Materiały informacyjne REH

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia rehabilitacja lecznicza, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

REH - rehabilitacja lecznicza

Zarządzenie Nr 175/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.12.2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką ze zmianami.

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 15/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 luty 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 19/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 marca 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372 ze zm.)

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2020.1858 ze zm.)

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.866).

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2022, poz. 787).

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 t.j. ze zm.)

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 t.j. z zm.)

data publikacji: 24 lutego 2023 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2192)

data aktualizacji: 21 października 2020 r.

plik PDF

Uchwała nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. z 2020 r. poz. 856)

data aktualizacji: 21 października 2020 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 154/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 2 października 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu rządowego - Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.

data aktualizacji: 21 października 2020 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 7/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.01.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 18 stycznia 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 7/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.01.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 12 stycznia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 223/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2021 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 31 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 212/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21.12.2021 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 21 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 138/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.08.2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 11 sierpnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 65/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.04.2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 12 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 64/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 12 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 62/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07.04.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

data aktualizacji: 7 kwietnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 3/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 7 stycznia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.12.2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 15 grudnia 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 85/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 16 czerwca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 29/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 9 marca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

data aktualizacji: 2 stycznia 2020 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 95/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.06.2023 r.zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem”.

data aktualizacji: 26 czerwca 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 138/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.10.2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem”.

data aktualizacji: 27 października 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 8/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21.01.2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

data aktualizacji: 24 stycznia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 211/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21.12.2021 r zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

data aktualizacji: 21 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 93/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

data aktualizacji: 20 maja 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 178/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

data aktualizacji: 02 stycznia 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 2 listopada 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 24 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 14 sierpnia 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

data aktualizacji: 30 maja 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 79/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

data aktualizacji: 6 lipca 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2018.1777)

data publikacji: 17 stycznia 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (t.j. Dz.U.2018.188)

data publikacji: 17 stycznia 2019 r.

plik PDF

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 932).

data publikacji:: 20 września 2018 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 r. poz. 952)

data publikacji:: 21 grudnia 2019 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2021 poz. 265)

data publikacji:: 11 lutego 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

data publikacji:: 11 kwietnia 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2082)

data publikacji:: 12 listopada 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1061) (wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.)

data publikacji:: 10 czerwca 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2018.2396)

data publikacji: 24 grudnia 2018 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018, poz. 465).

data publikacji: 9 lipca 2018 r.

pliki PDF