Skład Rady Oddziału VI kadencji (od 2021 r.)

Skład Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia VI kadencji:

W dniu 25 maja 2021 roku przez Wojewodę Pomorskiego zostali nominowani do Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. Józef Partyka – Przewodniczący Rady,
  2. Tomasz Bączek – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Magdalena Kaczorowska,
  4. Justyna Kujawska,
  5. Piotr Socha,
  6. Sebastian Susmarski,
  7. Marek Szczepański,
  8. Jolanta Szydłowska,
  9. Anna Ziemiańska.

Pierwsze posiedzenie Rady POW NFZ zwołane przez Wojewodę Pomorskiego odbyło się 2 czerwca 2021 roku w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym wybrano Przewodniczącego Rady POW NFZ - p. Józefa Partykę oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady -  p. Tomasza Bączka.

data publikacji: 2 czerwca 2021 r.