Materiały informacyjne ZPO (zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie)

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

ZPO - zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 158/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

data aktualizacji: 2 grudnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 74/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.06.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

data aktualizacji: 6 czerwca 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 98/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.06.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

data aktualizacji: 26 czerwca 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 177/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.12.2023 r.zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

data aktualizacji: 7 r.

ZIP (pliki PDF, doc )

Zarządzenie Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.03.2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

data aktualizacji: 8 marca 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 704 ze zm.)

data aktualizacji: 28 czerwca 2021 r.

Dz.U.2021.704

 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974 ze zm.)

data aktualizacji: 17 listopada 2022 r.

Dz.U.2022.974

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 826 ze zm.)

data aktualizacji: 24 czerwca 2022 r.

Dz.U.2023.826

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991)

data aktualizacji: 17 listopada 2022 r.

Dz.U.2023.991

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2011, Nr 293, poz. 1728)

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2499)

data aktualizacji: 3 stycznia 2022 r.

Dz.U.2021.2499

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

data aktualizacji: 30 października 2023 r.

Dz.U.2023.2334

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2713)

data aktualizacji: 27 grudnia 2022 r.

Dz.U.2022.2713

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1127)

data aktualizacji: 16 czerwca 2022 r.

Dz.U.2023.1127

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1570).

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2561 ze zm.)

data aktualizacji: 14 lipca 2021 r.

treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1194)

data aktualizacji: 2 grudnia 2016 r.

treść rozporządzenia