Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ogłoszonym w dniu 12 października 2015 r.

12-10-2015

Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie rokowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna nr 11-15-000046/AOS/02/1/01 ogłoszonym w dniu 12 października 2015 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w wyżej wymienionym postępowaniu konkursowym w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 11-15-000046/AOS/02/1/01- świadczenia w zakresie onkologii- cena oczekiwana 9,00 zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że kwota postępowania uwzględnia nie mniej niż 25% środków przeznaczonych na zakres skojarzony o kodzie 02.1240.401.02- świadczenia w zakresie onkologii- świadczenia pierwszorazowe.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 października 2015 r.

  Wszystkie aktualności