PSZ (ryczałt sieciowy)

Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej (ryczałt sieciowy).

Świadczeniodawca zobowiązany jest do przesłania skanu dokumentu uprawniającego pacjenta z UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez Portal Świadczeniodawcy.

Dokument przekazany przez świadczeniodawcę uzyskuje status – Do weryfikacji, następnie zostaje zweryfikowany przez Dział Rozliczeń Międzynarodowych.

W przypadku negatywnej weryfikacji danych w systemie informatycznym prosimy o niezwłoczne skorygowanie nieprawidłowości.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Dział Rozliczeń Międzynarodowych

tel. (58) 751 27 45, 321 86 57
e-mail: wwm-r@nfz-gdansk.pl