Wyniki rekrutacji - WSM/12/22

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSM/12/22

 

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 września 2012 r.