Materiały informacyjne SZP-Z - programy lekowe

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

SZP-Z - leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. u. 2023 poz. 826 t.j.)

data aktualizacji: 3 października 2023 r.
plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023 poz. 870 t.j.)

data aktualizacji: 3 października 2023 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023, poz. 80).

data aktualizacji: 18 stycznia 2023 r.
plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2023.73).

data aktualizacji: 3 października 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2023 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.Min.Zdr.2023.3) - zmienia Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.132).

data aktualizacji: 11 stycznia 2023 r.
plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.132).

data aktualizacji: 21 grudnia 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 paździenika 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.111).

data aktualizacji: 7 grudnia 2022 r.
plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2022 r. poz. 2301)

data aktualizacji: 7 grudnia 2022 r.
plik PDF

Zarządzenie Nr 183/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 15 grudnia 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .docx i .xls)

Zarządzenie nr 175/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.11.2023 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 1 grudnia 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .docx i .xls)

Zarządzenie nr 112/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 1 sierpnia 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 69/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21.04.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 24 kwietnia 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 143/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.10.2023 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 2 października 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .docx i .xls)

Zarządzenie Nr 31/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.02.2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 13 lutego 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 160/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 7 grudnia 2022 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 119/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.09.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 22 września 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 99/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 29 lipca 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 91/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 25 lipca 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 71/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 1 czerwca 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 53/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.04.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 11 maja 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.90).

data aktualizacji: 27 września 2022 r.
plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.41).

data aktualizacji: 11 maja 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021 r. poz. 974)

data aktualizacji: 14 czerwca 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463)

data aktualizacji: 28 lutego 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2021 poz. 523)

data aktualizacji: 1 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 r.  (Dz. Urz. M. Z. 2022.18)

data aktualizacji: 1 marca 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.Urz.Min.Zdr.2021.82)

data aktualizacji: 22 października 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.Min.Zdr.2021.46)

data aktualizacji: 2 sierpnia 2021 r.
plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2021.65)

data aktualizacji: 14 października 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r. (Dz.Urz.Min.Zdr.2021.44)

data aktualizacji: 2 sierpnia 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Min. Zdr. 2021 poz. 32)

data aktualizacji: 14 czerwca 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marzec 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2021 poz. 12)

data aktualizacji: 1 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 652)

data aktualizacji: 9 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 638)

data aktualizacji: 8 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DZ.U. 2021 poz. 290 t.j. ze zm. )

data aktualizacji: 1 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 43/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07.04.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 8 kwietnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 16/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.02.2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 14 lutego 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 190/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 26 listopada 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 167/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.10.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 13 października 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 136/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.07.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 2 sierpnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 102/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 10 czerwca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 59/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01.04.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 1 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 29/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.02.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 12 lutego 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 196/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.12.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 15 grudnia 2020 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 162/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 pażdziernika 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 20 października 2020 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 50/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 2 kwietnia 2020 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 20/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lutego 2020 r  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 20 lutego 2020 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 16/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data aktualizacji: 5 lutego 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 160/2019/DGL Prezesa NFZ z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 27 listopada 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 140/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października  2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 10 października 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 134/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 2 października 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 100/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 2 sierpnia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 66/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 12 czerwca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 59/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 5 czerwca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 30/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 18 marca 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 8/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 30 stycznia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 7/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 23 stycznia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 127/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 10 grudnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 124/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 3 grudnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 2 listopada 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 24 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 14 sierpnia 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 24 września 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 68/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 5 lipca 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 44/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 29 maja 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 25/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 22 marca 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 3/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 18 stycznia 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 126/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 19 grudnia 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 19 grudnia 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020. 1398 ze zm.)

data publikacji: 20 października 2020r

plik PDF

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020. 695 ze zm.)

data publikacji: 20 października 2020r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2018.2013)

data publikacji: 13 grudnia 2018 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1844 ze zm.).

data publikacji: 7 kwietnia 2017 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2211)

data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.65)

data publikacji: 21 czerwca 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2020 Poz. 116)

data publikacji: 21 grudnia 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2020 Poz. 88)

data publikacji: 21 października 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. o sprostowaniu błędu. (Dz. Urz. Min. Zdr.2020 Poz. 67) - dotyczy Dz. Urz. Min. Zdr.2020 Poz. 60

data publikacji: 20 pażdziernika 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września  2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr.2020 Poz. 60)

data publikacji: 20 pażdziernika 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz. Urz. Min. Zdr. Poz. 14)

data publikacji: 28 kwietnia 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. Poz. 11)

data publikacji: 28 kwietnia 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 r. (Dz.Urz.MZ.2019.105)

data publikacji: 7 stycznia 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2019.38)

data publikacji: 6 maja 2019 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia dnia 20 marca 2019 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.Min.Zdr.2019.28)

data publikacji: 26 marca 2019 r.

pliki do pobrania

Obwieszczenie Ministra Zdrowia dnia 12 marca 2019 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.Min.Zdr.2019.27)

data publikacji: 22 marca 2019 r.

pliki do pobrania

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2019.19).

data publikacji: 19 marca 2019 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2018.123).

data publikacji: 24 stycznia 2019 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2018.105).

data publikacji: 13 grudnia 2018 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2018.13).

data publikacji: 27 marca 2018 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2017.129).

data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.105)

data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.