Wyniki rekrutacji - WSM/13/11

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSM/13/11

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 lipca 2013 r.