Materiały informacyjne POZ - NS

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

data publikacji: 18 stycznia 2023 r.

plik PDF
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050). plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 540) plik PDF

Zarządzenie Nr 126/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

data publikacji: 3 października 2022 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 88/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 20 lipca 2022 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 97/2023/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.06.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 26 czerwca 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 51/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.04.2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 14 kwietnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 168/2021/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.10.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 13 października 2021 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 178/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 10 listopada 2020 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 14 grudnia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 14 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 14 sierpnia 2017 r

ZIP (pliki PDF, doc, xls)