Wyniki rekrutacji - WSM/12/25

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSM/12/25

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

 

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 01 października 2012 r.