Materiały informacyjne ZPO

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na rok 2014.

 

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

ZPO - zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1678).

data aktualizacji: 3 stycznia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1565).

data aktualizacji: 18 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1570).

data aktualizacji: 18 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

 

  • Zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ
  • załączniki do zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ
  • Zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa NFZ
  • załączniki do zarządzenia nr 9/2014/DSOZ Prezesa NFZ