Dyrekcja Oddziału

Monika Kasprzyk - Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

Joanna Erecińska - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Aleksandra Łomowska - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wiesław Kusio - Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych