Wzory skierowań, zleceń, kart zaopatrzenia

Wzory skierowań, zleceń, wykaz anulowanych kart zaopatrzenia oraz wniosek o udostępnienie informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej

W poniższej tabeli zamieszczone zostały pliki:

  • typu xls - odczytywane m.in. za pomocą programu MS Excel;
  • typu docrtf - odczytywane m.in. za pomocą programu MS Word (do wykorzystania zamiennie);
  • w standardzie PDF - odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

 

Dokumenty w roku 2013 i 2014

 

Komunikat ze strony Centrali NFZ ws. zaprzestania wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń

data aktualizacji: 8 lutego 2010 r.

komunikat
z dnia 12.11.2009 r.

Wzór zaświadczenia, które może być wykorzystane przez płatnika składek w celu potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego. Do pobrania wzór zaświadczenia:

data aktualizacji: 8 lutego 2010 r.

plik w standardzie PDF

wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe

data aktualizacji: 21 listopada 2011 r.

plik doc plik PDF

wniosek o udostępnienie informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ich kosztach

data publikacji: 15 września 2008 r.; aktualizacja: 14 lutego 2013 r.

plik doc plik PDF

 

Dokumenty archiwalne: