Rekrutacje w roku 2013

Zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), publikujemy informacje o naborze kandydatów do pracy.

Informacje o naborze do pracy:

Nabór na stanowiska pracy w POW NFZ - ogłoszenia z roku 2013

Ogłoszenia Lista kandydatów Wyniki rekrutacji

Starszy Inspektor do spraw BHP - BHP/13/34 – zakończone

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 27 grudnia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 10 stycznia 2014 r.

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/13/33 - zakończone

data publikacji: 22 listopada 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/13/32 - zakończone

data publikacji: 8 listopada 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 7 stycznia 2014 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/13/31 – zakończone

data publikacji: 19 września 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 29 października 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 25 listopada 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/13/30 - zakończone

data publikacji: 10 września 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 17 października 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 grudnia 2013 r.

Główny Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/13/29 -  zakończone

data publikacji: 10 września 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 26 września 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 października 2013 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/13/28 - zakończone

data publikacji: 3 września 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 8 listopada 2013 r.

Młodszy Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/13/27 - zakończone

data publikacji: 29 sierpnia 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 7 października 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 23 października 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/13/26 - zakończone

data publikacji: 14 sierpnia 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 4 września 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 października 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/13/25 - zakończone

data publikacji: 14 sierpnia 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 4 września 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 8 października 2013 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/13/24 - zakończone

data publikacji: 6 sierpnia 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 9 września 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 23 września 2013 r.

Starszy Referent w Wydziale Gospodarki Lekami na umowę na czas zastępstwa - WGL/13/23 - zakończone

data publikacji: 6 sierpnia 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 2 września 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 października 2013 r.

Starszy Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/13/22 - zakończone

data publikacji: 6 sierpnia 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 2 września 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 października 2013 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/13/21 - zakończone

data publikacji: 3 lipca 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

Data publikacji: 3 września 2013 r.

Starszy Referent w Wydziale Księgowości na umowę na czas zastępstwa - WK/13/20 - zakończone

data publikacji: 2 lipca 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 29 lipca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

Data publikacji: 26 sierpnia 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/13/19 - zakończone

data publikacji: 2 lipca 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 23 lipca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 21 sierpnia 2013 r.

Referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - WAG/13/18 - zakończone

data publikacji: 2 lipca 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 31 lipca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 października 2013 r.

Starszy Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/13/17 - zakończone

data publikacji: 1 lipca 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 sierpnia 2013 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/13/16 - zakończone

data publikacji: 21 czerwca 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 12 lipca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 21 sierpnia 2013 r.

Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/13/15 - zakończone

data publikacji: 3 czerwca 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 21 czerwca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 23 lipca 2013 r.

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/13/14 - zakończone

data publikacji: 28 maja 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 19 czerwca 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/13/13 - zakończone

data publikacji: 9 maja 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 11 czerwca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji 9 lipca 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/13/12 - zakończone

data publikacji: 9 maja 2013 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 17 czerwca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 4 lipca 2013 r.

Specjalista w Dziale lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/13/11 - w toku

data publikacji: 9 maja 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 lipca 2013 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/13/10 - zakończone

data publikacji: 25 kwietnia 2013 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 17 maja 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 4 czerwca 2013 r.

Młodszy Informatyk w Wydziale Informatyki - WI/13/09 - zakończone

data publikacji: 2 kwietnia 2013 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 25 kwietnia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 sierpnia 2013 r.

Główny Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/13/08 - zakończone

data publikacji: 28 marca 2013 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 19 kwietnia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 8 maja 2013 r.

Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/13/07 - zakończone

data publikacji: 12 marca 2013 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 15 kwietnia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 lipca 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/13/06 - zakończone

data publikacji: 6 marca 2013 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 26 sierpnia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 8 października 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/13/05 - zakończone

data publikacji: 6 marca 2013 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 26 sierpnia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 23 września 2013 r.

Specjalista w Dziale lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/13/04 - zakończone

data publikacji: 5 marca 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 9 maja 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/13/03 – zakończone

data publikacji: 14 lutego 2013 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 11 marca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 16 maja 2013 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/13/02 - zakończone

data publikacji: 12 lutego 2013 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 15 marca 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 16 kwietnia 2013 r.

Specjalista w Dziale lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/13/01 - zakończone

data publikacji: 7 stycznia 2013 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 5 marca 2013 r.