Leczenie w Unii Europejskiej

Komunikat w sprawie nowego wzoru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i zasad wydawania dokumentów unijnych przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w związku z brexit.

Schemat postępowania świadczeniodawcy wobec pacjenta z kraju UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa

Świadczenia udzielane pacjentom z UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa nie w każdej sytuacji mogą być sfinansowane przez NFZ. Czasami obowiązek zapłaty spoczywa na pacjencie. Aby możliwe było rozliczenie świadczeń przez NFZ, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków i postępowanie zgodnie z ustalonymi zasadami.

aktualizacja: 22 lutego 2021 r.; aktualizacja: 15 lutego 2022 r.