Materiały informacyjne SZP-C

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. u. 2023 poz. 826 t.j.)

data aktualizacji: 3 października 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie nr 165/2023/DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13.11.2023 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 14 listopada 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 109/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 18 lipca 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.05.2023 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 11 maja 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 122/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21.08.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 22 sierpnia 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc )
Zarządzenie Nr 141/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.10.2023 r.zmieniające zarządzenie  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia ZIP (pliki PDF, .doc )

Zarządzenie Nr 17/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.02.2022 r.  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 3 marca 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023 poz. 870 t.j.)

data aktualizacji: 3 października 2023 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023, poz. 80).

data aktualizacji: 18 stycznia 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne

data aktualizacji: 14 czerwca 2021 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 63/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.04.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 11 kwietnia 2023 r.

ZIP (plik PDF i docx)

Zarządzenie Nr 19/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.01.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 1 lutego 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 90/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data aktualizacji: 25 lipca 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 72/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01.06.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data aktualizacji: 1 czerwca 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 44/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07.04.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 8 kwietnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 157/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data aktualizacji: 18 stycznia 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 180/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 4 listopada 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 91/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 14 maja 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 72/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21.04.2021 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 22 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 53/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.03.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 1 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 28/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.02.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 11 lutego 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 142/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 17 września 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 116/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 30 lipca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 56/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 10 kwietnia 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Zarządzenie Nr 24/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 2 stycznia 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 158/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 21 listopada 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 137/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 10 października 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 99/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 5 sierpnia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 97/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 31 lipca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 2 lipca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 65/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 12 czerwca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 33/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 29 marca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 9/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 31 stycznia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 123/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data aktualizacji: 3 grudnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 2 listopada 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 24 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 14 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 102/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data publikacji: 1 października 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data publikacji: 5 września 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

data publikacji: 4 lipca 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem § 25, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

data publikacji: 26 czerwca 2018 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 43/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 28 maja 2018 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 26/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 22 marca 2018 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 2/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 18 stycznia 2018 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 112/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 15 listopada 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 95/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 3 października 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 80/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 1 września 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 63/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 27 lipca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 54/2017/DGL z 19 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 21 lipca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 40/2017/DGL z 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 16 czerwca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 20/2017/DGL z 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 16/2017/DGL z 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF)

 

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 3/2017/DGL z 20 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 111/2016/DGL z 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 104/2016/DGL z 11 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 91/2016/DGL z 9 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 75/2016/DGL z 18 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 68/2016/DGL z 30 czerwca 2016 r. zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 106/2016/DSM z 17 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 89/2016/DSOZ z 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2016/DSOZ z 28 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 652)

data aktualizacji: 9 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 638)

data aktualizacji: 8 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DZ.U. 2021 poz. 290 t.j. ze zm. )

data aktualizacji: 1 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.936).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694 t.j.).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 6 listopada 2013 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2016.357 t.j.).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2023.73).

data aktualizacji: 3 października 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2023 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.Min.Zdr.2023.3) - zmienia Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.132).

data aktualizacji: 11 stycznia 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.132).

data aktualizacji: 21 grudnia 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 paździenika 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.111).

data aktualizacji: 7 grudnia 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.90).

data aktualizacji: 27 września 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2022.41).

data aktualizacji: 11 maja 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Min. Zdr. 2021 poz. 32)

data aktualizacji: 14 czerwca 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2017.129).

data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

 

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.105)

data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

 

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne  (Dz.U.2020.944 t.j.)

data publikacji: 28 maja 2020 r.

pliki PDF

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016.1536 t.j.).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF