Materiały informacyjne OPH

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna

Zarządzenie Nr 45/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01.03.2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

data aktualizacji: 6 marca 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 262)

data aktualizacji: 19 maja 2022 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 457)

data aktualizacji: 17 marca 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. 2018.742)

data aktualizacji: 24 września 2019 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 196/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.12.2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

data aktualizacji: 10 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 1/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

data aktualizacji: 7 stycznia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 2 listopada 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 24 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 108/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

data publikacji: 27 października 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 107/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

data publikacji: 27 października 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 83/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

data publikacji: 11 września 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 116/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

data publikacji: 20 stycznia 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 20 stycznia 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 54/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajuopieka paliatywna i hospicyjna
data publikacji: 20 stycznia 2017r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.. U. z 2018 r. poz. 1185)

data publikacji: 21 czerwca 2018 r.

plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 236) plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347).

data publikacji: 20 stycznia 2017 r.

plik PDF