Dyrekcja Oddziału

Jacek Pilarczyk – Dyrektor  Oddziału

Joanna Erecińska – p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Aleksandra Łomowska – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych