Protesty i odwołania w roku 2015

Protesty i odwołania w roku 2015

 

Odwołania

*Decyzje są publikowane zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1290)

Kod konkursu Nazwa Świadczeniodawcy Data wydania decyzji Decyzja* w sprawie odwołania Data zamieszczenia decyzji
11-15-000046/AOS/02/1/01 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

26.11.2015

18.12.2015

PDF

PDF

30.11.2015

21.12.2015

11-15-000041/RTM/16/1/22/14/11 Szpitale Tczewskie S.A.
ul. 30 stycznia 57/58
83-110 Tczew

06.10.2015

30.10.2015

PDF

PDF

08.10.2015

30.10.2015

11-14-000099/PRO/10/1/10.7940.159.02/01 Geneva Trust Polska Sp. z o.o.
ul. Franciszka Schuberta 104
80-172 Gdańsk
08.05.2015 PDF 11.05.2015
11-14-000086/PRO/10/1/10.7940.159.02/01 Mammo-Med Sp. z o.o.
ul. Franciszka Schuberta 104
80-172 Gdańsk
08.05.2015 PDF 11.05.2015
11-14-000086/PRO/10/1/10.7940.159.02/01 Geneva Trust Polska Sp. z o.o.
ul. Franciszka Schuberta 104
80-172 Gdańsk
08.05.2015 PDF 11.05.2015
11-14-000099/PRO/10/1/10.7940.159.02/01 Mammo-Med sp.  z o.o.
NZOZ Mammo - Med Centrum Diagnostyki
i Usług Medycznych
ul. F. Schuberta 104
80-172 Gdańsk
08.05.2015 PDF 11.05.2015
11-15-000004/LSZ/03/6/03.4603.033.02/04 Swissmed Vascular Sp. z o.o.
ul. Wileńska 44
80-215 Gdańsk

31.12.2014

26.01.2015

PDF

PDF

02.01.2015

28.01.2015

 

Odwołania

*Data publikacji Ogłoszenia o wniesieniu odwołania na "Portalu Konkursowym" - pliki z Ogłoszeniem są dostępne pod numerem postępowania.

Kod konkursu Nazwa Świadczeniodawcy Data wniesienia odwołania Ogłoszenie o wniesieniu odwołania Data decyzji Decyzja w sprawie odwołania Data zamieszczenia (wnies.*/dec.)
11-11-000694/RTM/16/1/22/14/1 Falck Medycyna sp. z o. o.
ul. Obozowa 20
01-161 Warszawa
dotyczy postępowania na 2011 rok dotyczy postępowania na 2011 rok

31.07.2015

07.08.2015

PDF

PDF

31.07.2015

10.08.2015

11-11-0000049/PRO/10/1/10.7940.157.02/1 Mammo-Med sp.  z o.o.
NZOZ Mammo - Med Centrum Diagnostyki
i Usług Medycznych
ul. F. Schuberta 104
80-172 Gdańsk
dotyczy postępowania na 2011 rok dotyczy postępowania na 2011 rok 08.05.2015 PDF 11.05.2015
11-11-000713/RTM/16/1/22/12/1

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. A. Krajowej 105/106, 82-200 Malbork

prowadząca Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

dotyczy postępowania na 2011 rok dotyczy postępowania na 2011 rok 12.03.2015 PDF 13.03.2015
11-13-000625/REH/05/1/05.1310.208.02/1 Centrum Medycyny Manualnej, Rehabilitacji i Profilaktyki Zdrowotnej „MED-ISO”,
ul. 500-lecia 98,
82-200 Malbork
dotyczy postępowania na 2013 rok dotyczy postępowania na 2013 rok 25.02.2015 PDF 27.02.2015
11-13-000667/REH/05/1/05.1300.207.02/1 Centrum Medycyny Manualnej, Rehabilitacji i Profilaktyki Zdrowotnej „MED-ISO”,
ul. 500-lecia 98,
82-200 Malbork
dotyczy postępowania na 2013 rok dotyczy postępowania na 2013 rok 25.02.2015 PDF 27.02.2015

 

Protesty

Kod konkursu Data złoż. protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)
11-15-000041/RTM 22.09.2015 PDF 22.09.2015 PDF 22.09.2015/
22.09.2015
11-15-000004/LSZ 18.12.2014 PDF 19.12.2014 PDF 18.12.2014/
19.12.2014