Rekrutacje w roku 2012

Zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), publikujemy informacje o naborze kandydatów do pracy.

Informacje o naborze do pracy:

Nabór na stanowiska pracy w POW NFZ - ogłoszenia z roku 2012

Ogłoszenia Lista kandydatów Wyniki rekrutacji

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/12/38 - zakończone

data publikacji: 7 grudnia 2012 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 7 stycznia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 1 lutego 2013 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/12/37 - zakończone

data publikacji: 7 grudnia 2012 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 8 stycznia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 1 lutego 2013 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/12/36 - zakończone

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 11 stycznia 2013 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 1 lutego 2013 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/35 - zakończone

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 7 stycznia 2013 r.

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami  - WGL/12/34 – zakończone

data publikacji: 28 listopada 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 17 grudnia 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/33 - zakończone

data publikacji: 12 listopada 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.

Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej na umowę na czas zastępstwa  - WWM/12/32 - zakończone

data publikacji: 25 października 2012 r

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 14 listopada  2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.

Referent w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa  - DS/12/31 - zakończone

data publikacji: 22 października 2012 r

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 20 listopada  2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 20 grudnia 2012 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/12/30 - zakończone

data publikacji: 12 października 2012 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 14 listopada  2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.

Starszy Referent w Dziale ds. Administracji i Kadr w Delegaturze w Słupsku  - DS/12/29 - zakończone

data publikacji: 12 października 2012 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 31 października 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 20 grudnia 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/28 - zakończone

data publikacji: 1 października 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 12 listopada 2012 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/12/27 - zakończone

data publikacji: 1 października 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 25 października  2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 9 listopada 2012 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/12/26 - zakończone

data publikacji: 18 września 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 9 października  2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 31 października 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/25 - zakończone

data publikacji: 4 września 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 1 października 2012 r.

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/12/24 - zakończone

data publikacji: 17 sierpnia 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 6 września 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 1 października 2012 r.

Starszy Referent w Wydziale Księgowości na umowę na czas zastępstwa - WK/12/23 - zakończone

data publikacji: 7 sierpnia 2012 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 27 sierpnia 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 10 września 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/22 - zakończone

data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 4 września 2012 r.

Starszy Referent w Wydziale Organizacyjnym na umowę na czas zastępstwa - WO/12/21 - zakończone

data publikacji: 12 lipca 2012 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 7 sierpnia 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 4 września 2012 r.

Referent w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego na umowę na czas zastępstwa - WSM/12/20 - zakończone

data publikacji: 12 lipca 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 4 września 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego -WSM/12/19- zakończone

data publikacji: 3 lipca 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.

Specjalista do Spraw BHP - BHP/12/18 - zakończone

data publikacji: 29 czerwca 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 18 lipca 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/12/17 - zakończone

data publikacji: 26 czerwca 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 16 lipca 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/12/16 - zakończone

data publikacji: 19 czerwca 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 16 lipca 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/12/15 - zakończone

data publikacji: 15 czerwca 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/14 - zakończone

data publikacji: 5 czerwca 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publiacji: 3 lipca 2012 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym - WEF/12/13 - zakończone

data publikacji: 15 maja 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 5 czerwca 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 lipca 2012 r.

Referent w Dziale ds. Administracji i Kadr w Delegaturze w Słupsku - DS/12/12 - zakończone

data publikacji: 9 maja 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 31 maja 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 26 lipca 2012 r.

Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym w Delegaturze w Słupsku - DS/12/11 - zakończone

data publikacji: 9 maja 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 31 maja 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 lipca 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/10 - zakończone

data publikacji: 8 maja 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 4 czerwca 2012 r.

Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej na umowę na czas zastępstwa - WWM/12/09 - zakończone

data publikacji: 27 kwietnia 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 17 maja 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 5 czerwca 2012 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/12/08 - zakończone

data publikacji: 3 kwietnia 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 26 kwietnia 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 30 maja 2012 r.

Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym w Delegaturze w Słupsku - DS/12/07 - zakończone

data publikacji: 2 kwietnia 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 20 kwietnia 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/06 - zakończone

data publikacji: 28 marca 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 8 maja 2012 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa – WSOZ/12/05 –  zakończone

data publikacji: 16 marca 2012 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 4 kwietnia 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 26 kwietnia 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/04 - w toku

data publikacji: 5 marca 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 27 marca 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/03 - zakończone

data publikacji: 2 lutego 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 5 marca 2012 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/12/02 - zakończone

data publikacji: 30 stycznia 2012 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 7 marca 2012 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 24 marca 2012 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/01 - zakończone

data publikacji: 3 stycznia 2012 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 lutego 2012 r.