Bezpieczeństwo Pacjenta - Środa z Profilaktyką w OW NFZ

13-09-2023

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony w 2019 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym roku tematem przewodnim jest: „Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta”. 

 

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Będąc świadomym i aktywnym pacjentem możesz wpływać na bezpieczeństwo opieki zarówno swojej, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Poznaj swoje prawa i obowiązki oraz przysługujące uprawnienia.

Zapraszamy do lektury materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia:

Szczegóły:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/bezpieczenstwo-pacjenta-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,627.html

 

Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji Centrali NFZ

Data publikacji: 13 września 2023 r.

  Wszystkie aktualności