Rekrutacje w roku 2016

Zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), publikujemy informacje o naborze kandydatów do pracy.

Informacje o naborze do pracy:

Nabór na stanowiska pracy w POW NFZ - ogłoszenia z roku 2016

Ogłoszenia Lista kandydatów Wyniki rekrutacji

Kierowca w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - WAG/16/51

data publikacji: 30 grudnia 2016 r.

Lista kandydatów - WAG/16/51

data publikacji: 19 stycznia 2017 r.

Wyniki rekrutacji - WAG/16/51

data publikacji: 14 lutego 2017 r.

Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/16/50

data publikacji: 14 grudnia 2016 r.; rekrutacja anulowana

   

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/16/49

data publikacji: 8 grudnia 2016 r.

Lista kandydatów - WSS/16/49

data publikacji: 28 grudnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSS/16/49

data publikacji: 13 stycznia 2017 r.

Referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - WAG/16/48

data publikacji: 7 grudnia 2016 r.

Lista kandydatów - WAG/16/48

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.

Wyniki rekrutacji - WAG/16/48

data publikacji: 23 stycznia 2017 r.

Starszy Referent w Wydziale Organizacyjnym - WO/16/47

data publikacji: 24 listopada 2016 r. aktualizacja: 09.12.2016 r.

Lista kandydatów - WO/16/47

data publikacji: 15 grudnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WO/16/47

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Dziale Kontraktowania Świadczeń, Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/16/46

data publikacji: 24 listopada 2016 r. aktualizacja: 09.12.2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WSOZ/16/46

data publikacji: 21 grudnia 2016 r.

Starszy Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/16/45

data publikacji: 22 listopada 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WGL/16/45

data publikacji: 20 grudnia 2016 r.

Starszy Referent w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego na czas zastępstwa - WSM/16/44

data publikacji: 21 listopada 2016 r.

Lista kandydatów - WSM/16/44

data publikacji: 16 grudnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSM/16/44

data publikacji: 4 stycznia 2017 r.

Specjalista albo Główny Specjalista w Wydziale Kontroli - WKO/16/43

data publikacji: 21 listopada 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WKO/16/43

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.

Starszy Referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - WAG/16/42

data publikacji: 16 listopada 2016 r.

Lista kandydatów - WAG/16/42

data publikacji: 7 grudnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WAG/16/42

data publikacji: 19 grudnia 2016 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Sekcji Obsługi Umów, Portali i Słowników na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/16/41

data publikacji: 9 listopada 2016 r.

Lista kandydatów - WSOZ/16/41

data publikacji: 25 listopada 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSOZ/16/41

data publikacji: 5 grudnia 2016 r.

Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej - WWM/16/40

data publikacji: 3 listopada 2016 r.

Lista kandydatów - WWM/16/40

data publikacji: 7 grudnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WWM/16/40

data publikacji: 10 stycznia 2017 r.

Referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym na czas zastępstwa - WAG/16/39

data publikacji: 28 października 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WAG/16/39

data publikacji: 1 grudnia 2016 r.

Główny Specjalista w Wydziale Kontroli – WKO/16/38

data publikacji: 27 października 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WKO/16/38

data publikacji: 21 listopada 2016 r.

Informatyk w Wydziale Informatyki – w Dziale Aplikacji – WI/16/37

data publikacji: 26 października 2016 r.

Lista kandydatów - WI/16/37

data publikacji: 5 grudnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WI/16/37

data publikacji: 11 kwietnia 2017 r.

Referent w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/16/36

data publikacji: 25 października 2016 r.

Lista kandydatów - DS/16/36

data publikacji: 10 listopada 2016 r.

Wyniki rekrutacji - DS/16/36

data publikacji: 1 grudnia 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na czas zastępstwa - WSS/16/35

data publikacji: 20 października  2016 r.
aktualizacja: 14 listopada 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WSS/16/35

data publikacji: 8 grudnia 2016 r.

Specjalista w Wydziale Kontroli - WKO/16/34

data publikacji: 5 października 2016 r.

Lista kandydatów - WKO/16/34

data publikacji: 28 października 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WKO/16/34

data publikacji: 22 listopada 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Sekcji Obsługi Umów, Portali i Słowników na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/16/33

data publikacji: 26 września 2016 r.

Lista kandydatów - WSOZ/16/33

data publikacji: 19 października  2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSOZ/16/33

data publikacji: 10 listopada 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Sekcji Obsługi Umów, Portali i Słowników na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/16/32

data publikacji: 26 września 2016 r.

Lista kandydatów - WSOZ/16/32

data publikacji: 19 października  2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WSOZ/16/32

data publikacji: 7 listopada  2016 r.

Młodszy informatyk lub Informatyk w Wydziale Informatyki – w Dziale Eksploatacji i Infrastruktury - WI/16/31

data publikacji: 21 września 2016 r.

Lista kandydatów - WI/16/31

data publikacji: 12 października  2016 r.

Wyniki rekrutacji - WI/16/31

data publikacji: 7 listopada  2016 r.

Informatyk w Wydziale Informatyki – w Dziale Aplikacji - WI/16/30

data publikacji: 13 września 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WI/16/30

data publikacji: 6 października 2016 r.

Główny Specjalista w Wydziale Kontroli - WKO/16/29

data publikacji: 9 września  2016 r.

Lista kandydatów - WKO/16/29

data publikacji: 4 października 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WKO/16/29

data publikacji: 19 października 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/16/28

data publikacji: 9 września  2016 r.

Lista kandydatów - WSS/16/28

data publikacji: 29 września 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSS/16/28

data publikacji: 7 listopada 2016 r.

Starszy Referent w Dziale Spraw Świadczeniobiorców w Delegaturze w Słupsku - DS/16/27

data publikacji: 31 sierpnia 2016 r.

Lista kandydatów - DS/16/27

data publikacji: 20 września 2016 r.

Wyniki rekrutacji - DS/16/27

data publikacji: 6 października 2016 r.

Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami na umowę na czas zastępstwa – WGL/16/26

data publikacji: 11 sierpnia 2016 r.

Lista kandydatów - WGL/16/26

data publikacji: 5 września 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WGL/16/26

data publikacji: 30 listopada 2016 r.

Młodszy Specjalista w Wydziale Kontroli na umowę na czas zastępstwa - WKO/16/25 - zakończone

data publikacji: 11 sierpnia 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WKO/16/25

data publikacji: 20 września 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na czas zastępstwa - WSS/16/24

data publikacji: 8 sierpnia 2016 r.; aktualizacja: 29 sierpnia 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WSS/16/24

data publikacji: 29 września 2016 r.

Informatyk w Wydziale Informatyki – w Dziale Aplikacji - WI/16/23  - zakończone

data publikacji: 29 lipca 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WI/16/23

data publikacji: 5 września 2016 r.

Informatyk w Wydziale Informatyki – w Dziale Eksploatacji i Infrastruktury - WI/16/22  - zakończone

data publikacji: 29 lipca 2016 r.

Lista kandydatów - WI/16/22

data publikacji: 1 września 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WI/16/22

data publikacji: 13 września 2016 r.

Referent w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/16/21 - zakończone
data publikacji: 26 lipca 2016 r.

Lista kandydatów - DS/16/21

data publikacji: 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - DS/16/21

data publikacji: 7 września 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/16/20 - zakończone

data publikacji: 18 lipca 2016 r.

Lista kandydatów - WEF/16/20

data publikacji: 3 sierpnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WEF/16/20

data publikacji: 17 sierpnia 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Księgowości na umowę na czas zastępstwa - WK/16/19 - zakończone

data publikacji: 15 lipca 2016 r.

Lista kandydatów - WK/16/19

data publikacji: 8 sierpnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WK/16/19

data publikacji: 7 września 2016 r.

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - DM/16/18 - zakończone

data publikacji: 12 lipca 2016 r.

Lista kandydatów - DM/16/18

data publikacji: 27 lipca 2016 r.

Wyniki rekrutacji - DM/16/18

data publikacji: 1 sierpnia 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/16/17 - zakończone

data publikacji: 8 lipca 2016 r.; aktualizacja: 26 lipca 2016 r.

Lista kandydatów - WEF/16/17

data publikacji: 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WEF/16/17

data publikacji: 14 września 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę czas zastępstwa - WSS/16/16 - zakończone

data publikacji: 5 lipca 2016 r.

Lista kandydatów - WSS/16/16

data publikacji: 1 sierpnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSS/16/16

data publikacji: 8 sierpnia 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę czas zastępstwa - WSS/16/15 - zakończone

data publikacji: 5 lipca 2016 r.

Lista kandydatów - WSS/16/15

data publikacji: 1 sierpnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSS/16/15

data publikacji: 17 sierpnia 2016 r.

Sprztaczka w Dziale Administracyjno - Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku - DS/16/14 - zakończone

data publikacji: 29 czerwca 2016 r.

Lista kandydatów - DS/16/14

data publikacji: 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - DS/16/14

data publikacji: 5 września 2016 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Sekcji Obsługi Umów, Portali i Słowników na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/16/13 - zakończone

data publikacji: 24 czerwca 2016 r.

Lista kandydatów - WSOZ/16/13

data publikacji: 2 sierpnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSOZ/16/13

data publikacji: 12 sierpnia 2016 r.

Młodszy Specjalista w Wydziale Kontroli na umowę na czas zastępstwa - WKO/16/12 - zakończone

data publikacji: 30 maja 2016 r.

Lista kandydatów - WKO/16/12

data publikacji: 17 czerwca 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WKO/16/12

data publikacji: 8 lipca 2016 r.

Starszy referent w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego na umowę na czas zastępstwa - WSM/16/11- zakończone

data publikacji: 13 maja 2016 r.

Lista kandydatów - WSM/16/11

data publikacji: 31 maja 2016 r.

Wyniki rekrutacji - WSM/16/11

data publikacji: 10 czerwca 2016 r.

Konserwator w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/16/10 - zakończone

data publikacji: 29 kwietnia 2016 r.

Lista kandydatów - DS/16/10

data publikacji: 17 maja 2016 r.

Wyniki rekrutacji - DS/16/10

data publikacji: 1 czerwca 2016 r.

Główny Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/16/09 - w toku

data publikacji: 21 kwietnia 2016 r.;

aktualizacja: 30 listopada 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WSM/16/09

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.

Starszy Specjalista w Wydziale Kadr i Szkoleń - WKS/16/08 - zakończone

data publikacji: 17 marca 2016 r.

Lista kandydatów - WKS/16/08

data publikacji: 18 kwietnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 25 kwietnia 2016 r.

Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli  w Delegaturze w Słupsku - WKO/16/07 - w toku

data publikacji: 29 lutego 2016 r.;

aktualizacja: 30 listopada 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji - WKO/16/07

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.

Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/16/06 - zakończone

data publikacji: 8 lutego 2016 r.

Lista kandydatów - WSS/16/06

data publikacji: 7 marca 2016 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 14 kwietnia 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Księgowości na umowę na czas zastępstwa - WK/16/05  - zakończone

data publikacji: 8 lutego 2016 r.

Lista kandydatów - WK/16/05

data publikacji: 9 marca 2016 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 29 marca 2016 r.

Główny Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/16/04 - zakończone

data publikacji: 29 stycznia 2016 r.

Lista kandydatów – WSM/16/04

data publikacji: 2 marca 2016 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 14 marca 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/16/03 - zakończone

data publikacji: 21 stycznia 2016 r.

Lista kandydatów - WGL/16/03

data publikacji: 11 lutego 2016 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 9 marca 2016 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Sekcji Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/16/02 - zakończone

data publikacji: 12 stycznia 2016 r.

 


Lista kandydatów – WSOZ/16/02

data publikacji: 29 stycznia 2016 r.

Wyniki rekrytacji

data publikacji: 9 lutego 2016 r.

Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami – WGL/16/01 - zakończone

data publikacji: 11 stycznia 2016 r.

Lista kandydatów – WGL/16/01

data publikacji: 5 lutego 2016 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 14 marca 2016 r.