Podstawowa opieka zdrowotna - informacje archiwalne

Na niniejszej stronie opublikowano informacje archiwalne, nieobowiązujące.

Komunikat dotyczący dotacji na informatyzację w POZ

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 listopada 2018 roku dotyczącego Zarządzenia Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców POW NFZ informuje, iż załącznik nr 2 „Specyfikacja dofinansowania” do Zarządzenia należy przesyłać w wersji papierowej wraz z wnioskiem, a także w wersji elektroicznej na adres wef-a@nfz-gdansk.pl.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 58 751 26 59 lub 58 751 26 44.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 listopada 2018 r.