Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ogłoszonym w dniu 4 września 2015 r.

04-09-2015

Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna nr 11-15-000045/AOS/02/1/02.1280.001.02/01 ogłoszonym w dniu 4 września 2015 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w wyżej wymienionym postępowaniu konkursowym w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

  • 11-15-000045/AOS/02/1/02.1280.001.02/01 - świadczenia w zakresie reumatologii - cena oczekiwana 8,01 zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że kwota postępowania uwzględnia nie mniej niż 20% środków przeznaczonych na zakres skojarzony o kodzie 02.1280.401.02- świadczenia w zakresie reumatologii- świadczenia pierwszorazowe.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 września 2015 r.

  Wszystkie aktualności