Skład Rady Oddziału I kadencji (2005 - 2009 r.)

Skład Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia I kadencji:

  1. Ryszard Dubiela - Przewodniczący Rady - rekomendowany przez Sejmik Województwa Pomorskiego,

  2. Teresa Kamińska - Zastępca Przewodniczącego - rekomendowana przez Sejmik Województwa Pomorskiego,

  3. Elżbieta Mówińska - rekomendowana przez Sejmik Województwa Pomorskiego,

  4. Danuta Mosek - rekomendowana przez Wojewodę Pomorskiego,

  5. Gabriela Nawrot - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego,

  6. Kazimierz Lewandowski - rekomendowany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego,

  7. Andrzej Pograniczny - rekomendowany przez Konwent Starostów Województwa Pomorskiego,

  8. Gerard Ponka - rekomendowany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego,

  9. Andrzej Rószkowski - rekomendowany przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwała nr 29/RO/2009 z dnia 12 marca 2009 r. Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdanie z działalności Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku za okres 2005 -2009''

Uchwała nr 28/RO/2009 z dnia 3 marca 2009 r. Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Uchwały Rady POW NFZ Nr 25/RO/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia w ,,Planu Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2009''

Uchwałą nr 474/XXIII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. powołano p. Elżbietę Mówińską do składu Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

data punlikacji: 5 stycznia 2009 r.

Uchwałą nr 419/XXI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 28 kwietnia 2008 r. odwołano p. Andrzeja Galubińskiego ze składu Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.