Skład Rady Oddziału II kadencji (2009 - 2013 r.)

Skład Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia II kadencji:

UCHWAŁĄ NR 752/XXXIII/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2009 roku powołano członków Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia II kadencji.

  1. Ryszard Dubiela - Przewodniczący Rady Oddziału - rekomendowany przez Sejmik Województwa Pomorskiego,

  2. Jerzy Karpiński Zastępca Przewodniczącego Rady Oddziału - rekomendowany przez Wojewodę Pomorskiego,

  3. Katarzyna Delankiewicz-Turzyńska - rekomendowana przez Sejmik Województwa Pomorskiego,

  4. Elżbieta Mówińska - rekomendowana przez Wojewodę Pomorskiego,

  5. Andrzej Pograniczny - rekomendowany przez Konwent Starostów Województwa Pomorskiego,

  6. Piotr Skrzyniarz - rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego,

  7. Jacek Szubstarski - rekomendowany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego,

  8. Janusz Sylwester - rekomendowany przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

  9. Bolesław Zasada - rekomendowany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego,

Zmiany

Uchwała nr 21/RO/II/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru na Zastępcę Przewodniczącego Rady Oddziału POW NFZ p. Jerzego Karpińskiego

Uchwała nr 20/RO/II/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wyboru na Przewodniczącego Rady Oddziału POW NFZ p. Ryszarda Dubielę

Uchwała nr 19/RO/II/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącego Rady Oddziału POW NFZ p. Ryszardowi Dubieli

Uchwała nr 18/RO/II/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie odwołania p. Piotra Skrzyniarza z funkcji Przewodniczącego Rady POW NFZ

Uchwała nr 2/RO/II/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru na Zastępcę Przewodniczącego Rady Oddziału POW NFZ p. Ryszarda Dubielę

Uchwała nr 1/RO/II/2009 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wyboru na Przewodniczącego Rady Oddziału POW NFZ p. Piotra Skrzyniarza