O
oddziale

Aktualności

Dodatkowe finansowanie świadczeń

17-04-2020

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2020 Prezesa NFZ z dnia 8 marca 2020 roku z późn. zm. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia DODATKOWO finansuje świadczenia podmiotom wpisanym w wykazie  o którym mowa w art. 7 specustawy z dnia 2 marca 2020 roku:

  1. Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19,
  2. Hospitalizacja związana z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażenia wirusem COVID-19,
  3. Transport sanitarny związany z COVID-19,
  4. Pozostawienie w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnych łóżek,
  5. Izolatoria,
  6. Rozliczanie testów na obecność koronawirusa w celu zagwarantowania dostępu do nich pacjentom i pracownikom medycznym wszystkich szpitali wpisanych do wykazu wojewody,
  7. Wprowadzenie tzw. Pretriage czyli wstępnej weryfikacji poprzez wyodrębnienie minimum dwóch stref (np. w postaci namiotów) dla pacjentów bezobjawowych oraz pacjentów prezentujących objawy zarażenia COVID-19,
  8. Teleporady udzielane za pośrednictwem platformy CSOIZ,
  9. Doraźne świadczenia stomatologiczne z opłatą za gotowość (w tym dentobus),
  10. Opłata ryczałtowa za udzielanie świadczeń dializoterapii.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 kwietnia 2020 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 526