Materiały informacyjne SZP

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

SZP - leczenie szpitalne

Zarządzenie Nr 40/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.02.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 6 marca 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 39/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.02.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 6 marca 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 92/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 16 czerwca 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 37/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.02.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

data publikacji: 6 marca 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 90/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 16 czerwca 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 41/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 7 marca 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 36/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 7 marca 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023, poz. 1477).

data aktualizacji: 1 sierpnia 2023 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023, poz. 80).

data aktualizacji: 18 stycznia 2023 r.
plik PDF

Zarządzenie Nr 11/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.01.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

data publikacji: 18 stycznia 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 21/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.01.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 1 lutego 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 10/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.01.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 18 stycznia 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 166/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

data publikacji: 21 grudnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 125/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 3 października 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego świadczenia kompleksowe KOSM

data publikacji: 23 grudnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 110/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

data publikacji: 30 sierpnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 91/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 16 czerwca 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 22/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.01.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 1 lutego 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 53/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 27 marca 2023 r.

plik PDF
Zarządzenie Nr 102/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 4 lipca 2023 r.

ZIP (pliki PDF i .xls)

Zarządzenie Nr 73/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 4 maja 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 71/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 27 kwietnia 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 127/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 1 września 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 172/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 23 grudnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 114/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.09.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 13 września 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 46/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 08.04.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 11 kwietnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 216/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 23 grudnia 2021 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 5 listopada 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 58/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.03.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data aktualizacji: 3 kwietnia 2023 r.

ZIP (pliki PDF i .xlsx)

Zarządzenie Nr 127/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data aktualizacji: 3 października 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 87/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 18 lipca 2022 r.

ZIP (pliki PDF i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 1 lipca 2022 r.
ZIP (pliki PDF i .xls)

Zarządzenie Nr 100/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 30 czerwca 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 126/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.08.2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 1 września 2023 r.
ZIP (pliki PDF i .xls)

Zarządzenie Nr 1/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.01.2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 3 stycznia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (dotyczy zarządzenia nr 55/2021/DSOZ Prezesa NFZ)

data publikacji: 5 sierpnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 132/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13.10.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

data publikacji: 14 pździernika 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 181/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 08.11.2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

data publikacji: 9 listopada 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 3/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.01.2022 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

data publikacji: 3 stycznia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 179/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

data publikacji: 4 listopada 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 174/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

data publikacji: 27 grudnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 133/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.09.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

data publikacji: 13 września 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .docx  i .xlsx)

Zarządzenie Nr 2/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.01.2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

data publikacji: 4 stycznia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 178/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.10.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

data publikacji: 29 października 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (dotyczy zarządzenia Nr 166/2019/DSOZ Prezesa NFZ)

data publikacji: 2 czerwca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 96/2023/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.06.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 26 czerwca 2023 r.
plik PDF

Zarządzenie Nr 94/2023/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.06.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 22 czerwca 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 123/2023/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21.08.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 22 sierpnia 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 102/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.08.2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 10 sierpnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 50/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.04.2022 r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 14 kwietnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 89/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 20 lipca 2022 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 20/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.02.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 15 lutego 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 169/2021/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.10.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 14 października 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 132/2021/DSOZ   Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.07.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie  onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 9 lipca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 177/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.10.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 29 października 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 158/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 30 września 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 131/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.07.2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne 

data publikacji: 12 lipca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 148/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.08.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie  podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 27 sierpnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

data publikacji: 30 czerwca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 118/2021/DSOZ Prezesa Nardowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne 

ata publikacji: 30 czerwca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.03.2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 1 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 155/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 7 października 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 97/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.07.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 3 lipca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 27/2021/DSOZ PREZESA Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 08.02.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe 

data publikacji: 8 lutego 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 6/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 7 stycznia 2021 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 4/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 7 stycznia 2021 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 134/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 31 sierpnia 2020r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 186/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 2 stycznia 2020r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 2 grudnia 2019r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 80/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.04.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 4 maja 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 70/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 15 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 103/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.08.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 17 sierpnia 2022 r.
plik PDF

Zarządzenie Nr 56/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.03.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 1 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 47/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.03.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 23 marca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 5/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie  podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 7 stycznia 2021  r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 149/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 30 września 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 87/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 17 czerwca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 73/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 1 czerwca 2020r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 43/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 23 marca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 12 marca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Zarządzenie Nr 26/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 2 stycznia 2020r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 165/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 2 grudnia 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 129/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 95/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

data publikacji: 28 maja 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 165/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2020  r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 27 października 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 98/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 3 lipca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 187/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 2 stycznia 2020r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 128/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 126/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 96/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 28 maja 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Zarządzenie Nr 23/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  w rodzaju leczenie szpitalne  oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 184/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 2 grudnia 2019r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 164/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 2 grudnia 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 149/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 31 października 2019r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 102/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.65)

data publikacji: 21 czerwca 2022 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2016. poz.1868)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2023.2464).

data publikacji: 14 listopada 2023 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2022.245).

data aktualizacji: 3 lutego 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2482)

data aktualizacji: 31 grudnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2022, poz. 419).

data aktualizacji: 21 lutego 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1764)

data aktualizacji: 30 września 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1429)

data aktualizacji: 11 sierpnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 652)

data aktualizacji: 9 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 638)

data aktualizacji: 8 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DZ.U. 2021 poz. 290 t.j. ze zm. )

data aktualizacji: 1 kwietnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 542)

data publikacji: 26 marca 2021r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1840)

data publikacji: 20 października 2020 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 466)

data publikacji: 18 marca 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 poz. 2224)

data publikacji: 18 listopada 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1196)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1062)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 77)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2376)

data publikacji: 31 października 2019r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2013)

data publikacji: 31 października 2019r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2012)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1565)

data publikacji: 31 października 2019r.
plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 2295).

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2019, poz. 2223)

data publikacji: 18 listopada 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2015, poz. 1958).

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.2015. poz. 178)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF