Materiały informacyjne AOS

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na rok 2023.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

AOS, ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

data aktualizacji: 26 sierpnia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 103/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 5 lipca 2023  r

ZIP (pliki PDF i .xlsx)

Zarządzenie Nr 57/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 31 marca 2023  r.

ZIP (pliki PDF, .xls, xlsx, docx, rtf)

Zarządzenie Nr 12/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

data aktualizacji: 25 stycznia 2023 r.
ZIP (pliki PDF, .xls i xlsx.)

Zarządzenie Nr 171/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

data aktualizacji: 22 grudnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 129/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.10.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

data aktualizacji: 11 października 2022 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 61/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 9 maja 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 206/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 20 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 188/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.11.2021 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 24 listopada 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 129/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.07.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

data aktualizacji: 9 lipca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 7/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

data aktualizacji: 7 stycznia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 105/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 10 lipca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 94/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 2 lipca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Zarządzenie Nr 25/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ PREZESA Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 2 stycznia 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 132/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 2 października 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 91/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 17 lipca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 2 lipca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2022 poz. 2678)

data aktualizacji: 21 grudnia 2022 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2022, poz. 2641).

data aktualizacji: 19 grudnia 2022 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2022, poz. 1542).

data aktualizacji: 25 lipca 2022 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2022, poz. 482).

data aktualizacji: 28 lutego 2022 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2022, poz. 365).

data aktualizacji: 14 lutego 2022 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2021, poz. 727)

data aktualizacji: 20 kwietnia 2021 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 543)

data aktualizacji: 26 marca 2021 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. z 2020 r. poz. 612)

data aktualizacji: 8 kwietnia 2020 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1864)

data aktualizacji: 2 października 2019 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1060 wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.)

data aktualizacji: 10 czerwca 2019 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. z 2019 r. poz. 397)

data aktualizacji: 1 marca 2019 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. (Dz. U. z 2018 r. poz. 657)

treść rozporządzenia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  (Dz.U. 2018 poz. 188)

data aktualizacji: 20 kwietnia 2018 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2423)

data aktualizacji: 22 grudnia 2017 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1766)

data aktualizacji: 21 września 2017 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1244)

data aktualizacji: 26 czerwca 2017 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164)

data aktualizacji: 27 grudnia 2016 r.

treść rozporządzenia
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 357) treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1743).

data aktualizacji: 24 października 2016 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1825).

data aktualizacji: 14 listopada 2016 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1885).

data aktualizacji: 24 listopada 2016 r.

treść rozporządzenia

Zarządzenie Nr 37/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

data aktualizacji: 1 kwietnia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 94/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

data aktualizacji: 19 września 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 14 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 64/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 29 czerwca 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 15 marca 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 135/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 20 kwietnia 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 62/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 20 kwietnia 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

data aktualizacji: 30 maja 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 20 kwietnia 2018 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)