Skład Rady Oddziału IV kadencji (2016 - 2017 r.)

Skład Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia IV kadencji:

W dniu 15 listopada 2016 roku zostali powołani przez Ministra Zdrowia członkowie Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w składzie:

  1. Sebastian Susmarski,
  2. Magdalena Kaczorowska,
  3. Marzena Czuryło,
  4. Maria Fall - Ławryniuk,
  5. Szczepan Gapiński,
  6. Dariusz Gobis,
  7. Andrzej Pograniczny,
  8. Krzysztof Rogiński,
  9. Jacek Szubstarski.

Pierwsze posiedzenie Rady POW NFZ zwołane przez Ministra Zdrowia odbyło się 7 grudnia 2016 roku w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym wybrano:

- Przewodniczącego Rady POW NFZ p. Sebastiana Susmarskiego,

- Zastępcę Przewodniczącego Rady POW NFZ p. Magdalenę Kaczorowską.