Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego "PROGRAM PILOTAŻOWY- DOBRY POSIŁEK " na 2023 rok

28-09-2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ
PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "PROGRAM PILOTAŻOWY - DOBRY POSIŁEK" NA ROK

2023


KOD POSTĘPOWANIA 11-23-000349/PPZ/1819/18.0000.004.02/13


Na podstawie ustawy o świadczeniach - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022. poz. 2561 tj. ze zm.)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
Adres: ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego "PROGRAM PILOTAŻOWY - DOBRY POSIłEK" na obszarze województwa: 22 - POMORSKIE.


Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 140/2023/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 27 września 2023 w sprawie umów o realizację z zakresu "PROGRAM PILOTAŻOWY - DOBRY POSIŁEK" oraz w zarządzeniach zmieniających.


Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 27 września 2023 w sprawie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "PROGRAM PILOTAŻOWY - DOBRY POSIŁEK" oraz zarządzeń zmieniających.


Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.


Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2023 dostępne są w siedzibie Pomorskiego OW NFZ, adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, od dnia 28.09.2023 do dnia 31.12.2023 w godzinach 08:00 do 15:00 lub na stronie: www.nfz-gdansk.pl.


Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2023 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 31.12.2023 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.


Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu "PROGRAM PILOTAŻOWY - DOBRY POSIŁEK".

 

Podpisała: Joanna Erecińska, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 września 2023 r.

  Wszystkie aktualności