Materiały informacyjne SZP-Z - programy zdrowotne (lekowe)

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) na rok 2014.

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

 Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

SZP-Z - leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  (Dz. U. z 2012 poz. 1422). Uwaga: rozporządzenie obowiązywało do dnia 26 grudnia 2013 r.

data aktualizacji: 19 grudnia 2012 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  (Dz. U. z 2013 poz. 1505). Uwaga: rozporządzenie obowiązuje od dnia 27 grudnia 2013 r.

data aktualizacji: 12 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,  (Dz. U. z 2012 poz. 1520).

data aktualizacji: 16 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1413).

data aktualizacji: 3 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 nr 122, poz. 696).

data aktualizacji: 3 grudnia 2012 r.

treść ustawy

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.42)

data aktualizacji: 25 lutego 2014 r.

treść rozpocządzenia

Uwaga: plik ma ponad 20 MB, należy go pobrać, a dopiero wtedy otworzyć.

 

 • Zarządzenie nr 27/2012/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 27/2012/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 42/2012/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 42/2012/DGL
 • Zarządzenie nr 66/2012/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 66/2012/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 95/2012/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 95/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 3/2013/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 3/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 8/2013/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 8/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 19/2013/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 19/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 29/2013/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 29/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 42/2013/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 42/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 48/2013/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 48/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 59/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 78/2013/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenie nr 78/2013/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 59/2012/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 59/2012/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 5/2014/DGL Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/2014-005-dgl-1483.pdf
 • załączniki do Zarządzenia nr 5/2014/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 15/2014/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 15/2014/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 37/2014/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 37/2014/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 57/2014/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 57/2014/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 74/2014/DGL Prezesa NFZ
 • załaczniki do zarządzenia nr 74/2014/DGL Prezesa NFZ