Wyniki rekrutacji - WSM/13/32

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSM/13/32

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisał: Tedeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 stycznia 2013 r.