Wyniki rekrutacji - WGL/13/14

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WGL/13/14

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 czerwca 2013 r.