Protesty i odwołania na rok 2024

Odwołania

*Decyzje publikowane są zgodnie z  art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.146 )

Kod  Postępowania        Nazwa świadczeniodawcy  Data wydania decyzji Decyzja* w sprawie odwołania (PDF) Data zamieszczenia decyzji
         

Protesty

Kod konkursu Data złożenia protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)
11-24-000092/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 23.05.2024 PDF 23.05.2024 PDF 23.05.2024/23.05.2024
11-24-000065/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 20.03.2024 PDF 21.03.2024 PDF 20.03.2024/21.03.2024