Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Pomorski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Pomorski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2018

data publikacji: 29 sierpnia 2017 r.