Profilaktyczne programy zdrowotne

 

 • Wniosek o nadanie uprawnień do systemu SIMP - zaktualizowany komunikat

  Do rozpoczęcia pracy w Systemu Informatycznego Monitoringu Profilaktyki SIMP konieczne jest uzyskanie uprawnień dla administratora systemu w jednostce świadczeniodawcy. Uprawnienia zostaną nadane w oparciu o wypełniony wniosek o założenie konta administratora systemu informatycznego SIMP:

  Dla przyspieszenie procedury nadawania uprawnień udostępniamy na naszej stronie wniosek w postaci elektronicznej - do pobrania:

  Prosimy o wypełnienie go (druk dwustronny, zgodnie z uwagami w punkcie 5) i przesłanie dwóch egzemplarzy do POW NFZ. W celu szybszego założenia użytkowników prosimy o przesłanie faksem pierwszej wypełnionej strony wniosku na numer:

  Niezależnie od tego oba egzemplarze wniosku należy przesłać pocztą na adres POW NFZ.

  Komunikat zaktualizowany informacje podane 04.01.2007.

data publikacji: 10 stycznia 2008 r.

 • SIMP - Systemu Informatycznego Monitoringu Profilaktyki

  POW NFZ podaje adres internetowy Systemu Informatycznego Monitoringu Profilaktyki (SIMP):

data publikacji: 18 stycznia 2007 r.

 • Wniosek o nadanie uprawnień do systemu SIMP

  Pragniemy poinformować, że od początku roku 2007 ewidencja i rozliczanie świadczeń w zakresie Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Programu Profilaktyki Raka Piersi będzie odbywać się poprzez system SIMP. Uprawnienia dla administratorów w jednostkach świadczeniodawców zostaną nadane w oparciu o wypełnione wnioski, które będą wysłane wraz z umowami na rok 2007. Ze względu na przyspieszenie procedury nadawania uprawnień udostępniamy na naszej stronie wniosek o nadanie uprawnień do systemu SIMP. Prosimy o wypełnienie go jednostronnie (zgodnie z uwagami w pkt 5) oraz przesłanie faksem na numer (058) 32-18-528 lub 32-18-515. Do pobrania wzór wniosku, w dwóch formatach (do wyboru):

  Jednocześnie prosimy również o wypełnienie i przesłanie wniosków, które otrzymają Państwo pocztą.

  Komunikat został zaktualizowany komunikatem z 10.01.2008.

  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word;
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

data publikacji: 4 stycznia 2007 r.; aktualizacja: 10 stycznia 2008 r.

 • Rejestracja świadczeń w ,,Pakiecie Świadczeniodawcy''

  Wpisując do ,,Pakietu Świadczeniodawcy'' dane osób uczestniczących w programach profilaktycznych w polu ,,Rozpoznanie'' należy wpisać rozpoznanie z ICD-10: ,,ZOO - ogólne badania lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby''.

  data publikacji: 18 sierpnia 2004 r.