Skład Rady Oddziału V kadencji (2017 - 2021 r.)

Skład Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia V kadencji:

W dniu 30 marca 2017 roku przez Wojewodę Pomorskiego zostali nominowani do Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. Sebastian Susmarski – Przewodniczący Rady,
  2. Andrzej Pograniczny – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Magdalena Kaczorowska,
  4. Roman Kaliszan – mandat wygasł,
  5. Grzegorz Zieliński,
  6. Tomasz Bączek,
  7. Czesław Kościerzyński,
  8. Piotr Socha,
  9. Szczepan Gapiński.

Pierwsze posiedzenie Rady POW NFZ zwołane przez Wojewodę Pomorskiego odbyło się 12 kwietnia 2017 roku w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym wybrano p. Sebastiana Susmarskiego na Przewodniczącego Rady POW NFZ.

data publikacji: 14 kwietnia 2017 r.; aktualizacja: 29 stycznia 2021 r.