwoli uniknąć błędów w wersji elektronicznej oferty (np. brak zasobów wykazanych na wydruku oferty).

Data publikacji: 9 lipca 2012r.

 • Wersja 10.05.0604

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie(10.05.0604) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 •  Poprawa wymagalności obecności zasobów w ofercie elektronicznej.

Data publikacji: 5 czerwca 2012r.

 • Wersja 10.04.0525

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (10.04.0525) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Poprawiono usterkę w wydruku „Oświadczenie oferenta”.
 • Przed zapisem dodawanej pozycji do wniosku POZ prowadzonego w trybie postępowania „7 - Aneksowanie umów wieloletnich niewygasających (Z7)” wyświetlono komunikat: „We wniosku elektronicznym składanym w celu uzupełnienia przedmiotu umowy o nowe miejsca realizacji świadczeń należy wskazać tylko miejsca nie występujące jeszcze w umowie dla danego zakresu świadczeń”.  W przypadku gdy wymagania Funduszu nie uległy zmianie.

Data publikacji: 24 maja 2012 r.

 • Wersja 10.03.0509

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (10.03.0509) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dostosowano aplikację do specyfiki kontraktowania świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w związku z EURO 2012 w części wykazywania zatrudnionego personelu w ofercie.

Data publikacji: 9 maja 2012 r.

 • Wersja 10.02.0329

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (10.02.0329) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Jeżeli w szablonie definicji postępowania będzie ustawiony parametr wskazujący na konieczność podania w ofercie zasobów to działanie aplikacji do przygotowania oferty nie ulegnie zmianie:
  • W czasie generowania oferty elektronicznej i drukowania oferty będzie wykonywane sprawdzenie, czy w każdym punkcie oferty dla tego zakresu świadczeń wskazano przynajmniej jedną pozycję zasobów.
 • Jeżeli w szablonie definicji postępowania będzie ustawiony parametr wskazujący na brak konieczności podania w ofercie zasobów to:
  • Do pozycji oferty domyślnie nie będą kopiowane zasoby.
    
  • Zostanie dodana możliwość dodawania do pozycji oferty zasobów, które zgodnie z profilem potencjału są zlokalizowane w komórce, której dotyczy pozycja oferty.
  • W czasie generowania oferty elektronicznej i drukowania oferty nie będzie wykonywane sprawdzenie, czy w każdym punkcie oferty wskazano przynajmniej jedną pozycję zasobów.

Data publikacji: 29 marca 2012 r.

 • Wersja 10.01.0315

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (10.01.0315) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Wprowadzono korektę formy graficznej wydruku oferty w części VI „Szczegóły oferty”.

Data publikacji: 15 marca 2012 r.

 • Wersja 10.0.0224

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie(10.0.0224) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Zaimplementowano eksport definicji postępowania z uwzględnieniem dłuższej nazwy rejonu operacyjnego.
 • Dostosowano wydruki oferty RTM oraz formatek do wyświetlania większej ilości znaków w polu nazwa rejonu operacyjnego.
 • Wprowadzono zmianę opisu i grafik firmy GlobalServices na Kamsoft oraz dostosowano instalator OFERT w celu usunięcia nazwy "Global Services".

Data publikacji: 1 marca 2012 r.

 • Wersja 9.62.1230

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.62.1230) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Do wydruku oferty RTM, rok >= 2012 dołączono Oświadczenie oferenta (załącznik 6).
 • Do wydruku oferty RTM, rok >= 2012 dołączono Oświadczenie oferenta (załącznik nr 5).
 • Wydruk jest możliwy do wykonania dla wszystkich podwykonawców, których komórki są zespołami RTM użytymi w ofercie. Ze względu na konieczność określenia parametrów wydruku dla każdego podwykonawcy oddzielnie umożliwiono zapisanie przed wykonaniem wydruku informacji o złożeniu dokumentów dotyczących danego podwykonawcy. Udzielenie informacji umożliwiono po wybraniu opcji 'Podwykonawcy' na formatce Oferta

Data publikacji: 2 stycznia 2012 r.

 • Wersja 9.61.1212

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.61.1212) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

Przebudowano wydruk oferty tak aby wysokość pola „nazwa zasobu” w części „Wydruk zasobów” dynamicznie dostosowywała się do długości tekstu.

Dla wniosku POZ przygotowywanego na rok >= 2012:

 • udostępniono opcję „Wzory podpisów” z wydrukiem „Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wniosek”;
 • dodano do wydruku oświadczenie „Oświadczenie o wpisach do rejestrów”;
 • dodano do wydruku oświadczenie „Oświadczenie wnioskującego”;
 • dodano do wydruku oświadczenie „Oświadczenie wnioskującego o złożeniu dokumentów w innym postępowaniu” przy założeniu że wybrano dokumenty dla wniosku na formatce „Edycja wykazu dokumentów dołączonych do innych postępowań”.

·        Dla wydruku wniosku POZ przygotowywanego na rok >=2012:

 • w części VI dodano pozycję „Pojazdy”, gdzie wyświetlane są informacje o zasobach oznaczonych jako pojazdy, z kolei z sekcji „Sprzęt” pojazdy zostały wyłączone;
 • wyłączono z wydruku oferty część VII  „VII. Ankiety”;
 • usunięto fragment tabelki z cz. VI wniosku: pkt 5 „świadczenia, o których mowa  w art. 55 ustawy (nocna i świąteczna...)” – pkt 6 zmieniono na pkt 5.

Data publikacji: 14 grudnia 2011r.

 • Wersja 9.60.1128

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie(9.60.1128) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Zmodyfikowano działanie aplikacji pod kątem sytuacji opisanej w zgłoszeniu tj. w przypadku ponownego wczytania pliku SSX2, gdy jest już przygotowana oferta, a postępowanie jest na zakresy skojarzone z potencjałem wspólnym z potencjałem zakresem podstawowym.
 • Jeśli szablon definicji postępowania nie wymaga podania informacji o zasobach, to na formatce z informacją o zasobach komórki organizacyjnej umożliwiono usunięcie ich z oferty.

Data publikacji: 30 listopada 2011 r.

 • Wersja 9.59.1121

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.59.1121) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Na formatce "Oferta" dodano do walidacji oferty funkcję sprawdzającą, czy harmonogram pracy personelu nie znajduje się poza harmonogramem pracy w danych potencjału, uniemożliwiając eksport w przypadku błędnie wypełnionych danych.
 • Wydruki oznaczania ofert uzupełniono o numer ulicy w adresie podmiotu zgłaszającego.
 • Zmieniono format eksportu oferty - rozszerzono nazwę skróconą podwykonawcy do 32 znaków.

Data publikacji: 23 listopada 2011r.

 • Wersja 9.58.1114

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.58.1114) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Wydruki oznaczania ofert uzupełniono o nazwę i adres podmiotu zgłaszającego.

Data publikacji: 16 listopada 2011 r.

 • Wersja 9.57.1110

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.57.1110) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Przebudowano zapis informacji o zakresach umów podwykonawczych  - uniezależnienie się od konieczności sprawdzania pola opisowego, które może zawierać znaki specjalne.

Data publikacji: 10 listopada 2011 r.

 • Wersja 9.56.1107

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.56.1107) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dostosowanie aplikacji ofertowanie do importu pliku ssx zawierającego nazwę skróconą podwykonawcy dłuższą niż 32 znaki.

Data publikacji: 9 listopada 2011r.

 • Wersja 9.55.1107

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.55.1107) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Wprowadzono korektę wydruku dla postępowań RTM (dotyczy przypadku gdy opis obszaru działania zespołu RTM został wprowadzony jako bardzo długi ciąg znaków bez spacji).

Data publikacji: 7 listopada 2011r.

 • Wersja 9.54.1102

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.54.1102) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Na wydruku oferty naprawiono błąd podczas wczytywania wartość dla pola telefon osoby reprezentującej oferenta.
 • Wprowadzono korektę kodu w funkcji do zapisu  danych o umowie podwykonawczej podczas importu pliku SSX tak, aby  poprawnie został zaimportowany opis umowy zawierający znaki specjalne.

Data publikacji: 3 listopada 2011r.

 • Wersja 9.53.1021

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.53.1021) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Na wydruku oferty w części „Dodatkowe informacje dotyczące oferenta” poprawiono drukowanie numeru NIP i numeru REGON. Drukuje się NIP i REGON  prezentowany na zakładce „Dane podstawowe” w przeglądzie danych świadczeniodawcy.

 • Dla oferty złożonej na postępowanie RTM na wydruku oferty w sekcji III „Wykaz personelu” w części „Uprawnienia zawodowe” zmieniono sposób sortowania dla

 • grup zawodowych

 • zawodów/specjalności

Grupa czy zawód wskazane w rejonie operacyjnym dla danej osoby personelu jako wiodące są drukowane dla tej osoby jako pierwsze.

 • Dostosowano drukowanie oświadczenia o wpisach do rejestrów oraz oświadczenia o złożeniu wymaganych dokumentów w innym postępowaniu -  do procedury RTM w wersji 1.4.

 • W nagłówkach wydruków oświadczeń składanych z ofertą w polu telefon jest drukowany numer telefonu do osoby reprezentującej oferenta.

Data publikacji: 25 października 2011 r.

 • Wersja 9.52.1012

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.52.1012) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Przygotowano załącznik do oferty ZPO wpisy do rejestrów na rok 2012 na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ 56/2011/DSOZ.

Data publikacji: 14 października 2011 r.

 • Wersja 9.51.1006

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.51.1006) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Poprawiono wydruk I części oferty dla postępowań innych niż wg procedury standardowej.

Data publikacji: 7 października 2011 r.

 • Wersja 9.50.1003

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.50.1003) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Przygotowana wersja 9.50.1003 usuwa zgłoszony błąd tj. możliwość wczytania pliku ssx w wersji 2.13.
 • Zaimplementowano import SSX w wersji 2.13 .
 • Wprowadzono zmianę formy graficznej załącznika 1b.
 • Dla postępowań innych niż RTM dla lat 2011+ zablokowano  możliwość wybrania komórki o kodzie resortowym 9154 do przygotowania oferty.
 • Dodano zapamiętanie wczytanej wersji SSX oraz sprawdzenie, czy dla postępowań na 2012+ jest wczytany plik SSX w wersji 2.13. Dla postępowań na 2011 rok nie ma takiego wymogu.
 • Rozbudowano prezentację danych świadczeniodawcy i podwykonawcy o dane podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Data publikacji: 5 października 2011 r.

 • Wersja 9.49.0930

Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.49.0930) wraz z dokumentacją.

Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

 • Dostosowano aplikację do przygotowania oferty na okoliczność wystąpienia wpisów do rejestru bez podania numeru wpisu i daty wpisu.
 • Dla postępowań STD na rok 2012  została zmieniona lista dokumentów, które mogą być złożone wraz z ofertą.
 • Dodano możliwość wydrukowania oświadczenia oferenta zgodnego ze wzorem w załączniku 1a do zarządzenia.
 • Dostosowano wydruki formularzy ofertowych na rok 2012 do wzorów uwzględniających pojęcie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Wprowadzono zmiany w funkcji drukowania załączników do oferty, zgodnie z załącznikami 2, 3 i 5 do zarządzenia 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16.09.2011.
 • Dodano zabezpieczenie na minimalną wymaganą wersję pliku SSX 2.12.
 • Dla wniosku ZPO, oświadczenie oferenta drukowane z wnioskiem, zgodne z załącznikiem nr 7 do zarządzenia  Prezesa NFZ (nr 58/2009) zmieniono zgodnie z zarządzeniem Nr 48/2011/DSOZ
  • Punkt 7 tego oświadczenia będzie miał następującą treść:
  • "Przedstawiłem we wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi wyłącznie wyroby medyczne, które zostały wprowadzone do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)."
  • Ze względu na fakt, że zarządzenie Nr 48/2011/DSOZ wchodzi w życie z dniem podpisania zmieniona postać załącznika do wniosku (oświadczenia) będzie obowiązywała już dla wniosków dotyczących roku 2011 (od chwili wydania zmodyfikowanej wersji programu).

Data publikacji: 3 października 2011 r.

 

 • Wersja 9.48.0818

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.48.0818) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 19 sierpnia 2011 r.

  • Poprawiono usterkę związaną z brakiem możliwości dodania do oświadczenia oferenta wybranych dokumentów formalnych do oferty dla postępowań standardowych w wersji 5.8.

  • Zmieniono prezentację sprzętu w module z powodu zmiany nomenklatury na zasoby.

 • Wersja 9.47.0722

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.47.0722) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 29 lipca 2011 r.

  • Zaimplementowano rozszerzenie nazwy skróconej świadczeniodawcy, nazw miejscowości w danych adresowych oraz dodano wizualizację kodów miejscowości.

   1. Zaimplementowano import potencjału świadczeniodawcy SSX w wersji 2.11.
   2. Zaimplementowano wizualizację zmienionych danych - formatki, wydruki.
   3. Zaimplementowano eksport oferty SWD w wersji 8.93.
  • Dodano obsługę importu plików formatu SSX w wersji 2.11.

 • Wersja 9.46.0620

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.46.062) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 22 czerwca 2011 r.

  • W przeglądzie listy komórek organizacyjnych świadczeniodawcy, wczytanej z pliku profilu potencjału ukryto komórki o kodzie resortowym VII 9154.

    

 • Wersja 9.45.0517

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.45.0517) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 20 maja 2011 r.

  • Zmieniono treść pytania komunikatu wyświetlanego podczas wydruku oferty dla postępowań ZPO:

   „Czy wydrukować ofertę w całości (część I-VI) składaną do postępowania o zawarcie umów w zakresie ZPO? Wydruk częściowy oferty tj. tylko część I i VI składany jest do aneksowania już zawartych umów w zakresie ZPO.”

   W ofertach dla postępowań ZPO umożliwiono wydrukowanie na ostatniej stronie w „oświadczeniu” pełnej nazwy świadczeniodawcy w przypadku, gdy jest ona długa bądź też wpisana drukowanymi literami.

 • Wersja 9.44.0414

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.44.0414) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 14 kwietnia 2011 r.

  • Dla postępowań RTM poprawiono walidację w funkcjonalności przygotowania oferty w przypadku wykazania tego samego ambulansu w dwóch komórkach organizacyjnych (zespołach) funkcjonujących całodobowo sezonowo, ale w rozłącznych okresach.
 • Wersja 9.43.0411

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.43.0411) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 12 kwietnia 2011 r.

  • Dla postępowań RTM dodano możliwość przygotowania oferty w przypadku wykazania tego samego ambulansu w dwóch komórkach organizacyjnych (zespołach) funkcjonujących całodobowo sezonowo, ale w rozłącznych okresach.
 • Wersja 9.42.0331

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.42.0331) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 1 kwietnia 2011 r.

  • Dodano walidację: adres miejsca wyczekiwania wypełniany na poziomie „Miejsca” może być tylko jeden (wszystkie atrybuty identyczne) - nawet, jeśli komórka obsługuje więcej niż jeden zespół RTM (dla drugiego i kolejnych zespołów RTM jest podpowiadany ten adres z pierwszego zespołu RTM obsługiwanego przez tę komórkę w punkcie oferty).
 • Wersja 9.41.0322

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.41.0322) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 24 marca 2011 r.

  • Zaimplementowano import formatu eksportu definicji konkursu kch2 w wersji 9.20.
  • Wprowadzono zmiany w imporcie pliku ssx, eksporcie oferty.
  • Zmieniono prezentację na formatkach modułu pod kątem zwiększonej długości nazwy sprzętu (aktualnie do 254 znaków).
  • Zmieniono prezentację kodu dla rejonów operacyjnych RTM i zespołów RTM. Zmieniono zasilanie wydruków pod tym względem.
  • Dodano walidację, która uniemożliwi zaimportowanie pliku definicji postępowania w wersji wyższej niż zadana maksymalna.
  • Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnie [grupa zawodowa] na wszystkich formatkach z personelem.
  • Przy pierwszym zakończonym sukcesem wczytaniu pliku ssx2 na pustą bazę bez wychodzenia z aplikacji kolumna ta pozostaje niewypełniona.
  • Zmieniono stopień walidacji dotyczącej rozłączności harmonogramów zespołów RTM podczas budowania oferty wykorzystującej ta samą komórkę lub ten sam ambulans (same zasady pozostają bez zmian):
   • podczas budowania oferty zmieniono walidację z twardej na miękką,
   • przed eksportem oferty wprowadzono walidację twardą.
  • Przy walidacji dotyczącej rozłączności harmonogramów zespołów RTM przyjmujemy zasadę, że wszystkie trzy poniższe przypadki uznajemy za rozłączne:
   • zespół 1 od ... do np.10:59, zespół 2 od 11:00 do ... - oczywisty,
   • zespół 1 od ... do np.11:00, zespół 2 od 11:00 do ...,
   • zespół 1 od ... do np.11:00, zespół 2 od 11.01 do ... - oczywisty.
  • W procesie kontraktowania dodano możliwość użycia - wskazania do kilku zespołów RTM tego samego zespołu - komórki świadczeniodawcy oraz użycia komórek, które korzystają z tego samego ambulansu. Funkcjonalność taka jest dostępna tylko dla zespołów RTM działających wg harmonogramu (nie całodobowo), a harmonogramy działania tych zespołów są rozłączne.
  • W formularzu ofertowym personel jest drukowany w kolejności wg grup zawodowych, dla każdej grupy zawodowej alfabetycznie wg nazwiska i imienia.
  • Zaimplementowano nowy wzór formularza ofertowego po zmianach dotyczących wymagalności danych o homologacji sprzętu dla postępowań RTM wg procedury w wersji 1.3.
 • Wersja 9.40.0208

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.40.0208) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 11 lutego 2011 r.

  • Poprawiono drukowanie numeru postępowania na wydruku oznaczenia oferty.
 • Wersja 9.39.0119

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.39.0119) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 20 stycznia 2011 r.

  • Poprawiono drukowanie numeru postępowania na wydruku oznaczenia oferty.
 • Wersja 9.38.0115

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.38.0115) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 18 stycznia 2011 r.

  • W przeglądzie atrybutów zakresów świadczeń dodano pokazywanie nowej cechy zakresu świadczeń ,,Tylko jedno miejsce realizacji''. Dodano walidację uniemożliwiającą wprowadzenie kolejnego punktu oferty dotyczącego zakresu świadczeń objętego ograniczeniem ,,tylko do jednej komórki'' przy budowaniu oferty oraz podczas weryfikacji poprawności danych oferty.
  • Zakresy świadczeń bez tego ograniczenia są obsługiwane wg dotychczasowych zasad, także w postępowaniach dotyczących renegocjacji umów wieloletnich z wieloma zakresami świadczeń jednocześnie.
  • Dostosowano wydruk opisujący zestaw dokumentów, jakie oferent składa razem z ofertą POZ.
  • Dla ofert przygotowywanych dla postępowań na rok 2011 w wersji procedury 5.7 dodano drukowanie oświadczenia o wpisie do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej. Dla postępowań na rok 2011, ale realizowanych według procedury innej niż standardowa w wersji 5.7, oświadczenie to nie jest drukowane.
  • Utworzono wydruk załącznika nr 8 do procedury standardowej w wersji 5.7 na rok 2011 - do informacji o obszarze kontraktowania dodano opis obszaru terytorialnego postępowania.
  • Wprowadzono dostosowanie aplikacji do definiowania ofert bez możliwości podawania harmonogramu pracy miejsca realizacji świadczeń. Do określania w definicji postępowania czy harmonogram dostępności miejsca ma być podawany zastosowano parametr istniejący w szablonie definicji postępowania ,,Harmonogram pracy miejsca udzielania świadczeń''. Zmodyfikowano działanie aplikacji do przygotowania oferty, uwzględniając informację o tym, czy ma być podawany harmonogram dostępności miejsca realizacji świadczeń, w tym zmieniono odpowiednie walidacje.
 • Wersja 9.37.0104

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.37.0104) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 5 stycznia 2011 r.

  • Wprowadzono zmiany pozwalające na wyeliminowanie błędu dotyczącego walidacji czasu zatrudnienia, a występującego w wersji Windows 7 Home Premium przy specyficznej konfiguracji systemu.
  • Wyeliminowano błąd występujący podczas importu pliku SSX2 w wersji 2.09.
  • Dodano procedurę wymuszenia ponownego importu SSX w wersji 2.09, jeśli zostanie stwierdzone, że został on zaimportowany aplikacją w wersji 9.36.1231.
  • W takiej sytuacji nastąpi wyświetlenie odpowiedniego komunikatu i deaktywacja wszystkich komórek tak, aby nie było możliwe przygotowanie oferty.
  • Praca za pomocą aplikacji Ofertowanie w wersji 9.36.1231, gdzie w tej wersji nie wykonano importu pliku SSX w wersji 2.09, nie wymusza wykonania w/w procedury.
 • Wersja 9.36.1231

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.36.1231) wraz z dokumentacją.

  Od czasu wydania poprzedniej wersji zaimplementowano import pliku SSX w formacie 2.09

  data publikacji: 4 stycznia 2011 r.

  • Rozszerzono struktury bazy danych.
  • Zmieniono prezentację danych o zwiększonej długości dot. organu założycielskiego w module i wydrukach.
  • Dodano w oknie głównym danych świadczeniodawcy informację o:
   • dacie, na którą został wygenerowany plik SSX, który jest aktualnie zaimportowany,
   • dacie wykonania eksportu danych z portalu do SSX z punktu 3a,
   • ścieżce, z której został wczytany plik SSX.
  • Zaimplementowano eksport oferty w formacie 8.91.
 • Wersja 9.35.1223

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.35.1223) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 23 grudnia 2010 r.

  • Wprowadzono zmianę zapytania określającego lokalizację (w lokalizacji / poza lokalizacją) sprzętu dla postępowań POZ na wydruku wniosku w części VI "Szczegóły wniosku". Eksport oferty w wersji elektronicznej nie ulega zmianie.
 • Wersja 9.34.1220

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.34.1220) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 21 grudnia 2010 r.

  • Przebudowa walidacji sprawdzającej, czy do oferty został wybrany aktywny personel dla postępowań RTM na rok 2011 w przypadku, gdy do oferty został wybrany personel zespołów RTM liczący ponad 300 osób.
 • Wersja 9.33.1216

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.33.1216) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 17 grudnia 2010 r.

  • Poprawiono budowanie oferty z zakresu RTM w części dotyczącej profili medycznych komórki w przypadku kontraktowania RTM na 2011 rok.
 • Wersja 9.32.1126

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.32.1126) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 29 listopada 2010 r.

  • W instalatorze Ofertowania dostosowano skróty uruchamiające aplikację powstające przy instalacji tak, aby były bardziej czytelne w zależności od tego, na komputerze z jakim systemem operacyjnym (Windows XP, Windows Vista lub Windows 7) aplikacja jest instalowana.

  • Zmieniono projekt instalatora Ofertowanie w zakresie instalacji dodatkowych plików bazy danych: przygotowano nowy folder na dodatkowe pliki tabel. Pliki z tego folderu powinny zostać skopiowane, gdy ich jeszcze nie ma w docelowym folderze bazy danych. Istniejące pliki nie powinny zostać nadpisane. Mechanizm powinien działać zarówno przy pierwszej instalacji jak i przy aktualizacji do nowszej wersji. Przy naprawie istniejące pliki nie powinny zostać nadpisane.

  • Wprowadzono korektę wzoru załącznika "Oznaczenie oferty" w postępowaniach standardowych i RTM:

   • słowo "oferenta" pisane z małej litery
   • zmiana z "(pieczęć i podpis Oferenta, data)" na "(oferent - pieczęć, podpis, data)".
  • Dla każdego z zespołów RTM są prezentowane następujące informacje:

   • typ zespołu (podstawowy/spec i lądowy/wodny - jako jedna flaga)
   • całodobowy/działający wg harmonogramu
   • okres występowania zespołu RTM w planie wojewody (ograniczony do okresu finansowania umowy)
   • kod zespołu RTM z planu wojewody
   • obszar działania
   • harmonogram działania zespołu, jeżeli jest określony.
  • Zmieniono zasilanie danymi formatki pokazującej dane do zatwierdzenia przed eksportem oferty, uwzględniając nową strukturę danych o personelu dla postępowań RTM na rok 2011, a także zmianę z tego powodu sposobu walidacji oferty przed jej eksportem.

  • Dostosowano wydruk papierowej oferty RTM na rok 2011 do aktualnych wzorów.

  • Dla postępowań RTM dodano możliwość usuwania sprzętu z komórki w pozycji oferty.

  • Do głównego menu dodano pozycję "Personel zespołów RTM" prezentującą listę personelu Zespołów RTM pobraną z Portalu Potencjału.

  • Do informacji o personelu wskazanym dla rejonu operacyjnego dodano liczbę godzin pracy w tygodniu w ramach zespołów RTM dostarczaną z Portalu Potencjału.

  • Do okien przeglądu sprzętu komórki wybranej w ofercie dodano filtr "środki transportu RTM".

  • Dodano funkcjonalność zbudowania oferty na postępowania RTM na rok 2011 i dalsze. Zmieniono sposób budowania oferty w stosunku do kontraktowania RTM na 2010 rok. Liczba świadczeń dla oferty jest sumą liczby świadczeń dla poszczególnych zespołów RTM dla danego zakresu świadczeń i jest wynikiem dostępności zespołu (określonej w pliku definicji postępowania), w danym okresie finansowania postępowania. Ankieta jest wypełniana na poziomie zakresu świadczeń. Liczba świadczeń jest wyliczana automatycznie - możliwa jest tylko zmiana ceny. Kojarzenie zespołu RTM z komórką karetką nie ulega zmianie w stosunku do rok 2010. Personel jest wybierany z osób personelu zespołów RTM i jest widoczny w ramach rejonu operacyjnego wskazanego w ofercie. Lista osób personelu RTM jest widoczna z poziomu menu głównego po wybraniu pozycji menu 'Personel zespołów RTM'. Dodatkowo jest prezentowany tygodniowy wymiar czasu pracy z portalu (przekazany przez plik SSX).

  • Dodano możliwość wpisania do listy personelu wykorzystywanego w ofercie wszystkich osób znajdujących się w liście personelu Zespołów RTM pobranej z Portalu Potencjału. Funkcjonalność jest dostępna poprzez Postępowania -> Rejony operacyjne -> Personel. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich osób, a następnie wybrania osoby z listy personelu Zespołów RTM.

  • Dodano sprawdzenie, czy zdefiniowana lista osób dla Rejonu Operacyjnego wskazana w ofercie jest prawidłowa - podczas walidacji przed eksportem oferty: czy dla danego rejonu operacyjnego wykazanego w ofercie jest wpisana przynajmniej jedna osoba personelu.

  • Dodano wizualizację nowych elementów definicji postępowania RTM 2011+.

  • Z poziomu listy zaimportowanych postępowań jest dostępny przycisk "Rejony operacyjne" (tylko dla postępowań RTM - tych z 2010 także, ale tylko do poziomu listy zespołów). Z listy rejonów operacyjnych można przejść poprzez wybranie przycisku "Zespoły RTM" do przeglądu zespołów RTM. Dla postępowań RTM na rok 2011+ poprzez przycisk "Okresy" przechodzi się do przeglądu okresów dostępności zespołu RTM, a następnie poprzez wybranie przycisku "Harmonogram" - do harmonogramu pracy zespołu RTM (jeśli taki harmonogram został określony).

  • Dostosowano eksport elektronicznej wersji oferty do wymagań RTM 2011.

  • Na formatce przeglądu personelu w rejonie operacyjnym RTM dodano pokazywanie informacji o łącznej liczbie godzin pracy personelu wskazanego do oferty. Domyślnie jest pokazywana łącznej liczby godzin pracy dla całej listy osób. Można dodatkowo uzyskać informację o łącznej liczbie godzin pracy dla osób określonej grupy zawodowej po ustawieniu filtru na odpowiednią grupę zawodową.

  • Przebudowano funkcje wewnętrzne modułu odpowiedzialne za integralność danych.

  • Przygotowano import pliku definicji postępowania w wersji 9.17. Rozszerzono sprawdzanie zakresu sum kontrolnych o nowe elementy definicji postępowania. Wprowadzono walidację polegającą na sprawdzeniu rozłączności okresów zespołów RTM.

  • Zaimplementowano import pliku definicji postępowania w wersji 9.18.

  • Zweryfikowano działanie modułu dla zaproszeń do składania wniosków POZ na rok 2011.

  • W aplikacji Ofertowanie wprowadzono zmianę polegająca na dodaniu w wydrukach numeracji pytań ankietowych, zgodnie z numerami nadanymi w OW NFZ w szablonie definicji postępowania. Zmiana dotyczy wydruków, dostępnych w funkcji Postępowania / Oferta / Pozycje oferty / Dane / Ankieta / Raporty.

  • Dla postępowań POZ zmieniono nomenklaturę używaną na formularzu wniosku:

   1. Pole "I. DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA" zmieniono na "I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKUJĄCEGO".
   2. Pole "Dodatkowe informacje dotyczące oferenta" zmieniono na "Dodatkowe informacje dotyczące Wnioskującego".
   3. Pole "VI. SZCZEGÓŁY OFERTY" zmieniono na "VI. SZCZEGÓŁY WNIOSKU".
   4. Pole "OFERTA RZECZOWA" zmieniono na "PRZEDMIOT UMOWY, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK".
 • Wersja 9.30.0930

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.30.0930) wraz z dokumentacją.

  Uwaga - wersja konieczna po aktualizacji Portalu Potencjału 1 października 2010 r. (ok. 14:00).

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 1 października 2010 r.

  • Przygotowano obsługę importu SSX w wersji 02.08.
  • Na formularzu oferty w części I "Dane identyfikacyjne oferenta" dodano wydruk aktywnych certyfikatów świadczeniodawcy. Dane o certyfikatach świadczeniodawcy są przekazywane z Portalu Potencjału plikiem SSX w wersji 02.08. Rozszerzenie obejmuje także oferty drukowana w postępowaniach na rok 2010, przy czym wydrukowane zostaną tylko dane, które zostały pobrane z Portalu Potencjału ww. wersją pliku SSX.
  • W podręczniku obsługi zmieniono zapis na stronie 50 (trzeci akapit od dołu) z "oświadczenie oferenta ma być zgodne z załącznikiem do zarządzenia nr 76/2008/DSOZ" na "(oświadczenie oferenta ma być zgodne z odpowiednim załącznikiem do aktualnego zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego ogólnych warunków kontraktowania na dany rok)".
  • Poprawiono następujące usterki:
   • błąd przygotowania pliku oferty w przypadku podania maksymalnej możliwej do edycji ceny,
   • usunięcie (H) z etykiety przy numerze telefonu do osoby reprezentującej,
   • rezygnacja z wyświetlania na żółto (w wyniku walidacji składni nieedytowalnych pól: PESEL i numer prawa wykonywania zawodu) w oknie przeglądu personelu.
  • Na wydruku oferty i na formatce pokazującej dane dotyczące umów podwykonawstwa zmieniono wyświetlanie daty do, jeśli w pliku SSX przychodzi jako 2200-01-01 (bezterminowo).
  • Wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem 3-znakowego kodu organu założycielskiego.
 • Wersja 9.29.0921

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.29.0921) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 22 września 2010 r.

  • zmieniono wizualizację cech komórek z pominięciem podziału na cechy wymagane i opcjonalne; cechy komórki są wyświetlane w jednej tabelce; eksport cech komórek w pliku oferty nie ulega zmianie.
 • Wersja 9.28.0916

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.28.0916) wraz z dokumentacją.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  Funkcjonalność aplikacji w stosunku do wersji 9.28.0915 nie uległa zmianie.

  data publikacji: 17 września 2010 r.

  • wprowadzono zmianę etykiet z 2010 na 2010-2011 w instalatorze aplikacjiofertowanie.
 • Wersja 9.28.0915

  Na ,,Portalu Konkursowym'' zamieszczona została nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (9.28.0915) wraz z dokumentacją.

  Wersja jest pierwszą, przeznaczoną do przygotowania ofert na rok 2011. Wersja ta obsługuje także rok 2010, z tym, że wymaga wygenerowania z ,,Portalu Potencjału'' pliku ssx w najnowszym formacie.

  Zmiany od czasu wydania poprzedniej wersji:

  data publikacji: 15 września 2010 r.  

  • dodano do bazy danych nowe pole VIN;
  • dodano atrybut VIN do wyliczania sumy kontrolnej dla rekordu opisującego sprzęt;
  • zmieniono procedurę importu SSX wg wersji 00.02.0;
  • dodano prezentację z etykietą VIN w następujących miejscach w aplikacji:
   • kolumnę w oknie "Słowniku sprzętu"
   • atrybut nieedytowalny w oknie dialogowym "Informacja o sprzęcie"
   • kolumnę w oknie "Sprzęt pozycji oferty"
   • w oknie "Postępowania ofertowe" dodano filtr cmb:
    • pusty
    • domyślny, pokaż wszystkie
    • "tylko z ofertami" - te, dla których już przygotowano/rozpoczęto przygotowanie oferty
    • "tylko bez ofert" - te, dla których jeszcze nie przygotowano/rozpoczęto przygotowania oferty
  • w oknie "Postępowania ofertowe" dodano filtr cmb na rok postępowań (distinct z zaimportowanych konkursów w bazie oraz domyślna pusta pozycja).
  • Wprowadzono zmianę sposobu generacji sumy kontrolnej dla pliku SSX w wersji 2.07 związaną ze zwiększeniem bezpieczeństwa przesyłanych danych.
  • Zablokowano możliwość importu SSX-a w poprzednich wersjach formatu.
  • Dla wersji pliku definicji postępowania >= 9.16 rozszerzono do 1024 znaków odczyt i zapis do bazy atrybutu z opisem zespołu RTM.
  • Dodano prezentację długiej wartości opisu (czyli "obszaru działania") zespołu RTM.
  • W danych oferenta udostępniono do edycji następujące atrybuty
   • osoby reprezentujące
   • telefon do osoby reprezentującej
  • Zaimplementowano dla postępowań RTM i STD na rok 2011 załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia prezesa 049_2010_DSOZ.
  • Dla postępowań w latach poprzednich mają zastosowanie poprzednio zdefiniowane wzory tego załącznika.
  • Wprowadzono zmianę z tytule dokumentu Załącznik nr 5: WZÓR PODPISU I PARAFY OSOBY PODPISUJĄCEJ FORMULARZ OFERTOWY i OFERT.
  • Dla postępowań w latach poprzednich mają zastosowanie poprzednio zdefiniowane wzory tego załącznika.
  •