Rekrutacje w roku 2014

Zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), publikujemy informacje o naborze kandydatów do pracy.

Informacje o naborze do pracy:

Nabór na stanowiska pracy w POW NFZ - ogłoszenia z roku 2014

Ogłoszenia Lista kandydatów Wyniki rekrutacji

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/14/22 – zakończone

data publikacji: 15 grudnia 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 9 stycznia 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 23 stycznia 2015 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/14/21 – zakończone

data publikacji: 15 grudnia 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 23 stycznia 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 10 lutego 2015 r.

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/14/20 - zakończone

data publikacji: 11 grudnia 2014 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 9 stycznia 2015 r.

Konserwator-kierowca w Dziale ds. Administracji i Kadr w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/14/19 – w toku

data publikacji: 3 grudnia 2014 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 23 grudnia 2014 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na czas zastępstwa - WSOZ/14/18 - zakończone

data publikacji: 27 listopada 2014 r.

Kandydaci Spełniający wymagania formalne

data publikacji: 9 stycznia 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 26 stycznia 2015 r.

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - DM/14/17 - zakończone

data publikacji: 21 listopada 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 12 grudnia 2014 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 stycznia 2015 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/14/16 – zakończone

data publikacji: 30 października 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 25 listopada 2014 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 grudnia 2014 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/14/15 - zakończone

data publikacji: 28 października 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 14 listopada 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 grudnia 2014 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/14/14 - zakończone

data publikacji: 8 października 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 9 grudnia 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 20 stycznia 2015 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na czas zastępstwa - WSOZ/14/13 - zakończone

data publikacji: 4 sierpnia 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 18 września 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 5 listopada 2014 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym - WEF/14/12 – zakończone

data publikacji: 11 lipca 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 6 sierpnia 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 15 września 2014 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/14/11 - zakończone

data publikacji: 2 lipca 2014 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 8 października 2014 r.

Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/14/10 - zakończone

data publikacji: 2 lipca 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 24 lipca 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 11 sierpnia 2014 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/14/09 - zakończone

data publikacji: 1 lipca 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 29 lipca 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 6 października 2014 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym - WEF/14/08 - zakończone

data publikacji: 1 lipca 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 29 lipca 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 14 sierpnia 2014 r.

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/14/07 - zakończone

data publikacji: 1 lipca 2014 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 29 lipca 2014 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/14/06 - zakończone

data publikacji: 29 maja 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 27 czerwca 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 6 października 2014 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/14/05 - zakończone

data publikacji: 7 maja 2014 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 lipca 2014 r.

Kierownik Działu w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/14/04 - zakończone

data publikacji: 29 kwietnia 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 27 maja 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 lipca 2014 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/14/03 – zakończone

data publikacji: 5 marca 2014 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 7 maja 2014 r.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych - DF/14/02 - zakończone

data publikacji: 28 lutego 2014 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 24 marca 2014 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 19 maja 2014 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/14/01 – zakończone

data publikacji: 7 stycznia 2014 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 5 marca 2014 r.