Materiały informacyjne POZ

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

POZ - podstawowa opieka zdrowotna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2023, poz. 2226).

data aktualizacji: 18 października 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1427)

data aktualizacji: 27 lipca 2023 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2022, poz. 2527).

data aktualizacji: 18 stycznia 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie nr 167/2023/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13.11.2023 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

data aktualizacji: 14 listopada 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 163/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

data aktualizacji: 14 grudnia  2022 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 162/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

data aktualizacji: 14 grudnia  2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 78/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.05.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

data aktualizacji: 17 maja  2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 99/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.06.2023 r. żmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

data aktualizacji: 30 czerwca  2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 104/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.07.2023 r.zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

data aktualizacji: 15lipca  2023 r.

ZIP (pliki PDF i .doc)

Zarządzenie Nr 156/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.11.2023 r.zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

data aktualizacji: 3 listopada  2023 r.
ZIP (pliki PDF i .doc)

Zarządzenie Nr 145/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.10.2023 r.zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

data aktualizacji: 9 pażdziernika  2023 r.

ZIP (pliki PDF i .doc)

Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.06.2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

data aktualizacji: 1 lipca  2022 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 5/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.01.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 5 stycznia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 1 października 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756) plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 poz. 1143) plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395 ze zm.) plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2023, poz. 38).

data aktualizacji: 18 stycznia 2023 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2022, poz. 834).

data aktualizacji: 20 kwietnia 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2022, poz. 1355).

data aktualizacji: 1 lipca 2022 r.
plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540)

data aktualizacji: 26 marca 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1255)

data aktualizacji: 20 lipca 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 736)

data aktualizacji: 23 kwietnia 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86)

data aktualizacji: 28 czerwca 2016 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2209 ze zm.)

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowa opieka zdrowotna (Dz. U. z 2013 poz. 1248).

data aktualizacji: 29 października 2013 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1078)

data aktualizacji: 5 maja 2021 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050)

data aktualizacji: 15 listopada 2021 r.

plik PDF