Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - Informacje archiwalne

Informacje archiwalne

 • Blokada możliwości sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie: 01.01.2011 r. - 30.06.2011 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, mając na uwadze § 27 ust 2 Ogólnych warunków umów, w celu dokonania rozliczenia umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna za I okres rozliczeniowy informuje, że w dniu 22 lipca 2011 r. o północy zablokowana zostanie możliwość sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym KAOS, ASDK.)

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 lipca 2011 r.

 

 • Odblokowanie umów AOS i ASDK z ostatecznym rozliczeniem okresu rozliczeniowego 01.07.2010 - 31.08.2010 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy z ostatecznym rozliczeniem okresu od dnia 1 lipca 2010 do dnia 31 sierpnia 2010 r., że odblokowanie umów nastąpi dzień po wpłynięciu aneksu do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 2 listopada 2010 r.

  Jednocześnie informujemy, że o odblokowaniu umów nie będziemy powiadamiać indywidualnie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 października 2010 r.

 • Blokada sprawozdawania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie: 01.07.2010 - 31.08.2010 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że 24 września 2010 r. o północy zostanie zablokowana możliwość sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie 01.07.2010 - 31.08.2010 r. dla umów aneksowanych na dwa miesiące w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, ASDK).

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 września 2010 r.

 • Odblokowanie umów z podpisanym aneksem z ostatecznym rozliczeniem okresów rozliczeniowych w rodzaju: AOS, ASDK, AOS-KAOS oraz REH za okres 01.01.2010-30.06.2010 roku.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy z ostatecznym rozliczeniem okresu od 01.01.2010 do 30.06.2010, że całkowite odblokowanie umów następuje dzień po wpłynięciu podpisanego aneksu do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na okres do 30 września 2010 roku. Umowy zostaną zablokowane w dniu 1 października 2010 roku rano.

  Do czasu podpisania aneksów ostatecznie rozliczających ww. rodzajach wszystkie umowy mają status ,,przepuść tylko korekty''.

  Jednocześnie informujemy, że o odblokowaniu umów nie będziemy powiadamiać świadczeniodawców indywidualnie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 13 sierpnia 2010 r.

 • Zasady ostatecznego rozliczenia umów AOS, ASDK, AOS-KAOS oraz REH za okres rozliczeniowy od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że ostateczne rozliczenie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, ASDK, AOS-KAOS) oraz w rodzaju rehabilitacja lecznicza, za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r., nastąpi na niżej wymienionych zasadach:

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 sierpnia 2010 r.

  1. Rozliczeniu podlegać będą świadczenia zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. i ostatecznie sprawozdane do dnia 25 lipca 2010 r.
  2. Dokonane zostaną przesunięcia pomiędzy zakresami świadczeń w ramach kwoty umowy oraz pomiędzy umowami, w przypadku, gdy świadczeniodawca posiadał dwie umowy w ramach jednego rodzaju (AOS, ASDK).
  3. Wartość umowy zostanie zwiększona o wszystkie sprawozdane ponad kwotę umowy świadczenia w zakresie pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego oraz świadczenia w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą.
  4. Wartość umowy zostanie zwiększona o wszystkie sprawozdane ponad kwotę umowy świadczenia po obniżonej cenie tj:
   • w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, ASDK) - obniżenie ceny do poziomu 33% ceny z umowy,
   • w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
    • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym - obniżenie ceny do poziomu 90% ceny z umowy,
    • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja kardiologiczna w oddziale dziennym - obniżenie ceny do poziomu 75% ceny z umowy,
    • rehabilitacja słuchu i mowy - obniżenie ceny do poziomu 75% ceny z umowy,
    • fizjoterapia domowa, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, rehabilitacja ambulatoryjna oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym - obniżenie ceny do poziomu 50% ceny z umowy.
 • Blokada sprawozdawania świadczeń dla umów: AOS, ASDK, AOS-KAOS oraz REH

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że 25 lipca 2010 r. o północy zostanie zablokowana możliwość sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie 01.01.2010 - 30.06.2010 dla umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, ASDK, AOS-KAOS) oraz rehabilitacja lecznicza.

  Blokada dotyczy umów świadczeniodawców ,,cywilnych''.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 lipca 2010 r.

 • Weryfikacja świadczeń sprawozdanych komunikatem I fazy (świadczeń przed rozliczeniem, otwartych) w rodzajach: PRO oraz SOK, a także AOS, ASDK, STM i SZP

  W nawiązaniu do komunikatów z dni: 18.09.2009, 05.10.2009, 09.10.2009, 15.10.2009 oraz 19.10.2009 r., zamieszczonych na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, związanych z procesem międzyfazowej weryfikacji danych, Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń informuje, iż proces automatycznej weryfikacji informacji przesyłanych w 1-ej fazie zostaje rozszerzony na dane zrealizowane w  ramach umowy w rodzaju PRO oraz SOK. Poniżej przedstawiony zostaje schemat rozliczania wykonanych świadczeń (dotyczy rodzajów: AOS, ASDK, PRO, SOK, STM i SZP).

  Pełna treść komunikatu - do pobrania:

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 października 2009 r.

 • Schemat rozliczania wykonanych świadczeń w procesie automatycznej weryfikacji informacji przesyłanych w I-szej fazie (świadczeń przed rozliczeniem, otwartych) w rodzajach: AOS, ASDK, STM i SZP

  W nawiązaniu do poprzednich komunikatów z dni: 18.09.2009, 05.10.2009, 09.10.2009 oraz 15.10.2009 r., zamieszczonych na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, związanych z procesem międzyfazowej weryfikacji danych, Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń informuje, iż proces automatycznej weryfikacji informacji przesyłanych w 1-ej fazie zostaje rozszerzony na dane zrealizowane w  ramach umowy w rodzaju STM oraz ASDK. Poniżej przedstawiony zostaje schemat rozliczania wykonanych świadczeń (dotyczy tylko rodzajów: AOS, ASDK, STM i SZP).

  Pełna treść komunikatu - do pobrania:

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 19 października 2009 r.

 • Ostateczne rozliczenie umów posiadających dwa okresy rozliczeniowe w roku 2009 w rodzaju: AOS, AOS-KAOS, ASDK oraz LSZ

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 3 lipca 2009 r. roku Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że w związku z wprowadzeniem dwóch okresów rozliczeniowych (1.01.2009-30.06.2009 oraz 1.07.2009-31.12.2009) w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, AOS-KAOS, ASDK) oraz leczenie szpitalne (dotyczy części świadczeniodawców), że zgodnie § 27 ust. 2 Ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,Rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego''.

  W związku z tym informujemy, że do 14 sierpnia 2009 roku zostaną przygotowane aneksy z ostatecznym rozliczeniem okresu 1.01.2009- 30.06.2009 roku.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 OWU mają Państwo obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 27 lipca 2009 r.

 • Zablokowanie możliwości spraozdań ze zrealizowanych świadczeń w okresie: 01.01.2009-30.06.2009 w rodzaju AOS (AOS, AOS-KAOS, ASDK) oraz leczenie szpitalne - gdzie obowiązują 2 okresy rozliczeniowe w roku 2009

  W związku z wprowadzeniem dwóch okresów rozliczeniowych (1.01.2009-30.06.2009 oraz 1.07.2009-31.12.2009) w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, AOS-KAOS, ASDK) oraz leczenie szpitalne (dotyczy części świadczeniodawców) Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie § 27 ust. 2 Ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,Rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego''.

  W związku z tym informujemy, że 14 sierpnia 2009 roku zostanie zablokowana możliwość sprawozdawania zrealizowanych świadczeń w okresie 1.01.2009-30.06.2009 roku. Świadczenia sprawozdane po tym okresie nie będą brane pod uwagę przez POW NFZ.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 OWU mają Państwo obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
  W przypadku sprawozdania wszystkich zrealizowanych świadczeń za okres 1.01.2009-30.06.2009 wcześniej niż w terminie do 14 sierpnia 2009 roku prosimy o pisemne poinformowanie POW NFZ.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 3 lipca 2009 r.

 • Zasady obowiązujące w roku 2009

  Zamieszczamy informację w sprawie zasad realizacji świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w roku 2009 - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Katalog zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych określa załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 80/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 października 2008 r.:

  data publikacji: 26 lutego 2009 r.

 • Rozliczanie świadczeń diagnostycznych współfinansowanych na podstawie skierowań wydanych w 2003 r.

  W związku z podjętą przez POW NFZ decyzją o pełnym finansowaniu realizowanych w 2004 r. świadczeń na podstawie skierowań z 2003 r. oraz brakiem możliwości zwiększenia w Pakiecie Świadczeniodawcy wartości świadczenia prosimy o:

  Łączna wartość obu faktur nie może przekroczyć miesięcznego limitu finansowania wynikającego z umowy na 2004 rok.

  W przypadku braku możliwości wystawienia dodatkowej faktury z powodu wyczerpania limitu prosimy o przesyłanie załącznika rozliczeniowego (plik typu xls odczytywany m.in. za pomocą programu Excel) wraz z zestawieniem osób. Prosimy o sporządzenie załączników rozliczeniowych od stycznia br. i w miarę możliwości o uzupełnienie danych osobowych za minione okresy sprawozdawcze.

  data publikacji: 29 kwietnia 2004 r.

  • wystawienie dodatkowej faktury za świadczenia wykonane na podstawie skierowania z 2003 r., która będzie ujmowała wyłącznie punkty z tytułu opłaty kierującego,
  • dołączenie do każdej dodatkowej faktury zestawienia zawierającego: PESEL lub imiona i nazwiska osób na rzecz których zostały wykonane świadczenia,
  • wprowadzenie danych tych pacjentów do części statystycznej Pakietu Świadczeniodawcy analogicznie jak tych, którym wykonano świadczenia na podstawie skierowania z 2004 r.