Protesty i odwołania

Protesty i odwołania w konkursie ofert na 2012 r.

Odwołania


Kod konkursu
Data wniesienia odwołania Ogłoszenie o wniesieniu odwołania
Data decyzji
Decyzja w sprawie odwołania Data zamieszczenia (wnies./dec.)
11-11-0000036/PRO... postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. plik PDF --/
07.11.2012
11-11-0000048/PRO... postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. plik PDF --/
07.11.2012
11-11-0000052/PRO... postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. plik PDF --/
07.11.2012
11-11-0000051/PRO... postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. plik PDF --/
07.11.2012
11-11-000038/PRO... postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. plik PDF --/
29.10.2012
11-11-000694/RTM... postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. postępowanie z 2011 r. plik PDF --/
08.10.2012
11-12-000393/SOK... 28.09.2012 plik PDF 05.10.2012

plik PDF

plik PDF
 

28.09.2012
08.10.2012
26.10.2012
11-12-000380/POZ... 03.09.2012 plik PDF 07.09.2012 plik PDF

03.09.2012/

10.09.2012

11-12-000359/PRO... 27.08.2012 plik PDF 03.09.2012 plik PDF 27.08.2012
05.09.2012
11-11-000049/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
27.08.2012
11-11-000054/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
30.07.2012
11-11-000049/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
30.07.2012
11-11-000035/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF

---/
30.07.2012

11-11-000058/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
02.07.2012
11-11-000056/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
02.07.2012
11-11-000055/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
02.07.2012
11-11-000047/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
02.07.2012
11-11-000046/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
02.07.2012
11-11-000041/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
02.07.2012
11-11-000040/PRO/... postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
02.07.2012
11-12-000342/LSZ/... 29.06.2012 r plik PDF 05.07.2012 plik PDF

29.06.2012/

09.07.2012

11-12-000329/LSZ/... 28.06.2012 r. plik PDF 04.07.2012 plik PDF

28.06.2012/

06.07.2012

11-10-000406/AOS/... postępowanie z 2010 r. postępowanie
z 2010 r.
postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
23.05.2012
11-11-000120/SOK/... postępowanie z 2010 r. postępowanie
z 2010 r.
postępowanie z 2010 r. plik PDF ---/
27.04.2012
11-12-000177/PSY/... 20.01.2012 plik PDF 26.01.2012 plik PDF 23.01.2012/
30.01.2012
11-12-000180/PSY/... 04.01.2012 plik PDF 11.01.2012 plik PDF 04.01.2012/
13.01.2012
11-12-000167/PSY/... 30.12.2011 plik PDF 03.01.2012 plik PDF 30.12.2011/
05.01.2012
11-12-000145/SOK/... 29.12.2011 plik PDF 04.01.2012 plik PDF 29.12.2011/
09.01.2012
11-12-000168/PSY/... 29.12.2011 plik PDF 03.01.2012 plik PDF 29.12.2011/
05.01.2012
11-12-000167/PSY/... 29.12.2011 plik PDF 03.01.2012 plik PDF 29.12.2011/
05.01.2012
11-12-000111/RTM/... 27.12.2011 plik PDF 30.12.2011 plik PDF 27.12.2011/ 30.12.2011

 

Protesty

Kod konkursu Data złoż. protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)
11-12-000380/POZ/... 30.08.2012 plik PDF 30.08.2012 plik PDF 30.08.2012/
30.08.2012
11-12-000186/LSZ/... 30.12.2011 plik PDF 30.12.2011 plik PDF
30.12.2011/
30.12.2011
11-12-000164/PSY/... 21.12.2011 plik PDF 21.12.2011 plik PDF
21.12.2011/
21.12.2011
11-12-000031/PSY/... 07.12.2011 plik PDF 07.12.2011 plik PDF 07.12.2011
11-12-000031/PSY/... 07.12.2011 plik PDF 07.12.2011 plik PDF 07.12.2011
11-12-000022/PSY/... 30.11.2011 plik PDF 01.12.2011 plik PDF 01.12.2011/ 01.12.2011